Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Phiếu đề nghị công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ theo Điều 4 của Quy chế theo QĐ số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu dành cho học viên cao học từ khóa 32.1 trở đi Biểu mẫu chung
Phiếu đề nghị công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ theo Điều 4 của Quy chế theo QĐ số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu dành cho học viên cao học từ khóa 32.1 trở đi Thạc sĩ
Giấy đề nghị gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ các khóa tuyển sinh từ năm 2022 (Khóa 32) trở đi Dành cho học viên cao học chưa hoàn thành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Thạc sĩ
Giấy đề nghị gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ các khóa tuyển sinh từ năm 2021 (Khóa 31) trở về trước Dành cho học viên cao học chưa hoàn thành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Thạc sĩ
Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển + Lý lịch chương trình thạc sĩ [cập nhật tháng 12/2023] Gồm 02 mẫu: Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển chương trình thạc sĩ (theo hình thức xét tuyển) và mẫu Lý lịch - Dành cho các ứng viên đăng ký xét tuyển đợt 1/2023 Thạc sĩ
Phiếu khai thông tin cá nhân Phiếu khai thông tin cá nhân dành cho học viên cao học chuẩn bị làm thủ tục bảo vệ luận văn /đề án tốt nghiệp thạc sĩ Thạc sĩ
Mẫu lý lịch khoa học (BVLV-LL02) Dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn bị BẢO VỆ LUẬN VĂN/ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP thạc sĩ, cập nhật ngày 10/06/2024 Thạc sĩ
Mẫu nhận xét của người hướng dẫn khoa học dành cho nghiên cứu sinh Mẫu nhận xét của người hướng dẫn khoa học về chất lượng luận án, quá trình nghiên cứu và học tập của nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu trình bày luận văn thạc sĩ Dành cho học viên cao học các khóa Thạc sĩ
Bản tự giới thiệu về năng lực và động cơ học tập Dành cho thí sinh đăng ký dự thi Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA), Chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công (EMPM) Thạc sĩ
Phiếu đăng ký cộng tác viên VSĐH Dành cho các ứng viên đăng ký trở thành cộng tác viên của VSĐH Thạc sĩ
Mẫu đề nghị vắng thi có phép Học viên cần có xác nhận điểm quá trình của Giảng viên trước khi nộp đơn cho Viện ĐT SĐH; Học viên có trách nhiệm theo dõi lịch thi của học phần xin vắng thi trong các tháng tiếp theo để thi ghép với lớp khác và liên hệ với Viện ĐT SĐH ít nhất 10 ngày trước ngày thi ghép để được bổ sung vào danh sách thi. Thạc sĩ
Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp [ĐTSĐH.ĐKĐT] Mẫu Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ/Đề án tốt nghiệp (Last edited 12/5/2019) Thạc sĩ
Mẫu trang thông tin những đóng góp mới của luận án dành cho nghiên cứu sinh Mẫu trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật của luận án tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu tóm tắt luận án dành cho nghiên cứu sinh Mẫu tóm tắt luận án tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đề nghị thay đổi đề tài dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đề nghị thay đổi tên đề tài dành luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ cấp trường dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ cấp cơ sở dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh Phiếu đăng ký bảo vệ chuyên đề tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ đề cương dành cho nghiên cứu sinh Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ Thạc sĩ
Giấy nhận xét của giảng viên hướng dẫn Luận văn [SĐH.QT.01.22 - ĐTSĐH: BVLV-NX] Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn đồng ý để học viên bảo vệ luận văn Biểu mẫu dành cho Giảng viên
Mẫu Lý lịch khoa học dành cho nghiên cứu sinh [VSĐH.01] Mẫu Lý lịch khoa học dành cho nghiên cứu sinh chuẩn bị thủ tục nộp HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN Tiến sĩ
Phiếu đề nghị CHUYỂN lớp học phần [VSĐH.QT.04.02] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị HỦY học phần [VSĐH.QT.04.04] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị đăng ký học phần [VSĐH.QT.04.03] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị mở lớp học phần [VSĐH.QT.04.02] Dành cho đại diện học viên cao học đề nghị mở các lớp học phần ngoài kế hoạch Thạc sĩ
Phiếu đăng ký học Bổ túc kiến thức Mẫu Phiếu đăng ký học Bổ túc kiến thức dành cho các thí sinh thuộc tốt nghiệp Nhóm khối ngành khoa học tự nhiên và công nghệ; Nhóm khối ngành khoa học xã hội và nhân văn - để đủ điều kiện thi cao học kinh tế Bổ túc kiến thức
Mẫu tóm tắt luận văn bằng tiếng Anh dành cho Nghiên cứu sinh Mẫu tóm tắt luận văn bằng tiếng Anh dành cho Nghiên cứu sinh, Nghiên cứu sinh kết hợp thông báo về việc hướng dẫn viết tóm tắt luận văn và luận án tại mục Trang chủ / Nghiên cứu sinh / Thông báo / Thông báo Quy định bổ sung nội dung phần tóm tắt luận văn, luận án Tiến sĩ
Mẫu gia hạn thời gian học tập Mẫu Đề nghị gia hạn thời gian học tập dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