Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo (Executive Master of Smart City and Innovation Management) trang bị cho người học có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực làm chủ các lĩnh vực quản lý, khoa học công nghệ ... [xem chi tiết]

Người học tốt nghiệp tốt nghiệp có kiến thức nền tảng về Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn liên quan như là quản trị điều hành, quản trị nhân nhân sự, phân tích tài chính, quản trị hậu cần trang thiết bị y tế, và lập chiến lược truyền thông tại bệnh viện hoặc bất kỳ tổ chức chăm sóc sức khỏe nào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.... [xem chi tiết]

Thạc sĩ Marketing (Master of Marketing) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Marketing trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thay đổi. Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu vào các lĩnh vực cụ thể như marketing kỹ thuật số, quản trị thương hiệu, quản trị PR và sự kiện, quản trị đổi mới sáng tạo trong marketing. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Marketing (Master of Marketing) nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Marketing trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thay đổi. Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu vào các lĩnh vực cụ thể như marketing kỹ thuật số, quản trị thương hiệu, quản trị PR và sự kiện, quản trị đổi mới sáng tạo trong marketing. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA) Chương trình hướng đến đào tạo những doanh nhân và chuyên gia quản trị đầu ngành. Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng để nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quá trình điều hành doanh nghiệp; Phân tích và đánh giá một cách khoa học, sáng tạo thực tiễn quản lý, điều hành của các đơn vị kinh doanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập, có tính chất sáng tạo để đưa ra quyết định đột phá điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Nội dung bao gồm các kiến thức nền tảng về quản trị: quản trị chiến lược, quản trị điều hành, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, marketing, quản trị chất lượng… và các kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo. Chương trình phù hợp với người làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh tại các vị trí quản lý chiến lược cũng như quản lý chức năng trong các tổ chức: sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, mua hàng, chất lượng… Chương trình MBA theo hướng nghiên cứu phù hợp với các học viên muốn học tiếp Ph.D hay DBA làm việc tại các tổ chức nghiên cứu hay giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Tài chính (Master of Finance) trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao thuộc lĩnh vực tài chính trong môi trường tài chính toàn cầu và của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung chính của chương trình xoay quanh các chủ đề về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ và quản trị rủi ro, quy trình ra quyết định tài chính và đặc biệt là xu hướng công nghệ tài chính fintech... Chương trình phù hợp với những người làm việc trong doanh nghiệp, trong các định chế tài chính như ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, bảo hiểm, công ty đầu tư, công ty tư vấn, tổ chức công và tư nhân. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Ngân hàng (Master of Banking). Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên ngành về ngân hàng, định chế và thị trường tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết, tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng phân tích và quản lý big data, kỹ năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề trong ngân hàng và các định chế tài chính, nắm bắt các chuẩn mực đạo đức trong ngành… Nội dung chính bao gồm: thị trường và định chế tài chính, ngân hàng thương mại hiện đại, ngân hàng quốc tế, ngân hàng đầu tư, quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel, Fintech trong lĩnh vực ngân hàng... Chương trình phù hợp với những người làm việc tại ngân hàng đầu tư, quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược kinh doanh, thiết kế sản phẩm, quản trị danh mục đầu tư… tại các ngân hàng và các định chế tài chính khác trong nước và ở nước ngoài. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kế toán (Master of Accounting) Chương trình trang bị năng lực lãnh đạo, kiến thức trình độ cao về quản trị doanh nghiệp, thiết kế và kiểm soát các hoạt động kế toán, hoạch định nguồn lực tài chính ở các tổ chức, doanh nghiệp. Người học nhanh chóng tiếp cận các thông lệ quốc tế của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, đồng thời cập nhật những thay nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế thế giới; được trang bị các kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các dịch vụ bảo đảm, kỹ thuật điều tra gian lận trong kế toán, kế toán quản trị chiến lược, hệ thống thông tin kế toán nâng cao, ERP... Người học được trang bị kỹ năng viết báo cáo, hình ảnh hoá dữ liệu, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khai thác dữ liệu lớn, trở thành chuyên gia tư vấn, nghiên cứu độc lập về kế toán, kiểm toán hoặc tham gia ở vị trí cấp quản lý tại phòng kiểm toán độc lập, phòng kế hoạch, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, hoặc tham gia vào ban quản lý cấp cao... trong doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức công. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh doanh thương mại (Master of Commerce) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh thương mại, quản lý và vận hành doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp bán lẻ. Các chủ đề chính hướng về hành vi người tiêu dùng, quản lý chuỗi bán lẻ, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, marketing kỹ thuật số, quản trị mối quan hệ khách hàng… Chương trình phù hợp với học viên đang làm quản lý hoặc chuyên viên cao cấp tại các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất và dịch vụ, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại, chuyên viên thương mại của các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (Master of International Business) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh quốc tế, có khả năng quản lý và vận hành các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Các chủ đề chính là quản trị kinh doanh toàn cầu; quản trị chiến lược toàn cầu; phân tích kinh doanh; quản trị logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu; marketing quốc tế; quản trị tài chính quốc tế; thương mại quốc tế… Chương trình hướng đến học viên đang quản lý các công ty kinh doanh quốc tế, sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp toàn cầu, các tổ chức xúc tiến thương mại hoặc giám đốc marketing, nhân sự, mua hàng, phân tích xuất khẩu, đại diện tiếp thị quốc tế; chuyên viên thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Thống kê kinh tế (Master of Economic Statistics) đào tạo các chuyên gia nắm vững những kiến thức về kinh tế, kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu, đáp ứng yêu cầu về hoạt động thống kê cho các thành phần kinh tế, có khả năng nghiên cứu độc lập về thống kê, cập nhật kiến thức thống kê ở các nước khác nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nội dung chính của chương trình bao gồm: kinh tế lượng, phân tích dữ liệu đa biến, phân tích định lượng trong kinh doanh, khai thác dữ liệu kinh doanh, dự báo trong kinh tế và kinh doanh. Chương trình phù hợp với các nhà quản lý và chuyên viên trong hệ thống thống kê Nhà nước; các tổ chức dịch vụ nghiên cứu thị trường; bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ và dữ liệu thị trường, big data; cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích kinh doanh; huấn luyện, đào tạo thống kê và nghiên cứu thị trường. [xem chi tiết]

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Toán kinh tế theo hướng ứng dụng cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về toán học ứng dụng trong kinh tế - tài chính, khả năng phân tích và thấu hiểu dữ liệu làm cơ sở cho việc ra quyết định và tìm giải pháp tối ưu. Ngoài ra, người học còn được trang bị khả năng ứng dụng các mô hình toán học, các phương pháp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khác nhau phát sinh trong thực tiễn. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (Master of Information Design and Technology). Chương trình trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về vai trò của thông tin và công nghệ truyền thông trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, nhận diện các dạng thông tin, thiết kế các mô hình kiến trúc thông tin và xây dựng chiến lược nội dung số, sử dụng các phương pháp khoa học dữ liệu và công nghệ tính toán hiện đại nhằm đánh giá hiệu quả của các mô hình thông tin đã thực hiện hoặc dự báo chiến lược nội dung số sẽ triển khai. Nội dung bao gồm: xây dựng chiến lược truyền thông và digital marketing, đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung, phân tích dữ liệu doanh nghiệp và chuỗi giá trị doanh nghiệp, hỗ trợ hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh. Chương trình phù hợp với chuyên viên, quản lý truyền thông số và digital maketing, kinh doanh trực tuyến, phân tích dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Quản lý công (Master of Public Management). Chương trình trang bị cho học viên khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công cũng như các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức công, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chính sách đề ra. Nội dung chính bao gồm: Phân tích chính sách, xây dựng tầm nhìn và hoạch định chiến lược cho tổ chức, khả năng tổ chức điều hành, thu thập thông tin để ra quyết định, quản lý sự thay đổi, đạo đức công, có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội… Chương trình hướng đến các cán bộ quản lý trong các tổ chức công đặc biệt là các cấp chính quyền Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức phi lợi nhuận hoặc trong các tổ chức tư nhân có yếu tố chính sách công, như dự án hợp tác công tư. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính (Master of Constitutional and Administrative Laws) nhằm đào tạo những chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng hành nghề về Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, hiểu biết về Nhà nước pháp quyền, pháp luật hành chính và tài phán hành chính, kỹ năng quản trị nhà nước hiện đại. Nội dung chương trình bao gồm Luật và phát triển; Nhà nước pháp quyền; Quản trị nhà nước; Luật và chính sách công; nội luật hóa các cam kết quốc tế liên quan đến quản trị Nhà nước; Tài phán và tố tụng hành chính... Chương trình phù hợp với chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan Nhà nước như Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, cơ quản Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, chính quyền các cấp, tòa hành chính, tổ chức công chứng, thừa phát lại, luật sư. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Luật Kinh tế (Master in Economic Laws) được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn. Chương trình nghiên cứu hướng tới kỹ năng viết học thuật, các công cụ nghiên cứu, phân tích pháp luật kinh tế; chương trình ứng dụng hướng tới phong cách suy nghĩ độc lập, phân tích đánh giá tình huống, quản lý công việc bao quát, chuyên sâu về kỹ năng đàm phán thương thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và có đạo đức hành nghề. Nội dung tập trung vào triết học pháp luật, luật và phát triển, luật hợp đồng, luật đầu tư, luật tài sản, luật cạnh tranh toàn cầu, luật công ty với các phương diện quản trị công ty, giải quyết tranh chấp. Chương trình nghiên cứu phù hợp với các luật sư cao cấp, thẩm phán cao cấp, kiểm sát viên cao cấp, giảng viên đại học và các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức, công ty. Chương trình ứng dụng phù hợp với các chuyên gia hành nghề tư vấn pháp lý, luật sư cao cấp, thẩm phán, kiểm sát viên cao cấp, trọng tài thương mại... [xem chi tiết]

Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Master of Economic Management) trang bị cho các nhà quản lý khu vực công kiến thức tổng quát và chuyên sâu về kinh tế ứng dụng cho quản lý ở tầm vĩ mô và địa phương, kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách cho các nhà quản lý doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách quản lý kinh tế - xã hội; đánh giá và đề xuất các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương. Các mảng kiến thức gồm: kinh tế, công cụ phân tích, quản lý công, tài chính, phát triển. Chương trình phù hợp với cán bộ quản lý khu vực nhà nước ở trung ương và địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công; khu vực tư nhân có liên hệ với khu vực nhà nước; tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường (Master in Environmental Economics and Management) trang bị cho học viên năng lực để trở thành chuyên gia quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; nhà quản lý doanh nghiệp khai thác tài nguyên, cung cấp dịch vụ môi trường, hoặc tư vấn các giải pháp môi trường; nhà hoạt động xã hội liên quan đến phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Nội dung chính gồm: kiến thức kinh tế, công cụ phân tích kinh tế phát triển, kinh doanh bền vững, quản lý môi trường. Chương trình phù hợp với cán bộ quản lý và nhà quản trị tài nguyên môi trường; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; chuyên viên phân tích tài nguyên; dịch vụ môi trường; làm việc tại cơ quan nhà nước trung ương và địa phương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, các cơ quan nghiên cứu và tư vấn môi trường và tài nguyên; các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Master of Health Economics and Management) nhằm đào tạo các nhà phân tích kinh tế và quản trị y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe, nắm vững những kiến thức về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học và quản trị học ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách hỗ trợ ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe. Nội dung chính bao gồm kiến thức kinh tế học đánh giá hiệu suất, giá trị, hành vi của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ y tế; quản trị chiến lược, quản trị tài chính, marketing lĩnh vực sức khỏe. Chương trình phù hợp những người đang làm việc trong cơ sở chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh, quản lý y tế các cấp, tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe, tư vấn trên thị trường chăm sóc sức khỏe. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA) Chương trình hướng đến đào tạo những doanh nhân và chuyên gia quản trị đầu ngành. Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng để nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong quá trình điều hành doanh nghiệp; Phân tích và đánh giá một cách khoa học, sáng tạo thực tiễn quản lý, điều hành của các đơn vị kinh doanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập, có tính chất sáng tạo để đưa ra quyết định đột phá điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Nội dung bao gồm các kiến thức nền tảng về quản trị: quản trị chiến lược, quản trị điều hành, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, marketing, quản trị chất lượng… và các kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo. Chương trình phù hợp với người làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh tại các vị trí quản lý chiến lược cũng như quản lý chức năng trong các tổ chức: sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, mua hàng, chất lượng… Chương trình MBA theo hướng nghiên cứu phù hợp với các học viên muốn học tiếp Ph.D hay DBA làm việc tại các tổ chức nghiên cứu hay giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Tài chính (Master of Finance) trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao thuộc lĩnh vực tài chính trong môi trường tài chính toàn cầu và của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung chính của chương trình xoay quanh các chủ đề về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ và quản trị rủi ro, quy trình ra quyết định tài chính và đặc biệt là xu hướng công nghệ tài chính fintech... Chương trình phù hợp với những người làm việc trong doanh nghiệp, trong các định chế tài chính như ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, bảo hiểm, công ty đầu tư, công ty tư vấn, tổ chức công và tư nhân [xem chi tiết]

Thạc sĩ Ngân hàng (Master of Banking). Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên ngành về ngân hàng, định chế và thị trường tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết, tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng phân tích và quản lý big data, kỹ năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề trong ngân hàng và các định chế tài chính, nắm bắt các chuẩn mực đạo đức trong ngành… Nội dung chính bao gồm: thị trường và định chế tài chính, ngân hàng thương mại hiện đại, ngân hàng quốc tế, ngân hàng đầu tư, quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel, Fintech trong lĩnh vực ngân hàng... Chương trình phù hợp với những người làm việc tại ngân hàng đầu tư, quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược kinh doanh, thiết kế sản phẩm, quản trị danh mục đầu tư… tại các ngân hàng và các định chế tài chính khác trong nước và ở nước ngoài. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kế toán (Master of Accounting) Chương trình trang bị năng lực lãnh đạo, kiến thức trình độ cao về quản trị doanh nghiệp, thiết kế và kiểm soát các hoạt động kế toán, hoạch định nguồn lực tài chính ở các tổ chức, doanh nghiệp. Người học nhanh chóng tiếp cận các thông lệ quốc tế của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, đồng thời cập nhật những thay nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế thế giới; được trang bị các kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các dịch vụ bảo đảm, kỹ thuật điều tra gian lận trong kế toán, kế toán quản trị chiến lược, hệ thống thông tin kế toán nâng cao, ERP... Người học được trang bị kỹ năng viết báo cáo, hình ảnh hoá dữ liệu, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khai thác dữ liệu lớn, trở thành chuyên gia tư vấn, nghiên cứu độc lập về kế toán, kiểm toán hoặc tham gia ở vị trí cấp quản lý tại phòng kiểm toán độc lập, phòng kế hoạch, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, hoặc tham gia vào ban quản lý cấp cao... trong doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức công. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh doanh thương mại (Master of Commerce) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh thương mại, quản lý và vận hành doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp bán lẻ. Các chủ đề chính hướng về hành vi người tiêu dùng, quản lý chuỗi bán lẻ, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, marketing kỹ thuật số, quản trị mối quan hệ khách hàng… Chương trình phù hợp với học viên đang làm quản lý hoặc chuyên viên cao cấp tại các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất và dịch vụ, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại, chuyên viên thương mại của các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (Master of International Business) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh quốc tế, có khả năng quản lý và vận hành các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Các chủ đề chính là quản trị kinh doanh toàn cầu; quản trị chiến lược toàn cầu; phân tích kinh doanh; quản trị logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu; marketing quốc tế; quản trị tài chính quốc tế; thương mại quốc tế… Chương trình hướng đến học viên đang quản lý các công ty kinh doanh quốc tế, sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp toàn cầu, các tổ chức xúc tiến thương mại hoặc giám đốc marketing, nhân sự, mua hàng, phân tích xuất khẩu, đại diện tiếp thị quốc tế; chuyên viên thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Luật Kinh tế (Master in Economic Law) được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn. Chương trình nghiên cứu hướng tới kỹ năng viết học thuật, các công cụ nghiên cứu, phân tích pháp luật kinh tế; chương trình ứng dụng hướng tới phong cách suy nghĩ độc lập, phân tích đánh giá tình huống, quản lý công việc bao quát, chuyên sâu về kỹ năng đàm phán thương thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và có đạo đức hành nghề. Nội dung tập trung vào triết học pháp luật, luật và phát triển, luật hợp đồng, luật