Kinh doanh thương mại

Cung cấp những kiến ​​thức nâng cao và kỹ năng về quản lý và vận hành các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và bán lẻ, với những nội dung chuyên sâu về kinh doanh thương mại, quản lý chuỗi bán lẻ, chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Học viên được trang bị kiến thức ngành với các môn bắt buộc: Quản trị dịch vụ; Quản trị bán lẻ; Quản trị kinh doanh toàn cầu; Quản trị tài chính quốc tế; Quản trị chiến lược toàn cầu. Và được chọn 7 trong các môn học: Truyền thông marketing kỹ thuật số; Marketing toàn cầu; Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng; Quản trị mối quan hệ khách hàng; Quản trị nguồn nhân lực quốc tế; Hành vi người tiêu dùng; Quản trị thương hiệu; Quản trị bán hàng; Phân tích kinh doanh; Marketing trong kinh doanh; Logistics quốc tế; Marketing kỹ thuật số;

Chương trình này phù hợp với học viên đang hoặc dự định làm việc tại những doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại của các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh doanh thương mại có thể đảm nhận các vị trí như giám đốc, chuyên viên cao cấp của các bộ phận như kinh doanh, mua hàng, dịch vụ khách hàng, trong các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, thương mại, chuỗi bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại và dịch vụ. Hoặc làm chuyên viên thương mại của cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phân tích dữ liệu

Bắt buộc

3

Data analysis

II

Kiến thức cơ sở ngành

 

15

 

4

Quản trị kinh doanh toàn cầu

Bắt buộc

3

Global Business Management

5

Quản trị dịch vụ

Bắt buộc

3

Service Management

6

Quản trị chiến lược toàn cầu

Bắt buộc

3

Global Strategic Management

7

Quản trị bán lẻ

Bắt buộc

3

Retail Management

8

Quản trị tài chính quốc tế

Bắt buộc

3

International Financial Management

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

Học phần tự chọn: (chọn 7 trong 14 môn)

 

20

 

9

Marketing toàn cầu

Tự chọn

3

Global Marketing

10

Truyền thông marketing kỹ thuật số

Integrated Marketing Communication In Digital Age

11

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Tự chọn

3

Operation & Supply Chain Management

12

Quản trị mối quan hệ khách hàng

Customer Relationship Management

13

Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

Tự chọn

3

International Human Resource Management

14

Hành vi người tiêu dùng

Consumer behavior

15

Quản trị thương hiệu

Tự chọn

3

Brand Management

16

Quản trị bán hàng

Sales Management

17

Phân tích kinh doanh

Tự chọn

3

Business Analysis

18

Marketing trong kinh doanh

Business Marketing

19

Logistics quốc tế

Tự chọn

3

International Logistics

20

Quản trị xuất nhập khẩu

Export - Import Management

21

Marketing kỹ thuật số

Tự chọn

2

Digital Marketing

22

Thương mại quốc tế và chính sách

International Trade and Policy 

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN