Tài chính

Chương trình Thạc sĩ Tài Chính hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức và nội dung cốt lõi của các chương trình đào tạo thạc sĩ về tài chính của các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Chương trình của Khoa Tài Chính, trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM có nội dung hoàn toàn tương thích và chất lượng tiệm cận với xu hướng đào tạo nâng cao về tài chính của các trường đại học thuộc top 100 trên bảng xếp hạng các trường đại học của tổ chức Times Higher Education.

Chương trình học tập và nghiên cứu nhằm trang bị các kiến thức có tính học thuật chuyên sâu về tài chính, giúp người học có khả năng nghiên cứu độc lập hoặc phát triển trình độ bản thân bằng cách tiếp tục quá trình học tập và nghiên cứu lên các bậc học cao hơn như Tiến sĩ và Sau tiến sĩ.

Với nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư tài chính, tài chính hành vi, quản trị rủi ro tài chính,… cùng với các môn học giúp tăng khả năng nghiên cứu và công bố của học viên (thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, và thảo luận các chủ đề nghiên cứu chuyên sâu về tài chính – ngân hàng), người học sau khi tốt nghiệp sẽ phát triển khả năng quản lý tài chính, quản lý rủi ro, quản lý đầu tư, đặc biệt là khả năng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Chương trình đào tạo phù hợp với những người đã tốt nghiệp đại học, có mục tiêu nâng cao các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, và khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Bên cạnh việc sử dụng các giáo trình hiện đại và kinh điển về tài chính trên thế giới, nội dung chương trình đào tạo còn thường xuyên được cập nhật các tình huống (case study) có tính thực tiễn cao, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính trong nước và quốc tế, nhằm giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc một cách thuận lợi và phát triển trong môi trường làm việc năng động, hội nhập dễ dàng với thị trường lao động toàn cầu, hoặc thực hiện các nghiên cứu, phân tích chính sách trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

 

Mô tả tóm tắt chương trình

Chương trình Thạc sĩ Tài chính hướng nghiên cứu được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao, tiệm cận với xu hướng đào tạo nâng cao về tài chính của các trường đại học uy tín trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế, và đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. Học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để trở thành các chuyên gia nghiên cứu, phân tích, hay tham gia giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. Ngoài ra, học viên tốt nghiệp cũng có thể đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty (đặc biệt là các bộ phận tài chính), ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, công ty kiểm toán, công ty tư vấn, hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu để trở thành các chuyên gia nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng.

 

 1. Đối tượng người học: Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.
 2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 3. Cấu trúc chương trình:

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 18 tín chỉ

Học phần tự chọn: 10 tín chỉ

Kiến thức cho học viên hướng nghiên cứu: 08 tín chỉ

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

4. Chuẩn đầu ra:

Về kiến thức

 • Am hiểu và có khả năng vận dụng thông thạo kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau của tài chính như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính, tài chính hành vi, định giá doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, M&A;
 • Nắm vững những nguyên tắc, công cụ và phương pháp thực hành trong phân tích, đầu tư, định giá, quản trị rủi ro, và dự báo nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong kinh doanh và đầu tư;
 • Có khả năng phát hiện, có kiến thức chuyên sâu và có khả năng thực hiện các chủ đề nghiên cứu gắn với chuyên ngành.
 • Có khả năng vận dụng kiến thức về các phương pháp nghiên cứu, kinh tế lượng tài chính, tài chính định lượng, khả năng xây dựng mô hình nghiên cứu, xử lý dữ liệu và phân tích các kết quả.
 • Có hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc đạo đức, các chuẩn mực và quy tắc nghề nghiệp trong hoạt động tài chính và lĩnh vực đầu tư;

5. Về kỹ năng

 • Có kỹ năng nhận diện, phân tích, và vận dụng kiến thức tài chính nhằm giải quyết các vấn đề trong tài chính, quản trị rủi ro và đầu tư dưới các bối cảnh khác nhau của kinh tế, xã hội, đạo đức, thể chế và phương diện toàn cầu;
 • Có kỹ năng hệ thống hóa, mô hình hóa, tương tác, nghiên cứu, phát triển và thực tế hóa những phát kiến ứng dụng cho thực tiễn ngành tài chính;
 • Có khả năng tìm tòi, phát hiện chủ đề nghiên cứu; có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học độc lập và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế;
 • Có khả năng giao tiếp, nhanh nhạy trong công việc, nhận diện và xử lý các tình huống chuyên môn, các cơ hội đầu tư. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng trình bày và báo cáo kết quả phân tích.
 • Có kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và đánh giá sâu sắc; có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.

 

6. Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tiếp tục theo đuổi quá trình học tập và nghiên cứu ở bậc học Tiến sĩ và Sau tiến sĩ. Ngoài ra học viên cũng có cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính, và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân, trong nước và quốc tế, như:

 -    Quản lý tài chính/ Giám đốc tài chính tại các công ty 
-    Các ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư
-    Công ty tài chính, công ty kiểm toán, công ty tư vấn
-    Các công ty đa quốc gia.

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN