Câu hỏi thường gặp

Chào bạn,

Trường hợp của bạn tốt nghiệp Ngữ văn Anh, thuộc khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ, bạn phải học bổ sung học 06 môn để đủ điều kiện dự thi vào các chương trình cao học kinh tế của UEH, cụ thể:

Các môn cần học bổ sung: Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng, Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Xác suất thống kê, Toán cao cấp. (mỗi môn 02 tín chỉ).

 

Cần lưu ý rằng, từ năm 2022, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ theo hình thức XÉT TUYỂN, người học cần đạt điều kiện về văn bằng, điều kiện ngoại ngữ thì có thể tham gia xét tuyển. Tiêu chí xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung bậc học đại học, cụ thể:

Ứng viên đạt điều kiện:

- Ngành tốt nghiệp phù hợp (Xem thêm "Ngành phù hợp là gì? Nếu ngành tốt nghiệp bậc đại học không phù hợp thì tôi phải học bổ sung như thế nào? Xem")

- Tốt nghiệp trình độ đại học tại UEH  trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc chứng chỉ/văn bằng đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên;... - Trường hợp chưa đạt/ hoặc các chứng chỉ quá hạn cần phải tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu vào bậc cao học của UEH .

Tiêu chí xét tuyển:

- Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung bậc học đại học;

 

Vui lòng xem thông báo tuyển sinh năm 2022 tại đây

 

Căn cứ Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/11/2017,

+ Đối với chứng chỉ trình độ B1, B2 có thời điểm cấp chứng chỉ từ ngày 15/11/2017 trở về trước; và còn trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Lưu ý: do các cơ sởđào tạo/cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.  Các chứng chỉ B1, B2 được cấp sau ngày 15/11/2017 không được chấp nhận.

+ Đối với chứng chi ngoại ngữ quốc tế IELTS, TOEFL, TOEIC,… đạt trình độ theo quy định và còn trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Xem thêm Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Những học viên không có chứng chỉ phải tham gia Kỳ thi chuẩn tiếng Anh đầu ra do Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức để đạt điều kiện ngoại ngữ theo quy định.

Theo  Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 năm 2017, do đó, các nghiên cứu sinh và học viên cao học các khóa đang theo học tại Trường sử dụng mã ngành theo quy định hiện hành. Các thông tin này được tìm thấy trong phần QUY CHẾ - QUY ĐỊNH, cụ thể

+ Liên quan đến trình độ thạc sĩ: Xem tại đây - Đối với học viên cao học, có thể đăng nhập trang online.sdh.edu.vn. xem mã ngành đào tạo của mình tại phần Thông tin cá nhân

+ Liên quan đến trình độ tiến sĩ: Xem tại đây

Câu hỏi dành cho đối tượng Thạc sĩ

Theo quy định, điều kiện để bảo vệ luận văn như sau:

– Học viên hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5.5 trở lên.

– Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đạt kết quả thi tiếng Anh đầu ra do Trường tổ chức hoặc nộp chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp luận văn).

Và cần có Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn cho phép bảo vệ luận văn; một quyển luận văn đóng bìa mềm, gáy lò xo (in 2 mặt trên giấy A4).

Như vậy, trường hợp cụ thể của bạn chưa thể nộp luận văn tốt nghiệp.

Chào Anh/Chị

Từ năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh cao học theo hình thức xét tuyển. Ứng viên đáp ứng 02 tiêu chí:
1) Yêu cầu về văn bằng tốt nghiệp bậc đại học phù hợp;

2) Yêu cầu về điều kiện ngoại ngữ;

Xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung (GPA) bậc đại học.

 

1)Trong đó, Yêu cầu về văn bằng tốt nghiệp bậc đại học phù hợp có nghĩa là bằng tốt nghiệp đại học “phù hợp” với ngành xét tuyển học bậc cao học, cụ thể

- Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành thạc sĩ Luật kinh tế, Luật Hiến pháp và Hành chính phải có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành luật; nếu không thuộc khối ngành luật phải học bổ sung kiến thức các môn: Luật Hiến pháp và Luật hành chính; Luật dân sự; Luật tố tụng dân sự; Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự; Luật kinh tế; Tư pháp quốc tế.

- Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành thạc sĩ Quản lý công phải có bằng tốt nghiệp đại ngành Hành chính công, Quản lý nhà nước, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

- Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành thạc sĩ  Kinh tế chính trị phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành lý luận Mác - Lênin, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

- Đối với thí sinh dự tuyển vào khối ngành thạc sĩ kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý; nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải học bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Nguyên lý tài chính - ngân hàng.

 

2) Điều kiện về ngoại ngữ:

- Trình độ ngoại ngữ yêu cầu ứng viên dự xét tuyển cao học đạt tối thiểu Bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc các chứng chỉ tương đương mức B1. Các chứng chỉ này do các đơn vị hợp pháp hoặc cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Nếu tốt nghiệp đại học tại UEH trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cũng sẽ được miễn ngoại ngữ

 

Hàng năm Trường tổ chức 3 đến 4 đợt xét tuyển, tất cả được công bố trên Cổng tuyển sinh UEH tuyensinh.ueh.edu.vn và website Viện Đào tạo Sau đại học sdh.ueh.edu.vn

Chào anh, chị

Tất cả chương trình thạc sĩ đều được thiết kế từ 60 tín chỉ, bao gồm cả luận văn hoặc Đề án tốt nghiệp. Do học phí phát sinh theo số học phần người học đăng ký, nên số tiền đóng dựa trên số học phần người học đăng ký theo từng đợt.

Hiện đơn giá một tín chỉ là 1.090.000 đồng/1 tín chỉ, số đợt đăng ký thông thường chia thành 04 đợt, do đó số tiền đóng mỗi đợt tương ứng với số tín chỉ đăng ký. Thông thường khoảng trên/dưới 15 triệu đồng mỗi đợt.

Chào anh chị.

Chào anh chị

Thời khóa biểu của các lớp cao học được bố trí vào các buổi tối trong tuần, hoặc trong cả ngày thứ Bảy, trong cả ngày Chủ nhật.

Do Trường tổ chức theo theo học chế tín chỉ, người học có thể chọn thời gian học theo các lớp học phần do trường tổ chức. Thông thường, theo từng ngành sẽ bố trí học vào các buổi tối 2/4/6 hoặc tối 3/5/7 hoặc trưa thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật.

Đối với các ngành có sĩ số nhiều, Trường có thể tổ chức thành nhiều lớp. Ví dụ: Ngành Quản trị, ngành Tài chính có thể có 03 lớp vào Tối 2/4/6; Tối 3/5/7; Trưa thứ 7 + cả ngày Chủ nhật - người học có thể chọn một trong lớp. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều học viên chọn vào một lớp nào đó vượt sĩ số quy định, học viên kế tiếp sẽ không thể chọn lớp đó mà phải chọn lớp còn lại.

Các ngành có sĩ số ít, nếu chỉ mở 01 lớp, trường sẽ ấn định theo thời gian cố định. Ví dụ ngành Ngân hàng, Kinh tế Quản trị lĩnh vực sức khỏe, Công nghệ thiết kế và truyền thông,… sẽ được tổ chức lớp vào thứ 7 và Chủ nhật

Thời khóa biểu của các lớp cao học được bố trí vào các buổi tối trong tuần hoặc trong buổi chiều thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật.

Do Trường tổ chức theo theo học chế tín chỉ, người học có thể chọn thời gian học theo các lớp học phần do trường tổ chức. Thông thường, theo từng ngành sẽ bố trí học vào các buổi tối 2/4/6 hoặc tối 3/5/7 hoặc trưa thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật.

Đối với các ngành có số lượng học viên đông, Trường có thể tổ chức thành nhiều lớp. Ví dụ: Ngành Quản trị, Tài chính có thể có 03 lớp vào Tối 2/4/6; Tối 3/5/7; Trưa thứ 7 + cả ngày Chủ nhật.

Các ngành có sĩ số ít, nếu chỉ mở 01 lớp, trường sẽ ấn định theo thời gian cố định. Ví dụ ngành Ngân hàng, Kinh tế Quản trị lĩnh vực sức khỏe, Công nghệ thiết kế và truyền thông,… sẽ được tổ chức lớp vào thứ 7 và Chủ nhật

Về nguyên tắc bạn có thể đăng ký bất kỳ các học phần trong chương trình đào tạo của mình. Bạn cần lưu ý đăng ký theo TKB gợi ý của trường, vì đăng ký theo gợi ý, bạn không lo bị trùng lịch học, không bị trùng lịch thi với lịch học; và đặc biệt là bạn sẽ tốt nghiệp theo lộ trình. Một rủi ro khác, nếu bạn “bỏ lỡ” 01 môn, đợt sau có mở lại nhưng nếu bị trùng lịch thì bạn sẽ không đăng ký được.

Các lớp có thời gian học: Tối (2,4,6) hoặc Tối (3,5,7). Thi kết thúc học phần vào buổi sáng hoặc chiều Chủ nhật - Xem hình 1  

Các lớp có thời gian học: Chiều thứ 7 và cả ngày Chủ nhật. Thi kết thúc học phần vào buổi sáng thứ Bảy - Xem hình 2 

Do đó, nếu học viên đăng ký học phần không đúng như gợi ý, có thể trùng lịch học và lịch thi, học viên phải chọn lịch thi (hoặc lịch học).

Theo Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của UEH, áp dụng cho các khóa tuyển sinh trình độ thạc sĩ từ năm 2022, có quy định cụ thể:

Đối với các trường hợp nộp chứng chỉ miễn ngoại ngữ đầu vào là ngôn ngữ gì thì nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra (hoặc minh chứng đủ điều kiện ngoại ngữ đầu ra) phải đúng là ngôn ngữ đã nộp lúc đầu vào. 

Trường hợp cụ thể của bạn đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung đầu vào là HSK Bậc 3 thì ngoại ngữ đầu ra phải bắt buộc nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung tối thiểu từ HSK Bậc 4 trở lên (hoặc minh chứng đủ điều kiện ngoại ngữ đầu ra phải là tiếng Trung).