CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP QUẢN LÝ CÔNG (EMPM)

Thời gian đào tạo: 24 tháng

Mục tiêu và đối tượng đào tạo

  • Mục tiêu của Chương trình EMPM là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cấp cao trong khu vực công, có đủ khả năng để lãnh đạo giải quyết những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng khắp một cách có hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm tích lũy và kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị trong quá trình học như: phân tích chính sách, phương pháp xây dựng tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức, phương pháp hoạch định chiến lược cho tổ chức, khả năng dẫn dắt, điều hành và tổ chức, khả năng thu thập thông tin đa chiều hỗ trợ việc ra quyết định, khả năng quản lý sự thay đổi, kỹ năng đàm phán, hiểu biết về đạo đức công, có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội.
  • Đối tượng đào tạo của chương trình là những cán bộ quản lý có 5 năm kinh nghiệm làm việc và có 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

 

Chương trình đào tạo và bằng cấp

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của cán bộ quản lý trong khu vực công; khả năng ứng dụng thực tiễn trong điều kiện và bối cảnh của các vùng miền (địa phương) ở Việt Nam. Do đó nội dung đào tạo được thiết kế trong 18 tháng (45 tín chỉ) gồm các học phần và luận văn tốt nghiệp. Các học phần và chuyên đề được thiết kế gồm 3 phần chính: Phần kiến thức chung (10 tín chỉ), Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành (28 tín chỉ), luận văn tốt nghiệp (7 tín chỉ).

Khóa học được tổ chức vào các ngày cuối tuần, theo phong cách đào tạo của Chương trình Executive MPM: phòng học được trang bị hiện đại; học viên được phục vụ coffee break giữa giờ trong các ngày học nhằm tăng cường trao đổi, giao lưu.

Học viên hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN