Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Mẫu đề nghị vắng thi có phép Học viên cần có xác nhận điểm quá trình của Giảng viên trước khi nộp đơn cho Viện ĐT SĐH; Học viên có trách nhiệm theo dõi lịch thi của học phần xin vắng thi trong các tháng tiếp theo để thi ghép với lớp khác và liên hệ với Viện ĐT SĐH ít nhất 10 ngày trước ngày thi ghép để được bổ sung vào danh sách thi. Thạc sĩ
Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ [VSĐH.QT.01.17] Mẫu Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ Thạc sĩ
Mẫu trang thông tin những đóng góp mới của luận án dành cho nghiên cứu sinh Mẫu trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật của luận án tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu tóm tắt luận án dành cho nghiên cứu sinh Mẫu tóm tắt luận án tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đề nghị thay đổi đề tài dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đề nghị thay đổi tên đề tài dành luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ cấp trường dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ cấp cơ sở dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh Phiếu đăng ký bảo vệ chuyên đề tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ đề cương dành cho nghiên cứu sinh Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ Thạc sĩ
Giấy nhận xét của giảng viên hướng dẫn [SĐH.QT.01.22] Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn cho phép học viên bảo vệ luận văn Biểu mẫu dành cho Giảng viên
Mẫu phiếu đăng ký dự thi cao học và Lý lịch khoa học Dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ, chuẩn bị cho hồ sơ tuyển sinh Biểu mẫu chung
Mẫu Lý lịch khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh [VSĐH.01] Mẫu Lý lịch khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuẩn bị thủ tục nộp HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN/ NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN Tiến sĩ
Mẫu Lý lịch khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh [VSĐH.01] Mẫu Lý lịch khoa học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuẩn bị thủ tục nộp HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN/ NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN Thạc sĩ
Phiếu đề nghị CHUYỂN lớp học phần [VSĐH.QT.04.02] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị HỦY học phần [VSĐH.QT.04.04] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị đăng ký học phần [VSĐH.QT.04.03] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị mở lớp học phần [VSĐH.QT.04.02] Dành cho đại diện học viên cao học đề nghị mở các lớp học phần ngoài kế hoạch Thạc sĩ
Phiếu đăng ký học Bổ túc kiến thức Mẫu Phiếu đăng ký học Bổ túc kiến thức dành cho các thí sinh thuộc tốt nghiệp Nhóm khối ngành khoa học tự nhiên và công nghệ; Nhóm khối ngành khoa học xã hội và nhân văn - để đủ điều kiện thi cao học kinh tế Bổ túc kiến thức
Mẫu tóm tắt luận văn bằng tiếng Anh dành cho Nghiên cứu sinh Mẫu tóm tắt luận văn bằng tiếng Anh dành cho Nghiên cứu sinh, Nghiên cứu sinh kết hợp thông báo về việc hướng dẫn viết tóm tắt luận văn và luận án tại mục Trang chủ / Nghiên cứu sinh / Thông báo / Thông báo Quy định bổ sung nội dung phần tóm tắt luận văn, luận án Tiến sĩ
Mẫu gia hạn thời gian học tập Mẫu Đề nghị gia hạn thời gian học tập dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Giấy đề nghị gia hạn thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ Dành cho các trường hợp học viên không hoàn thành luận văn đúng thời hạn Thạc sĩ
Mẫu phiếu đăng ký dự thi cao học và Lý lịch khoa học Mẫu Phiếu đăng ký dự thi cao học và Lý lịch khoa học dành cho thí sinh làm hồ sơ dự thi cao học Thạc sĩ