đầu tư, luật tài sản, luật cạnh tranh toàn cầu, luật công ty với các phương diện quản trị công ty, giải quyết tranh chấp. Chương trình nghiên cứu phù hợp với các luật sư cao cấp, thẩm phán cao cấp, kiểm sát viên cao cấp, giảng viên đại học và các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức, công ty. Chương trình ứng dụng phù hợp với các chuyên gia hành nghề tư vấn pháp lý, luật sư cao cấp, thẩm phán, kiểm sát viên cao cấp, trọng tài thương mại... [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Master of Health Economics and Management) nhằm đào tạo các nhà phân tích kinh tế và quản trị y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe, nắm vững những kiến thức về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học và quản trị học ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách hỗ trợ ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe. Nội dung chính bao gồm kiến thức kinh tế học đánh giá hiệu suất, giá trị, hành vi của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ y tế; quản trị chiến lược, quản trị tài chính, marketing lĩnh vực sức khỏe. Chương trình phù hợp những người đang làm việc trong cơ sở chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh, quản lý y tế các cấp, tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe, tư vấn trên thị trường chăm sóc sức khỏe. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế phát triển (Master of Development Economics) trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng cho các vấn đề phát triển, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính. Nội dung chương trình bao gồm 3 hợp phần chính: kiến thức kinh tế như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học sản xuất, kinh tế học hành vi người tiêu dùng; Các vấn đề phát triển như kinh tế phát triển, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế đô thị hay kinh tế môi trường; Các công cụ phân tích thiết yếu như kinh tế lượng… Chương trình phù hợp với những người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành, khu công nghiệp, khu kinh tế, các tổ chức phi chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu... [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Tài chính hướng nghiên cứu được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao, tiệm cận với xu hướng đào tạo nâng cao về tài chính của các trường đại học uy tín trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế, và đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. Học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để trở thành các chuyên gia nghiên cứu, phân tích, hay tham gia giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. Ngoài ra, học viên tốt nghiệp cũng có thể đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty (đặc biệt là các bộ phận tài chính), ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, công ty kiểm toán, công ty tư vấn, hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu để trở thành các chuyên gia nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. [xem chi tiết]

Thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công (Executive Master of Public Management). Mục tiêu của Chương trình là nhằm tăng cường năng lực quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ quản lý làm việc trong các cơ quan chính quyền ở Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cấp cao, có đủ khả năng để lãnh đạo giải quyết những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng khắp một cách có hiệu quả dựa trên kinh nghiệm tích lũy và kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị trong quá trình học như: phân tích chính sách, phương pháp xây dựng tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức, phương pháp hoạch định chiến lược cho tổ chức, khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức, khả năng thu thập thông tin đa chiều hỗ trợ việc ra quyết định, khả năng quản lý sự thay đổi, kỹ năng đàm phán, hiểu biết về đạo đức công, có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội. Chương trình dành cho những cán bộ quản lý có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc và có 1 năm kinh nghiệm quản lý từ các tổ chức công hay từ các tổ chức phi lợi nhuận. [xem chi tiết]

Về cơ bản nội dung Chương trình EMBA khá tương đồng với Chương trình MBA. Khác biệt là ở chỗ Chương trình EMBA mang tính hội nhập quốc tế cao, các vấn đề đặt ra mang tính thực tiễn cao, không chú trọng tính hàn lâm mà hướng tới rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định và giám sát thực hiện. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cấp cao, có đủ khả năng tự tin giải quyết vấn đề một cách khoa học và hiệu quả. Nội dung chương trình bao gồm : Phương pháp xây dựng tầm nhìn và hướng đi, khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức, phương pháp xây dựng chiến lược cụ thể, kiến thức phân tích tài chính và xác định rủi ro trong đầu tư, khả năng thu thập thông tin đa chiều trong hỗ trợ ra quyết định, khả năng đánh giá thị trường và định vị doanh nghiệp, quản trị thương hiệu, kỹ năng đàm phán, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các học viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc và 2 năm quản lý nên chương trình sẽ là cầu nối để tạo ra mạng lưới các nhà quản lý giàu kinh nghiệm, đa dạng, đa ngành nghề và có thể trở thành các liên minh hay đối tác kinh doanh. [xem chi tiết]

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Toán kinh tế theo hướng ứng dụng cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về toán học ứng dụng trong kinh tế - tài chính, khả năng phân tích và thấu hiểu dữ liệu làm cơ sở cho việc ra quyết định và tìm giải pháp tối ưu. Ngoài ra, người học còn được trang bị khả năng ứng dụng các mô hình toán học, các phương pháp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khác nhau phát sinh trong thực tiễn. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Hành chính (Master of Constitutional and Administrative Laws) nhằm đào tạo những chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng hành nghề về Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, hiểu biết về Nhà nước pháp quyền, pháp luật hành chính và tài phán hành chính, kỹ năng quản trị nhà nước hiện đại. Nội dung chương trình bao gồm Luật và phát triển; Nhà nước pháp quyền; Quản trị nhà nước; Luật và chính sách công; nội luật hóa các cam kết quốc tế liên quan đến quản trị Nhà nước; Tài phán và tố tụng hành chính... Chương trình phù hợp với chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan Nhà nước như Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, cơ quản Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, chính quyền các cấp, tòa hành chính, tổ chức công chứng, thừa phát lại, luật sư. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Luật Kinh tế (Master in Economic Laws) được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn. Chương trình nghiên cứu hướng tới kỹ năng viết học thuật, các công cụ nghiên cứu, phân tích pháp luật kinh tế; chương trình ứng dụng hướng tới phong cách suy nghĩ độc lập, phân tích đánh giá tình huống, quản lý công việc bao quát, chuyên sâu về kỹ năng đàm phán thương thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và có đạo đức hành nghề. Nội dung tập trung vào triết học pháp luật, luật và phát triển, luật hợp đồng, luật đầu tư, luật tài sản, luật cạnh tranh toàn cầu, luật công ty với các phương diện quản trị công ty, giải quyết tranh chấp. Chương trình nghiên cứu phù hợp với các luật sư cao cấp, thẩm phán cao cấp, kiểm sát viên cao cấp, giảng viên đại học và các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức, công ty. Chương trình ứng dụng phù hợp với các chuyên gia hành nghề tư vấn pháp lý, luật sư cao cấp, thẩm phán, kiểm sát viên cao cấp, trọng tài thương mại... [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kế toán (Master of Accounting) Chương trình trang bị năng lực lãnh đạo, kiến thức trình độ cao về quản trị doanh nghiệp, thiết kế và kiểm soát các hoạt động kế toán, hoạch định nguồn lực tài chính ở các tổ chức, doanh nghiệp. Người học nhanh chóng tiếp cận các thông lệ quốc tế của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, đồng thời cập nhật những thay nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế thế giới; được trang bị các kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các dịch vụ bảo đảm, kỹ thuật điều tra gian lận trong kế toán, kế toán quản trị chiến lược, hệ thống thông tin kế toán nâng cao, ERP... Người học được trang bị kỹ năng viết báo cáo, hình ảnh hoá dữ liệu, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khai thác dữ liệu lớn, trở thành chuyên gia tư vấn, nghiên cứu độc lập về kế toán, kiểm toán hoặc tham gia ở vị trí cấp quản lý tại phòng kiểm toán độc lập, phòng kế hoạch, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, hoặc tham gia vào ban quản lý cấp cao... trong doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức công. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh doanh thương mại (Master of Commerce) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh thương mại, quản lý và vận hành doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp bán lẻ. Các chủ đề chính hướng về hành vi người tiêu dùng, quản lý chuỗi bán lẻ, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, marketing kỹ thuật số, quản trị mối quan hệ khách hàng… Chương trình phù hợp với học viên đang làm quản lý hoặc chuyên viên cao cấp tại các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất và dịch vụ, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại, chuyên viên thương mại của các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (Master of International Business) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh quốc tế, có khả năng quản lý và vận hành các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Các chủ đề chính là quản trị kinh doanh toàn cầu; quản trị chiến lược toàn cầu; phân tích kinh doanh; quản trị logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu; marketing quốc tế; quản trị tài chính quốc tế; thương mại quốc tế… Chương trình hướng đến học viên đang quản lý các công ty kinh doanh quốc tế, sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp toàn cầu, các tổ chức xúc tiến thương mại hoặc giám đốc marketing, nhân sự, mua hàng, phân tích xuất khẩu, đại diện tiếp thị quốc tế; chuyên viên thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Master of Economic Management) trang bị cho các nhà quản lý khu vực công kiến thức tổng quát và chuyên sâu về kinh tế ứng dụng cho quản lý ở tầm vĩ mô và địa phương, kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách cho các nhà quản lý doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách quản lý kinh tế - xã hội; đánh giá và đề xuất các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương. Các mảng kiến thức gồm: kinh tế, công cụ phân tích, quản lý công, tài chính, phát triển. Chương trình phù hợp với cán bộ quản lý khu vực nhà nước ở trung ương và địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công; khu vực tư nhân có liên hệ với khu vực nhà nước; tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường (Master in Environmental Economics and Management) trang bị cho học viên năng lực để trở thành chuyên gia quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; nhà quản lý doanh nghiệp khai thác tài nguyên, cung cấp dịch vụ môi trường, hoặc tư vấn các giải pháp môi trường; nhà hoạt động xã hội liên quan đến phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Nội dung chính gồm: kiến thức kinh tế, công cụ phân tích kinh tế phát triển, kinh doanh bền vững, quản lý môi trường. Chương trình phù hợp với cán bộ quản lý và nhà quản trị tài nguyên môi trường; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; chuyên viên phân tích tài nguyên; dịch vụ môi trường; làm việc tại cơ quan nhà nước trung ương và địa phương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, các cơ quan nghiên cứu và tư vấn môi trường và tài nguyên; các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Master of Health Economics and Management) nhằm đào tạo các nhà phân tích kinh tế và quản trị y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe, nắm vững những kiến thức về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học và quản trị học ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách hỗ trợ ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe. Nội dung chính bao gồm kiến thức kinh tế học đánh giá hiệu suất, giá trị, hành vi của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ y tế; quản trị chiến lược, quản trị tài chính, marketing lĩnh vực sức khỏe. Chương trình phù hợp những người đang làm việc trong cơ sở chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh, quản lý y tế các cấp, tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe, tư vấn trên thị trường chăm sóc sức khỏe. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Thẩm định giá (Master of Economics in Valuation) giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá. Nội dung chương trình bao gồm các môn học về thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình... Người học sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thẩm định giá có thể nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng có chức năng thẩm định giá của các sở, ban, ngành của các bộ, tỉnh, thành phố cũng như tại các công ty tư nhân trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực: tài chính – ngân hàng, bất động sản, kế toán – kiểm toán. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế phát triển (Master of Development Economics) trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng cho các vấn đề phát triển, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính. Nội dung chương trình bao gồm 3 hợp phần chính: kiến thức kinh tế như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học sản xuất, kinh tế học hành vi người tiêu dùng; Các vấn đề phát triển như kinh tế phát triển, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế đô thị hay kinh tế môi trường; Các công cụ phân tích thiết yếu như kinh tế lượng… Chương trình phù hợp với những người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành, khu công nghiệp, khu kinh tế, các tổ chức phi chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Tài chính công (Master of Public Finance) tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, năng lực làm việc độc lập, ứng dụng kết quả nghiên cứu lý thuyết và kỹ thuật để phân tích vào thực tiễn công việc, ra quyết định và tổ chức thực hiện quản lý tài chính công, phù hợp với điều kiện cơ quan, tổ chức. Nội dung chính của chương trình gồm: quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chính quyền địa phương và chính quyền đô thị, quản trị tài chính các dịch vụ công, xây dựng khuôn khổ tài chính trung hạn, định giá tài sản công và phân tích chính sách tài chính công, trách nhiệm phụng sự đối với xã hội… Chương trình phù hợp với các nhà quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đến địa phương, cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước, cơ quan hải quan, bộ phận tài chính trong các tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, các hoạt động hợp tác công - tư. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (Master of Information Design and Technology). Chương trình trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về vai trò của thông tin và công nghệ truyền thông trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, nhận diện các dạng thông tin, thiết kế các mô hình kiến trúc thông tin và xây dựng chiến lược nội dung số, sử dụng các phương pháp khoa học dữ liệu và công nghệ tính toán hiện đại nhằm đánh giá hiệu quả của các mô hình thông tin đã thực hiện hoặc dự báo chiến lược nội dung số sẽ triển khai. Nội dung bao gồm: xây dựng chiến lược truyền thông và digital marketing, đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung, phân tích dữ liệu doanh nghiệp và chuỗi giá trị doanh nghiệp, hỗ trợ hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh. Chương trình phù hợp với chuyên viên, quản lý truyền thông số và digital maketing, kinh doanh trực tuyến, phân tích dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Tài chính (Master of Finance) trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao thuộc lĩnh vực tài chính trong môi trường tài chính toàn cầu và của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung chính của chương trình xoay quanh các chủ đề về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ và quản trị rủi ro, quy trình ra quyết định tài chính và đặc biệt là xu hướng công nghệ tài chính fintech... Chương trình phù hợp với những người làm việc trong doanh nghiệp, trong các định chế tài chính như ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư, bảo hiểm, công ty đầu tư, công ty tư vấn, tổ chức công và tư nhân. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Công cụ và Thị trường tài chính (Master in Financial Instruments and Markets) được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kiến thức chuyên sâu về công cụ và thị trường tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết và kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng quản lý đầu tư. Chương trình nghiên cứu nâng cao năng lực nghiên cứu về thị trường tài chính. Nội dung chính bao gồm: thị trường và định chế tài chính, quản trị các định chế tài chính, quản trị đầu tư, lập mô hình và quản lý danh mục đầu tư… Định hướng nghiên cứu sẽ bổ sung các môn về thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhận các công việc: quản trị rủi ro, tư vấn đầu tư, xây dựng chiến lược đầu tư, định giá chứng khoán, kinh doanh chứng khoán tại các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, doanh nghiệp. Định hướng nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu viên và giảng viên đại học, cao đẳng. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Ngân hàng (Master of Banking). Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên ngành về ngân hàng, định chế và thị trường tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết, tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng phân tích và quản lý big data, kỹ năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề trong ngân hàng và các định chế tài chính, nắm bắt các chuẩn mực đạo đức trong ngành… Nội dung chính bao gồm: thị trường và định chế tài chính, ngân hàng thương mại hiện đại, ngân hàng quốc tế, ngân hàng đầu tư, quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel, Fintech trong lĩnh vực ngân hàng... Chương trình phù hợp với những người làm việc tại ngân hàng đầu tư, quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược kinh doanh, thiết kế sản phẩm, quản trị danh mục đầu tư… tại các ngân hàng và các định chế tài chính khác trong nước và ở nước ngoài. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế chính trị (Master of Political Economy) nhằm đào tạo chuyên gia có trình độ về kinh tế chính trị, có khả năng vận dụng kiến thức kinh tế chính trị vào lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, có khả năng hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nội dung chính của chương trình bao gồm Kinh tế chính trị nâng cao; Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao; Kinh tế quốc tế; Chính sách công; Quản trị nguồn nhân lực. Chương trình phù hợp với chuyên viên nghiên cứu chính sách kinh tế - xã hội; giảng viên đại học, cao đẳng; giảng viên trường chính trị; các tổ chức chính trị, xã hội, hội nghề nghiệp; tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Thống kê kinh tế (Master of Economic Statistics) đào tạo các chuyên gia nắm vững những kiến thức về kinh tế, kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu, đáp ứng yêu cầu về hoạt động thống kê cho các thành phần kinh tế, có khả năng nghiên cứu độc lập về thống kê, cập nhật kiến thức thống kê ở các nước khác nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nội dung chính của chương trình bao gồm: kinh tế lượng, phân tích dữ liệu đa biến, phân tích định lượng trong kinh doanh, khai thác dữ liệu kinh doanh, dự báo trong kinh tế và kinh doanh. Chương trình phù hợp với các nhà quản lý và chuyên viên trong hệ thống thống kê Nhà nước; các tổ chức dịch vụ nghiên cứu thị trường; bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ và dữ liệu thị trường, big data; cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích kinh doanh; huấn luyện, đào tạo thống kê và nghiên cứu thị trường. [xem chi tiết]