Tài chính

Chương trình Thạc sĩ Tài chính (Master of Finance) của Khoa Tài Chính, trường Đại học Kinh tế TP.HCM được thiết kế nhằm đón đầu những xu hướng đào tạo nghề nghiệp tài chính trong bối cảnh làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ lên các nền kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói riêng.

Nội dung chương trình của chúng tôi được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế. Với nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ, quản trị rủi ro, v.v. người học sẽ phát triển khả năng quản trị tài chính, rủi ro, quản lý đầu tư bằng cách phân tích các quy trình ra quyết định tài chính của công ty, nghiên cứu chi tiết báo cáo tài chính, hiểu và vận dụng các công cụ, kỹ thuật và chiến lược quản trị rủi ro hoặc xây dựng, tổ chức một chương trình quản trị rủi ro tại một tổ chức cụ thể.

Đặc biệt, nội dung chương trình cũng sẽ thảo luận về các chủ đề liên quan đến xu hướng phát triển của công nghệ tài chính – fintech.

Chương trình đào tạo phù hợp với những người đã tốt nghiệp đại học và có mục tiêu nâng cao các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp và tiệm cận với xu hướng đào tạo nâng cao về tài chính của các trường đại học uy tín trên thế giới. Bên cạnh việc sử dụng các giáo trình hiện đại và kinh điển về tài chính trên thế giới, giúp học viên tốt nghiệp có kiến thức tương thích với các chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính tiên tiến trên thế giới, nội dung chương trình đào tạo còn thường xuyên được cập nhật các tình huống (case study) có tính thực tiễn cao, phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính trong nước và quốc tế, nhằm giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc một cách thuận lợi và phát triển trong môi trường làm việc năng động và hội nhập dễ dàng với thị trường lao động toàn cầu.

Tùy thuộc vào sự lựa chọn các môn học của mỗi học viên, đầu ra của chương trình hướng đến hầu hết các ngành nghề và chủ đề trong lĩnh vực tài chính, chuẩn bị cho học viên khả năng sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty (đặc biệt là các bộ phận tài chính), ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, công ty kiểm toán và công ty tư vấn.

 

Mô tả tóm tắt chương trình:

Chương trình Thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao, tiệm cận với xu hướng đào tạo nâng cao về tài chính của các trường đại học uy tín trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế. Học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty (đặc biệt là các bộ phận tài chính), ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, công ty kiểm toán và công ty tư vấn.

 

 1. Đối tượng người học: Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.
 2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 3. Cấu trúc chương trình:

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 18 tín chỉ

Học phần tự chọn: 18 tín chỉ

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

 1. Chuẩn đầu ra:

Về kiến thức

 • Am hiểu và có khả năng vận dụng thông thạo kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau của tài chính như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính, tài chính hành vi, định giá doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, M&A;
 • Nắm vững những nguyên tắc, công cụ và phương pháp thực hành trong phân tích, đầu tư, định giá, quản trị rủi ro, và dự báo nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong kinh doanh và đầu tư;
 • Có hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc đạo đức, các chuẩn mực và quy tắc nghề nghiệp trong hoạt động tài chính và lĩnh vực đầu tư;

 

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng nhận diện, phân tích, và vận dụng kiến thức tài chính nhằm giải quyết các vấn đề trong tài chính, quản trị rủi ro và đầu tư dưới các bối cảnh khác nhau của kinh tế, xã hội, đạo đức, thể chế và phương diện toàn cầu;
 • Có kỹ năng hệ thống hóa, mô hình hóa, tương tác, nghiên cứu, phát triển và thực tế hóa những phát kiến ứng dụng cho thực tiễn ngành tài chính;
 • Có khả năng giao tiếp, nhanh nhạy trong công việc, nhận diện và xử lý các tình huống chuyên môn, các cơ hội đầu tư. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng trình bày và báo cáo kết quả phân tích.
 • Có kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và đánh giá sâu sắc; có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.

 

 1. Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tài chính hướng ứng dụng, học viên có cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân, trong nước và quốc tế, như:

 • Quản lý tài chính/ Giám đốc tài chính tại các công ty
 • Các ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư
 • Công ty tài chính, công ty kiểm toán, công ty tư vấn
 • Các công ty đa quốc gia.

 

Xem thêm bài viết chương trình định Hướng nghiên cứu: Xem

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

10

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bắt buộc

2

Research Methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

18

 

4

Lý thuyết tài chính

Bắt buộc

3

Theory of finance

5

Tài chính doanh nghiệp

Bắt buộc

3

Corporate finance

6

Tài chính quốc tế

Bắt buộc

3

International finance

7

Sản phẩm tài chính phái sinh

Bắt buộc

3

Financial derivaties

8

Quản trị rủi ro tài chính

Bắt buộc

3

Financial risk management

9

Đầu tư tài chính

Bắt buộc

3

Financial investment

 

Tự chọn nhóm 1 (chọn 6 trong 9: 6 x 2 = 12)

 

12

 

10

Phân tích tài chính

Tự chọn

2

Financial analysis

11

Định giá doanh nghiệp

Tự chọn

2

Corporate valuation

12

Tài chính hành vi

Tự chọn

2

Behavioural finance

13

Thị trường tài chính quốc tế

Tự chọn

2

International financial market

14

Đầu tư và tài trợ bất động sản

Tự chọn

2

Real estate investment: analysis and financing

15

Tài chính công ty đa quốc gia

Tự chọn

2

Mutinational corporate finance

16

Mua bán, sáp nhập và thoái vốn

Tự chọn

2

M&A & Divestment

17

Quản trị danh mục đầu tư

Tự chọn

2

Porfolio investment

18

Tài chính định lượng

Tự chọn

2

Quantitative finance

 

Tự chọn nhóm 2 (chọn 2 trong 4: 2 x 3 = 6)

 

6

 

19

Điều hành công ty cổ phần đại chúng

Tự chọn

3

Corporate Governance

20

Chứng khoán có thu nhập cố định

Tự chọn

3

Fixed income assets

21

Công nghệ tài chính

Tự chọn

3

Fintech

22

Law and Financial Regulation

Tự chọn

3

Law and Financial Regulation

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN