Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Phiếu đăng ký học Bổ túc kiến thức Mẫu Phiếu đăng ký học Bổ túc kiến thức dành cho các thí sinh thuộc tốt nghiệp Nhóm khối ngành khoa học tự nhiên và công nghệ; Nhóm khối ngành khoa học xã hội và nhân văn - để đủ điều kiện thi cao học kinh tế Bổ túc kiến thức