Câu hỏi thường gặp

Trường hợp của bạn tốt nghiệp Ngữ văn Anh, thuộc khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ, bạn phải học bổ sung học 06 môn để đủ điều kiện dự thi vào các chương trình cao học kinh tế của UEH, cụ thể:

Các môn cần học bổ sung: Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng, Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Xác suất thống kê, Toán cao cấp. (mỗi môn 02 tín chỉ).

Hàng năm, Trường có tổ chức mở các lớp bổ túc cho các thí sinh để dủ điều kiện tham gia dự thi chương trình cao học kinh tế, bạn có thể tham khảo thông tin tại đây: Xem

Căn cứ Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/11/2017,

+ Đối với chứng chỉ trình độ B1, B2 có thời điểm cấp chứng chỉ từ ngày 15/11/2017 trở về trước; và còn trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Lưu ý: do các cơ sởđào tạo/cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.  Các chứng chỉ B1, B2 được cấp sau ngày 15/11/2017 không được chấp nhận.

+ Đối với chứng chi ngoại ngữ quốc tế IELTS, TOEFL, TOEIC,… đạt trình độ theo quy định và còn trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Xem thêm Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Những học viên không có chứng chỉ phải tham gia Kỳ thi chuẩn tiếng Anh đầu ra do Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức để đạt điều kiện ngoại ngữ theo quy định.

Theo  Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2017, do đó, các nghiên cứu sinh và học viên cao học các khóa đang theo học tại Trường sử dụng mã ngành theo quy định hiện hành. Các thông tin này được tìm thấy trong phần QUY CHẾ - QUY ĐỊNH, cụ thể

+ Liên quan đến trình độ thạc sĩ: Xem tại đây - Đối với học viên cao học, có thể đăng nhập trang online.sdh.edu.vn. xem mã ngành đào tạo của mình tại phần Thông tin cá nhân

+ Liên quan đến trình độ tiến sĩ: Xem tại đây

Câu hỏi dành cho đối tượng Thạc sĩ

Các ứng viên có thể tìm hiểu các thông tin tại website Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh té TP. Hồ Chí Minh - www.sdh.ueh.edu.vn - Bạn có thể tìm thấy các chương trình đào tạo thạc sĩ các ngành, thông báo tuyển sinh cao học kinh tế, luật, các lớp Thạc sĩ Điều hành cao cấp EMBA, thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công...

Bạn có thể tìm thấy câu hỏi của mình tại mục "Câu hỏi thường gặp": https://sdh.ueh.edu.vn/cau-hoi-thuong-gap.html

Trong trường hợp cần thông tin thêm, vui lòng email đến sdh[at]ueh.edu.vn

 

Theo quy định, điều kiện để bảo vệ luận văn như sau:

– Học viên hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5.5 trở lên.

– Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đạt kết quả thi tiếng Anh đầu ra do Trường tổ chức hoặc nộp chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp luận văn).

Và cần có Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn cho phép bảo vệ luận văn; một quyển luận văn đóng bìa mềm, gáy lò xo (in 2 mặt trên giấy A4).

Như vậy, trường hợp cụ thể của bạn chưa thể nộp luận văn tốt nghiệp.