Quản lý công

  • Mục tiêu chương trình đào tạo và nội dung chủ yếu

Thạc sĩ Quản lý Công (MPM) là chương trình đào tạo được thiết kế dành riêng cho đối tượng là cán bộ quản lý trong các tổ chức công đặc biệt là các cấp chính quyền Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công cũng như các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức công, từ đó, vận dụng kiến thức này để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chính sách đề ra.

  • Đối tượng tham gia

Chương trình hướng đến những đối tượng đang và sẽ trở thành cán bộ quản lý tại các tổ chức công, đặc biệt ở cấp chính quyền Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, tất cả những ai quan tâm, mong muốn học hỏi nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành trong các tổ chức công đều có thể tham gia chương trình.

  • Lợi ích của chương trình và đối tượng tham gia

- Thời gian học tập được thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc.     

- Chương trình đào tạo tiên tiến, luôn cập nhật theo các chương trình đào tạo hàng đầu trên thế giới và được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

- Chương trình được thiết kế mang tính thực tiễn cao giúp học viên tích lũy được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, nâng cao năng lực ra quyết định hiệu quả trong khu vực công.

-  Đội ngũ giảng viên là các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành cũng như những nhà quản lý thực tiễn thành công nhất trong lĩnh vực quản lý công ở Việt Nam;

-  Cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm, và kết nối với một mạng lưới rộng khắp những nhà quản lý công năng động và giàu nhiệt huyết phụng sự trong các tổ chức công, phi chính phủ, và phi lợi nhuận.

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

 

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

10

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công

Bắt buộc

2

Research Methods for Public Management

II

Kiến thức cơ sở ngành

 

6

 

4

Kinh tế vi mô dành cho khu vực công

Bắt buộc

2

Microeconomics for the Public Sector

5

Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công

Bắt buộc

2

Macroeconomics for the Public Sector

6

Luật và chính sách công

Bắt buộc

2

Law and Public Policy

III

Kiến thức chuyên ngành

 

30

 

7

Quản trị các tổ chức công

Bắt buộc

3

Public Management

8

Quản trị chiến lược các tổ chức công

Bắt buộc

3

Strategic Management for Public Organizations

9

Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công

Bắt buộc

3

Human Resource Management for Public Organizations

10

Lãnh đạo trong khu vực công

Bắt buộc

3

Leadership in the Public Sector

 

Tự chọn (chọn 6 trong 12 môn:

6 x 3 = 18)

 

 

 

11

Quản trị nhà nước

Tự chọn

3

Public Governance

12

Quản trị thay đổi trong khu vực công

Tự chọn

3

Change Management in Public Sector

13

Quản trị tài chính các tổ chức công

Tự chọn

3

Financial Management for Public Organizations

14

Marketing khu vực công

Tự chọn

3

Marketing in the Public Sector

15

Thương lượng và truyền thông

Tự chọn

3

Negotiation and Communication

16

Quản lý đô thị

Tự chọn

3

Urban Management

17

Phân tích và đánh giá chương trình

Tự chọn

3

Program Analysis and Evaluation

18

Thẩm định dự án đầu tư công

Tự chọn

3

Project Appraisal

19

Quản lý dự án

Tự chọn

3

Project Management

20

Đạo đức trong khu vực công

Tự chọn

3

Ethics in the Public Sector

21

Phát triển vùng và địa phương

Tự chọn

3

Regional and Local Development

22

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tự chọn

3

Agricultural Economics and Rural Development

IV

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế,  Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị