Luật Hiến pháp - hành chính

 logo UEH

 

 

 

Ngành: LUẬT

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và luật Hành chính

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Hướng đào tạo: Hướng thạc sĩ ứng dụng

Mô tả tóm tắt chương trình:

Chương trình đào tạo Luật Hiến pháp và luật Hành chính được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật Hiến pháp và luật Hành chính, có nội dung gắn với thực tiễn, để hoạt động trong khu vực công và tư vấn pháp luật liên quan đến các khiếu nại, khiếu kiện tố tụng hành chính.

 1. Đối tượng người học: Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học
 2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 3. Cấu trúc chương trình:
 • Phần kiến thức chung: 17 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ, tự chọn: 24 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

 • Được tích lũy một khối lượng kiến thức nâng cao về Luật học, pháp luật và phát triển và phương pháp nghiên cứu luật học tạo nền tảng đủ để hiểu biết các khía cạnh kinh tế, xã hội sau đây:
  • Kiến thức nâng cao về bối cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa, lịch sử Việt Nam đủ để hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam.
  • Cũng cố và nâng cao kiến thức về sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật, vai trò của nhà nước và pháp luật Việt Nam, về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các học thuyết nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa lập hiến để từ đó có khả năng nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề của pháp luật Hiến pháp – Hành chính như vấn đề quản trị nhà nước tốt, các chủ đề quản lý nhà nước hiện đại như luật quản lý công sản và bồi thường Nhà nước, Luật và chính sách công, Luật quản lý quy hoạch và quản lý bất động sản...các kiến thức chuyên sâu về pháp luật hành chính và luật tố tụng hành chính, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm phục vụ của nền công vụ trong một thế giới cạnh tranh năng động..
 • Có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỹ năng

 • Các kỹ năng thực hành nghiên cứu cần thiết để nhận biết, nghiên cứu, đánh giá, khái quát hóa, tổng hợp các vấn đề sự kiện pháp lý (facts), vấn đề pháp lý (legal issues), các kỹ năng tìm ra luật (finding law), các kỹ năng biện luận áp dụng luật (legal reasoning)
 • Các kỹ năng tư duy phê phán bao gồm:
  • Phát hiện và nêu lên được các vấn đề pháp lý trong quá trình học tập, nghiên cứu;
  • Vận dụng được kỹ năng lập luận pháp luận, bình luận, lựa chọn các giải pháp đối với vấn đề pháp lý xuất hiện,
  • Tham gia phân tích có phê phán, đưa ra quyết định lựa chọn hợp lý trong các giải pháp,
  • Suy nghĩ sáng tạo để giải quyết các vấn đề pháp lý, có năng lực khái quát hóa các phản ứng, ứng xử pháp luật thích hợp.

Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên tốt nghiệp có thể công tác tại:

 • Cơ quan tư pháp (chuyên sâu xét xử các vụ việc hành chính)
 • Khu vực công: Các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, bao gồm các cơ quan hành chính có thầm quyền chung (Chính phủ, UBND) đến các cơ quan chuyên môn (Bộ, Sở, Phòng, Ban)
 • Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp (cơ quan Đảng, các đoàn thể...)
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ công, các tổ chức sự nghiệp công, các đơn vị quản lý công sản.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý khác

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN