Luật Kinh tế

logo UEH 

 

Ngành: LUẬT

Chuyên ngành: Luật kinh tế

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Hướng đào tạo: Hướng thạc sĩ nghiên cứu

Mô tả tóm tắt chương trình:

Chương trình đào tạo Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn, hướng tới phục vụ nhu cầu về dịch vụ pháp lý, đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp.

 1. Đối tượng người học: Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học các ngành luật (Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế...)
 2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 3. Cấu trúc chương trình:
 • Phần kiến thức chung: 20 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 28 tín chỉ, tự chọn: 16 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 62 tín chỉ

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

 • Có hiểu biết về môi trường đa dạng văn hóa và năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu.
 • Có kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật công ty, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ và luật tài sản.
 • Có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của của công việc và đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỹ năng

 • Suy nghĩ độc lập: Có năng lực sáng tạo, năng lực phản biện ở mức độ nhất định.
 • Phân tích và đánh giá: Có năng lực phân tích các vấn đề pháp luật, có năng lực đánh giá các lựa chọn và giải pháp cũng như các quan điểm khác nhau, để lựa chọn và thực hiện các quyết định đã chọn
 • Kỹ năng giao tiếp nói và viết: Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết cần thiết cho hành nghề pháp luật kinh doanh.
 • Kỹ năng nghiên cứu pháp luật và tin học: Thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật. Có năng lực liên tục cập nhật thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề luật. Có năng lực nghiên cứu chuyên sâu và độc lập các vấn đề của pháp luật.

Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên tốt nghiệp có phạm vi hoạt động và phát triển nghề nghiệp ở các lĩnh vực:

 • Nghiên cứu và giảng dạy pháp luật, đặc biệt là pháp luật kinh tế
 • Hành nghề hoặc hỗ trợ nghề nghiệp tốt cho các chức danh tư pháp, độc lập hoặc trong các tổ chức nghề nghiệp: văn phòng luật sư, công ty luật, các văn phòng công chứng, thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, trợ giúp viên pháp lý...
 • Làm việc tốt tại các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan chuyên sâu quản lý nhà nước về kinh tế
 • Làm việc tốt tại các cơ quan giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại: Bao gồm trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, tòa án (chuyên sâu xét xử các vụ việc kinh tế)

Làm việc tại các bộ phận pháp chế, nhân sự và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT Tên học phần Tính chất Tín chỉ Tên học phần tiếng Anh
  Kiến thức chung 12 Foundation
1 Triết học Bắt buộc   4 Philosophy
2 Ngoại ngữ Bắt buộc   4 English language
3 Phương pháp nghiên cứu luật học Bắt buộc   4 Legal research method
  Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 36 Specialization
4 Luật và phát triển Bắt buộc   4 Law and development
5 Luật công ty (II) Bắt buộc   4 Company law (II)
6 Luật hợp đồng (II) Bắt buộc   4 Contract law (II)
7 Luật thương mại quốc tế (II) Bắt buộc   4 International commercial law (II)
  Tự chọn (học 5 trong 10 môn: 5 X 4 = 20)    
8 Luật tài sản   Tự chọn 4 Proberty law
Luật so sánh (II)   4 Comparative law (II)
9 Giải quyết tranh chấp kinh doanh   Tự chọn 4 Business dispute resolution
10 Luật sở hữu trí tuệ (II)   Tự chọn 4 Intellectual proberty law (II)
11 Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu   Tự chọn 4 Competiton law in the global context
12 Luật phá sản trong bối cảnh toàn cầu   Tự chọn 4 Bankruptcy law in the global context
13 Sáp nhập và mua bán công ty   Tự chọn 4 Mergers and acquisitions
14 Luật lao động và trách nhiệm xã hội của DN (CSR)   Tự chọn 4 Labour law and CSR
15 Quản trị công ty   Tự chọn 4 Corporate governance
16 Luật đầu tư và kinh doanh BĐS   Tự chọn 4 Law on investment and real estate market
  Luận văn     14  
  Tổng cộng     62  

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN