Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Giấy đề nghị gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ Dành cho học viên cao học chưa hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo/Chưa đạt chuẩn Ngoại ngữ đầu ra/Chưa hoàn thành Luận văn thạc sĩ hoặc đề án tốt nghiệp. Thạc sĩ
Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển + Lý lịch chương trình thạc sĩ [cập nhật tháng 02/2023] Gồm 02 mẫu: Mẫu phiếu Đăng ký xét tuyển chương trình thạc sĩ (theo hình thức xét tuyển) và mẫu Lý lịch - Dành cho các ứng viên đăng ký xét tuyển đợt 1/2023 Thạc sĩ
Phiếu khai thông tin cá nhân Phiếu khai thông tin cá nhân dành cho học viên cao học chuẩn bị làm thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ Thạc sĩ
Mẫu phiếu Đăng ký tuyển sinh chương trình thạc sĩ (Mẫu cũ năm 2022) Mẫu phiếu Đăng ký dự thi chương trình thạc sĩ và mẫu lý lịch (Mẫu cũ năm 2022) Thạc sĩ
Mẫu lý lịch khoa học (BVLV-LL02) Dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn bị BẢO VỆ LUẬN VĂN thạc sĩ, cập nhật ngày 01/03/2022 Thạc sĩ
Mẫu trình bày luận văn thạc sĩ Dành cho học viên cao học các khóa Thạc sĩ
Bản tự giới thiệu về năng lực và động cơ học tập Dành cho thí sinh đăng ký dự thi Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA), Chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công (EMPM) Thạc sĩ
Phiếu đăng ký cộng tác viên VSĐH Dành cho các ứng viên đăng ký trở thành cộng tác viên của VSĐH Thạc sĩ
Mẫu đề nghị vắng thi có phép Học viên cần có xác nhận điểm quá trình của Giảng viên trước khi nộp đơn cho Viện ĐT SĐH; Học viên có trách nhiệm theo dõi lịch thi của học phần xin vắng thi trong các tháng tiếp theo để thi ghép với lớp khác và liên hệ với Viện ĐT SĐH ít nhất 10 ngày trước ngày thi ghép để được bổ sung vào danh sách thi. Thạc sĩ
Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ [VSĐH.QT.01.17] Mẫu Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ (Last edited 12/5/2019) Thạc sĩ
Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn Giấy cam đoan đã chỉnh sửa nội dung luận văn sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ Thạc sĩ
Phiếu đề nghị CHUYỂN lớp học phần [VSĐH.QT.04.02] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị HỦY học phần [VSĐH.QT.04.04] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị đăng ký học phần [VSĐH.QT.04.03] Dành cho học viên cao học Thạc sĩ
Phiếu đề nghị mở lớp học phần [VSĐH.QT.04.02] Dành cho đại diện học viên cao học đề nghị mở các lớp học phần ngoài kế hoạch Thạc sĩ