Kinh doanh quốc tế, MBA

Cung cấp những kiến ​​thức nâng cao và kỹ năng về quản lý và vận hành doanh nghiệp trong môi trường toàn cầu, với những nội dung chuyên sâu về kinh doanh toàn cầu, vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu, nguồn nhân lực đa quốc gia, chiến lược toàn cầu, phân tích kinh doanh, chiến lược marketing toàn cầu.

Học viên được trang bị kiến thức ngành với các môn bắt buộc: Quản trị kinh doanh toàn cầu; Quản trị tài chính quốc tế; Quản trị chiến lược toàn cầu; Phân tích kinh doanh; Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Và được chọn 7 trong các môn học: Marketing quốc tế; Quản trị xuất nhập khẩu; Quản trị mối quan hệ khách hàng; Quản trị thương hiệu; Quản trị dịch vụ; Marketing dịch vụ; Quản trị nguồn nhân lực quốc tế; Hành vi người tiêu dùng trong kỹ nguyên số; Logistics quốc tế; Thương mại quốc tế và chính sách; Marketing kỹ thuật số; Thương mại điện tử.

Những người đang hoặc dự định làm việc tại những doanh nghiệp kinh doanh và các cơ quan quản lý kinh doanh quốc tế đều có cơ hội tham gia chương trình này.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận các vị trí như giám đốc, chuyên viên cao cấp của các bộ phận như marketing, kinh doanh, nhân sự, mua hàng; phân tích xuất khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Hoặc làm đại diện tiếp thị quốc tế, phụ trách thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phân tích dữ liệu

Bắt buộc

3

Data analysis

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

15

 

4

Quản trị kinh doanh toàn cầu

Bắt buộc

3

Global business management

5

Quản trị tài chính đa quốc gia

Bắt buộc

3

Multinational Financial management

6

Quản trị chiến lược toàn cầu

Bắt buộc

3

Global Strategic Management

7

Phân tích kinh doanh

Bắt buộc

3

Business Analytics

8

Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Bắt buộc

3

Global Supply Chain Management

 

Học phần tự chọn: (chọn 7 trong 14 môn)

 

20

 

9

Marketing quốc tế

Tự chọn

3

International Marketing

10

Quản trị marketing

Markerting Management

11

Quản trị xuất nhập khẩu

Tự chọn

3

Export - Import Management

12

Quản trị mối quan hệ khách hàng

Customer Relationship Management

13

Quản trị thương hiệu

Tự chọn

3

Brand Management

14

Quản trị bán hàng

Sales Management

15

Quản trị dịch vụ

Tự chọn

3

Service Management

16

Marketing dịch vụ

Service Marketing

17

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

Tự chọn

3

International Human Resource Management

18

Hành vi người tiêu dùng

Consumer Behavior

19

Logistics quốc tế

Tự chọn

3

International logistics

20

Thương mại quốc tế và chính sách

International Trade and Policy

21

Marketing kỹ thuật số

Tự chọn

2

Digital Marketing

22

Thương mại điện tử

E - Commerce

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

Total

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN