Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) ngoài nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học còn đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học gồm đào tạo Thạc sĩ và đào tạo Tiến sĩ. Đào tạo tiến sĩ từ năm 1985 (trước đây gọi là phó tiến sĩ) và đào tạo thạc sĩ từ năm 1991.

Trước năm 1996 bộ phận quản lý đào tạo sau đại học được ghép chung với phòng quản lý khoa học hợp tác quốc tế. Năm 1996 thành lập khoa đào tạo Sau đại học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Đào tạo sau đại học – Đại học Kinh tế TP.HCM (phòng A.001)

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 – TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38.235.277 – 028.38.295.437

BÀI VIẾT LIÊN QUAN