Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông

logo UEH

 

  Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

  Chuyên ngành: Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông

  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

  Hướng đào tạo: Hướng thạc sĩ ứng dụng

THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (Master of Information Design and Technology)

Chương trình đào tạo đội ngũ thạc sĩ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu được vai trò quan trọng của thông tin và công nghệ truyền thông trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, có khả năng nhận diện các dạng thông tin, biết thiết kế các mô hình kiến trúc thông tin và xây dựng chiến lược nội dung số, đồng thời có thể sử dụng các phương pháp khoa học dữ liệu và công nghệ tính toán hiện đại nhằm đánh giá hiệu quả của các mô hình thông tin đã thực hiện hoặc dự báo chiến lược nội dung số sẽ triển khai trong tương lai.

 1. Đối tượng người học: Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học
 2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 3. Cấu trúc chương trình:
 • Phần kiến thức chung: 8 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 39 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

 • Có sự hiểu biết về vai trò của thông tin và công nghệ truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Có kiến thức chuyên sâu về phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.
 • Có kiến thức chuyên sâu về khai thác và phân tích dữ liệu để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.

Kỹ năng

 • Có khả năng xây dựng và triển khai các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp trên môi trường số.
 • Có khả năng ứng dụng các phương pháp thống kê, máy học để đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung của doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Có khả năng phân tích dữ liệu mạng xã hội và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.
 • Có khả năng khai phá dữ liệu trong kinh doanh và ứng dụng trong chuỗi giá trị doanh nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

 • Nhà chiến lược về truyền thông số (Digital or Social Media Strategist)
 • Nhà thiết kế thông tin số (Information Designer)
 • Nhà phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Business Data Analytics)

Nhà tổ chức, phân tích cộng đồng trực tuyến (Online Community Organizer/Analyst)

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức giáo dục đại cương

 

8

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

II

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

21

 

3

Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung

Bắt buộc

3

Information Design and Content Strategy

4

Truyền thông Marketing

Bắt buộc

3

Integrated Marketing Communication

5

Phân tích dữ liệu

Bắt buộc

3

Data Analytics

6

Thống kê máy học

Bắt buộc

3

Statistics for machine learning

7

Khai phá dữ liệu nâng cao

Bắt buộc

3

Advanced Data Mining

8

Phân tích dữ liệu mạng xã hội

Bắt buộc

3

Social Network Data Analytics

9

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Bắt buộc

3

Natural Language Processing

 

Tự chọn (chọn 6 trong 8 môn: 6 x 3 = 18)

 

18

 

10

Biểu diễn trực quan dữ liệu

Tự chọn

18

Data Visualization

11

Big data và ứng dụng

Tự chọn

Big data and applications

12

Máy học và kinh tế lượng

Tự chọn

Machine learning and econometrics

13

Phân tích marketing số

Tự chọn

Digital Marketing Analytics

14

Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

Tự chọn

Artificial Intelligence for Business

15

Tính toán hiệu suất cao

Tự chọn

High Performance Computing

16

Quản trị thương hiệu

Tự chọn

Brand Management

17

Quản trị chiến lược

Tự chọn

Strategic Management

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

61

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị