Góp ý nội dung cho luận án tiến sĩ

Ý kiến đóng góp vui lòng gởi về địa chỉ: sdh@ueh.edu.vn

Khủng hoảng nợ công: Tiếp cận bằng hệ thống cảnh báo sớm Ews (Early warning system)
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thý Liễu
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt
 • Ngày đăng: 20/06/2024
 • Các tệp liên quan

Essays on the relationship between financial wealth and happiness
 • Nghiên cứu sinh: Lê Văn
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
 • Ngày đăng: 20/06/2024
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến xét đoán của kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Khánh Vân
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hiền - PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
 • Ngày đăng: 20/5/2024
 • Các tệp liên quan

Tác động của hình ảnh điểm đến, chất lượng chuyến đi, giá trị cảm nhận, sự hài lòng đến ý định quay trở lại của du khách: Trường hợp thành phố Cần Thơ
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Khánh Tùng
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong - GS.TS. Võ Xuân Vinh
 • Ngày đăng: 20/5/2024
 • Các tệp liên quan

Impacts of sexual harassment in the workplace on job burnout and labour turnover, moderated by psychological empowerment: Evidence from the hospitality industry of Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Quyết
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Viết Tiến
 • Ngày đăng: 12/4/2024
 • Các tệp liên quan

Hành vi đổi mới của nhân viên: Vai trò của lãnh đạo chuyển đổi và trao quyền tâm lý
 • Nghiên cứu sinh: Nhâm Thành Chung
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Viết Bằng - TS. Phạm Quốc Hùng
 • Ngày đăng: 12/4/2024
 • Các tệp liên quan

Hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng trong mối quan hệ với gắn bó công việc, trung thành của nhân viên và hiệu suất công việc của nhân viên: Vai trò điều tiết của quản trị tài năng và năng lực bản thân
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Minh
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hồ Đức Hùng
 • Ngày đăng: 12/4/2024
 • Các tệp liên quan

Imbalanced Data in classification: A case study of credit scoring
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thiện Mỹ
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Xuân Trường - TS. Tạ Quốc Bảo
 • Ngày đăng: 12/4/2024
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa hệ thống làm việc hiệu suất cao với kết quả kinh doanh: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Phương Linh
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Dung
 • Ngày đăng: 27/3/2024
 • Các tệp liên quan

Các yếu tố thúc đẩy hành vi tham gia vào các hoạt động khởi tạo doanh nghiệp
 • Nghiên cứu sinh: Lê Ngọc Đoan Trang
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Ngọc Đại - TS. Nguyễn Huỳnh Phước
 • Ngày đăng: 27/3/2024
 • Các tệp liên quan

Thị trường hiệu quả và việc sử dụng thông tin báo cáo tài chính của nhà đầu tư: Bằng chứng thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Ý
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Việt Quảng - TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
 • Ngày đăng: 21/3/2024
 • Các tệp liên quan

Bất hoàn hảo tài chính, tính bất định và đầu tư của doanh nghiệp - bằng chứng từ các nền kinh tế mới nổi
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Thụy Vy
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
 • Ngày đăng: 21/3/2024
 • Các tệp liên quan

Tác động của công bố thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khai thác, chế biến thủy hải sản vùng duyên hải miền Trung - Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Trầm
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 21/3/2024
 • Các tệp liên quan

Workplace incivility and its outcomes: the role of coping strategies and mindfulness
 • Nghiên cứu sinh: Đỗ Uyên Tâm
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang
 • Ngày đăng: 21/3/2024
 • Các tệp liên quan

Marketing capabilities, corporate social responsibility and business networking to accelerate SME innovation in Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Đăng Khoa
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Từ Văn Bình
 • Ngày đăng: 04/3/2024
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thu Thảo
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng - TS. Nguyễn Thị Lan Anh
 • Ngày đăng: 04/3/2024
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh động và hiệu quả kinh doanh: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Đài Trang
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 04/3/2024
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến trách nhiệm giải trình kế toán khu vực công tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thủy Ngọc Sang
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Dung - PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 04/3/2024
 • Các tệp liên quan

Hợp tác sản xuất và kinh doanh lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030
 • Nghiên cứu sinh: Quách Thị Minh Trang
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thăng - PGS.TS. Đinh Phi Hổ
 • Ngày đăng: 04/3/2024
 • Các tệp liên quan

How can servant leadership mitigate negative emotions and restore the beliefs of employees during a major global crisis? The case of Covid-19 pandemic
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Kim Quy
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Mai Đông - TS. Đinh Tiên Minh
 • Ngày đăng: 04/3/2024
 • Các tệp liên quan

Khai thác dữ liệu lớn trong việc tính chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam (trường hợp TP. Hồ Chí Minh)
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Bình
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Văn Sơn - TS. Lê Thị Thanh Loan
 • Ngày đăng: 22/02/2024
 • Các tệp liên quan

Hành vi chia sẻ thông tin về trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thông minh của người dùng
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Huệ Linh
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Từ Văn Bình
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Các tệp liên quan

Xây dựng chỉ số đo lường phát triển du lịch bền vững cho các điểm đến Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thảo Nguyên
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Vũ - TS. Hà Văn Sơn
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Các tệp liên quan

Việc tuân thủ chính sách an toàn hệ thống thông tin kế toán và chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Trung
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu - TS. Nguyễn Bích Liên
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hướng đến chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đoàn Anh Vũ
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng
 • Ngày đăng: 29/11/2023
 • Các tệp liên quan

Tác động của quản trị lợi nhuận đến công bố thông tin báo cáo tài chính và giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Quý
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch - TS. Nguyễn Bích Liên
 • Ngày đăng: 29/11/2023
 • Các tệp liên quan

Tác động của trách nhiệm xã hội và cấu trúc vốn chủ sở hữu đến rủi ro kiệt quệ tài chính doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Triệu Anh Khoa
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Kim Yến - TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Ngày đăng: 29/11/2023
 • Các tệp liên quan

Tác động của đặc điểm nhãn hàng riêng, giá trị mua sắm và truyền cảm hứng khách hàng đến lòng trung thành của khách hàng đối với các hệ thống siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Trúc Ly
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Tấn Bửu - PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao
 • Ngày đăng: 29/11/2023
 • Các tệp liên quan

Hạn chế tài chính và hành vi đầu tư của các công ty tại Châu Á - Vai trò của phát triển tài chính
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Thu Hoài
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Hải Lý - TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
 • Ngày đăng: 29/11/2023
 • Các tệp liên quan

Tác động của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến thực hành kế toán quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tâm
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh - TS. Nguyễn Đình Hùng
 • Ngày đăng: 29/11/2023
 • Các tệp liên quan

Thể chế phi chính thức và sự phát triển của tín dụng công nghệ tài chính
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Diễm Kiều
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
 • Ngày đăng: 29/11/2023
 • Các tệp liên quan

Pháp luật về phân cấp quản lý kinh tế tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Mai Phước
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa
 • Ngày đăng: 02/11/2023
 • Các tệp liên quan

Phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai trong hội nhập quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Trần Đăng Ninh
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - TS. Hồ Quế Hậu
 • Ngày đăng: 02/11/2023
 • Các tệp liên quan

Investment diversification: A study on emerging stock markets
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Minh Trí
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành
 • Ngày đăng: 02/11/2023
 • Các tệp liên quan

Quan hệ lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Đặng Trung Dũng
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng
 • Ngày đăng: 02/11/2023
 • Các tệp liên quan

Tác động của nguồn uy tín và cảm hứng đến hành vi lập kế hoạch du lịch thông qua video du lịch do người dùng tạo ra
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Bình Phương
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Xuân Lan - PGS.TS. Trần Đăng Khoa
 • Ngày đăng: 22/9/2023
 • Các tệp liên quan

Performance of stochastic option pricing models and Construction of volatility smiles for option pricing in an emerging derivatives market
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trí Minh
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
 • Ngày đăng: 22/9/2023
 • Các tệp liên quan

Thương mại quốc tế và phân biệt đối xử theo giới tính trong lực lượng lao động ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trương Thiết Hà
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Tất Thắng
 • Ngày đăng: 07/9/2023
 • Các tệp liên quan

Phát triển thang đo văn hóa truyền thống và kiểm định ảnh hưởng của nó đến phản ứng của người tiêu dùng bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Võ Duy Minh
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ
 • Ngày đăng: 07/9/2023
 • Các tệp liên quan

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kinh tế tri thức trên địa thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Nam
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Sáng - TS. Đinh Sơn Hùng
 • Ngày đăng: 07/9/2023
 • Các tệp liên quan

Các tiền tố của hành vi sáng tạo đổi mới trong công việc của giảng viên: Vai trò trung gian của nhận thức tác động hữu ích của công việc.
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chương
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Dung - PGS.TS. Lê Nhật Hạnh
 • Ngày đăng: 07/9/2023
 • Các tệp liên quan

Năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro ngân hàng thương mại: trường hợp Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á
 • Nghiên cứu sinh: Dương Thị Ánh Tiên
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Xuân Vinh - PGS.TS. Hoàng Đức
 • Ngày đăng: 16/8/2023
 • Các tệp liên quan

Risk attitudes, vulnerability, and multidimensional poverty of rural households in Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Võ Thị Ánh Nguyệt
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Tiến Khai
 • Ngày đăng: 21/7/2023
 • Các tệp liên quan

The effect of self-destination image congruity on destination brand equity: an empirical study of tourist destinations in Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Kim Phương
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong - PGS.TS. Lê Nhật Hạnh
 • Ngày đăng: 21/7/2023
 • Các tệp liên quan

Bank lending mechanism of monetary policy transmission: The role of bank capital, bank competition, and financial development
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Phúc
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
 • Ngày đăng: 14/7/2023
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của tài chính toàn diện đến chính sách tiền tệ - nghiên cứu trường hợp tại các nước đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Trúc Hương
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Xuân Hương - TS. Lại Tiến Dĩnh
 • Ngày đăng: 05/7/2023
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa chất lượng tín hiệu, sự nhận thức rủi ro, truyền miệng và ý định chuyển đổi thương hiệu: Nghiên cứu sản phẩm điện thoại thông minh
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phạm Tuyết Anh
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị Ngọc Huyền - TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 05/7/2023
 • Các tệp liên quan

Sự tham gia của người dân vào quy trình ngân sách Nhà nước
 • Nghiên cứu sinh: Lương Thị Thu Hương
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Trí Hảo - TS. Bùi Ngọc Sơn
 • Ngày đăng: 05/6/2023
 • Các tệp liên quan

Ownership structure, Accounting Conservatism and Firm Performance: Evidence from Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Võ Thị Thức
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Xuân Vinh - Prof. Jonathan A. Batten
 • Ngày đăng: 30/5/2023
 • Các tệp liên quan

Tiền tố và hậu tố của sự sáng tạo của nhân viên: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Võ Thành Đức
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân - TS. Đặng Ngọc Đại
 • Ngày đăng: 25/4/2023
 • Các tệp liên quan

Lãnh đạo chuyển đổi, hành vi công dân của khách hàng, động lực bên trong của nhân viên, và sự sáng tạo của nhân viên: Trường hợp ngành dịch vụ du lịch
 • Nghiên cứu sinh: Lê Minh Đức
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Lam - PGS.TS. Bùi Thị Thanh
 • Ngày đăng: 25/4/2023
 • Các tệp liên quan

Business valuation models: Consistent valuation, Inflation-related tax distortions, and Earning growth rates
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Đức
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Khánh Nam
 • Ngày đăng: 25/4/2023
 • Các tệp liên quan

Tác động của trải nghiệm người tiêu dùng đến đa mục tiêu và lựa chọn nhà cung cấp - Tình huống nghiên cứu thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Phước Nghĩa
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 25/4/2023
 • Các tệp liên quan

The role of spatial presence in establishing customer engagement in the mobile retail applications: a contingency perspective
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Xuân Hướng
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong - PGS.TS. Lê Nhật Hạnh
 • Ngày đăng: 21/3/2023
 • Các tệp liên quan

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chất lượng quan hệ giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp: Vai trò trung gian của giá trị khách hàng và công bằng giá
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Nhan Như Ngọc
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Lam - TS. Ngô Thị Ánh
 • Ngày đăng: 21/3/2023
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng các đặc điểm của Giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Loan
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Cúc - PGS.TS. Nguyễn Anh Hiền
 • Ngày đăng: 16/02/2023
 • Các tệp liên quan

The role of vehicle currency in affecting trade balance: Empirical evidence from the trade of China and the association of South East Asian nations with the European Union
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Hoàng Gia Bảo
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Hải Lý - TS. Đinh Thị Thu Hồng
 • Ngày đăng: 16/02/2023
 • Các tệp liên quan

Vai trò trung gian của vốn tâm lý trong mối quan hệ giữa thông tin kế toán quản trị và thành quả của nhà quản lý: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Bình
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Bích Liên - PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên
 • Ngày đăng: 10/02/2023
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Bích Ngọc
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng - TS. Huỳnh Lợi
 • Ngày đăng: 10/02/2023
 • Các tệp liên quan

The impact of agency cost on firm performance: a comparison between state-owned and non-state-owned enterprises listed on Vietnam stock market
 • Nghiên cứu sinh: Lê Hoàng Yến Khanh
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Phú Quốc - PGS.TS. Trần Phương Thảo
 • Ngày đăng: 10/02/2023
 • Các tệp liên quan

Bất định chính sách kinh tế của Trung Quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc Đông Nam Á
 • Nghiên cứu sinh: Mai Thị Thanh Trà
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Hải Lý
 • Ngày đăng: 10/02/2023
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược - nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền Trung Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thùy Nga
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Huỳnh Lợi - TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 10/02/2023
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Phương Lan
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch - PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
 • Ngày đăng: 10/02/2023
 • Các tệp liên quan

Tác động của sở hữu nước ngoài, cạnh tranh thị trường dòng sản phẩm đến quản trị công ty và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 03/02/2023
 • Các tệp liên quan

The dual paths that ethical leadership drives employees' sustainability behaviors
 • Nghiên cứu sinh: Mai Trường An
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Mai Đông - PGS.TS. Lê Nhật Hạnh
 • Ngày đăng: 03/01/2023
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía Nam Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Vũ Thanh Long
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Ngọc Toàn - TS. Nguyễn Thị Thu
 • Ngày đăng: 03/01/2023
 • Các tệp liên quan

The financial contagion effects of the global Covid-19 pandemic: Evidence from Fintech and traditional financial markets
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ngọc Dung
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo - TS. Lê Đạt Chí
 • Ngày đăng: 03/01/2023
 • Các tệp liên quan

Impact of health insurance in Vietnam on healthcare utilization, self-reported health, and financial choices
 • Nghiên cứu sinh: Trương Anh Tuấn
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thanh Loan - PGS.TS. Phạm Khánh Nam
 • Ngày đăng: 30/12/2022
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin thành quả hoạt động và thành quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Châu Hồng Phương Thảo
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Trực - TS. Trần Văn Thảo
 • Ngày đăng: 12/12/2022
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế đến tính ổn định của lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Bảo Như
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh
 • Ngày đăng: 12/12/2022
 • Các tệp liên quan

Phân tích sở thích, thái độ của người sản xuất và người tiêu dùng đối với phát triển nuôi trồng thủy sản tốt trong nuôi tôm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trương Ngọc Phong
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Tất Thắng - GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Các tệp liên quan

Phát triển tài chính, cấu trúc tài chính và tăng trưởng kinh tế
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Thúy Vy
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
 • Ngày đăng: 21/11/2022
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu mối quan hệ giữa yêu cầu công việc, động lực làm việc và hành vi cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc: Trường hợp nhân viên thị trường bất động sản Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Luân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang
 • Ngày đăng: 21/11/2022
 • Các tệp liên quan

Social capital's role in aiding success for SMEs in Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Minh Vũ
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Từ Văn Bình - PGS.TS. Nguyễn Tuấn Kiệt
 • Ngày đăng: 16/11/2022
 • Các tệp liên quan

Customer immersion in virtual environment: an investigation of antecedents and outcomes
 • Nghiên cứu sinh: Võ Kim Nhạn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Nhật Hạnh - Prof. Julian Ming-Sung Cheng
 • Ngày đăng: 16/11/2022
 • Các tệp liên quan

Vai trò điều tiết của lãnh đạo đối với kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Từ Thanh Hoài
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên - TS. Trần Anh Hoa
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của rủi ro công nghệ thông tin đến chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đồng Quang Chung
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng - TS. Nguyễn Đình Hùng
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Các tệp liên quan

Openness, financial development, economic growth and environmental quality: evidence from developing countries
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy Diễm
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
 • Ngày đăng: 18/10/2022
 • Các tệp liên quan

Biến động tỷ suất sinh lợi thị trường chứng khoán, hiệu quả và rủi ro: bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Hưng
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Phú Quốc - TS. Thân Thị Thu Thủy
 • Ngày đăng: 18/10/2022
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa chất lượng tín hiệu từ nhà bán lẻ, sự tin tưởng và ý định mua lặp lại sản phẩm rau an toàn
 • Nghiên cứu sinh: Đinh Vũ Định
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 11/8/2022
 • Các tệp liên quan

Phát triển mô hình lý thuyết giải thích tác động của ác cảm mất mát và sự mong đợi về khả năng sinh lời lên hành vi tìm kiếm của người mua nhà
 • Nghiên cứu sinh: Trương Thành Hiệp
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Bảo - TS. Trần Anh Tuấn
 • Ngày đăng: 11/8/2022
 • Các tệp liên quan

The impacts of supply chain social sustainability on supply chain performance, mediating role of supply chain integration: the case of Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Dương Ngọc Hồng
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong - PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 11/8/2022
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán theo cơ sở dồn tích hướng đến tính minh bạch thông tin kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp khu vực miền Trung Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Mỹ Yến
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Thảo - PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên
 • Ngày đăng: 11/8/2022
 • Các tệp liên quan

Corporate governance and bank risk in Asean countries
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Khải
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Hồ An Châu - TS. Phạm Phú Quốc
 • Ngày đăng: 11/8/2022
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đỗ Khánh Ly
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Cúc - PGS.TS. Trần Văn Tùng
 • Ngày đăng: 08/7/2022
 • Các tệp liên quan

Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn - PGS.TS. Trần Tiến Khai
 • Ngày đăng: 08/7/2022
 • Các tệp liên quan

Phân tích đổi mới công nghệ, đổi mới lao động, định hướng kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở đồng bằng sông Cửu Long và chính sách phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Thông
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài
 • Ngày đăng: 08/7/2022
 • Các tệp liên quan

Pháp luật Việt Nam về chứng cứ điện tử
 • Nghiên cứu sinh: Lê Tấn Quan
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Trí Hảo
 • Ngày đăng: 08/7/2022
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định duy trì khách hàng tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Phường
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Giang Tân - PGS.TS. Trần Phước
 • Ngày đăng: 24/6/2022
 • Các tệp liên quan

Tác động của biến động dòng tiền đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải yến
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Tài chính)
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
 • Ngày đăng: 24/6/2022
 • Các tệp liên quan

Does customer experience always benefit service companies? Examining customers' epistemic motivation and interaction with the beauty service contexts
 • Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Mai Chi
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 24/6/2022
 • Các tệp liên quan

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ TÍNH CÁCH ĐẾN DỰ ĐỊNH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA NHẬN THỨC RỦI RO, NHẬN THỨC KHÔNG CHẮC CHẮN VÀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Thọ
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân - TS. Ngô Quang Huân
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ kết nối mạng lưới giữa vốn xã hội ngoài doanh nghiệp và tăng trưởng kinh doanh: nghiên cứu các doanh nghiệp bất động sản nhà ở tại đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thanh Tùng
 • Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Tấn Bửu - PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa hoạt động phát triển nhà cung cấp và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp mua: Trường hợp các doanh nghiệp sản xuất chế tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phi Hoàng
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Công Khải - TS. Nguyễn Hữu Lam
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Các tệp liên quan

Nhân tố tác động đến việc triển khai các kỹ thuật kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huyền Trâm
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố báo cáo phát triển bền vững tại các công ty kinh doanh xăng dầu trực thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Anh Tuấn
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu về cảm tính nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Cẩm Vân
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Hồng - TS. Trần Thị Mộng Tuyết
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Các tệp liên quan

Phát triển ngành cao su Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030
 • Nghiên cứu sinh: Võ Hoàng An
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - TS. Nguyễn Văn Sáng
 • Ngày đăng: 28/12/2021
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến vận dụng kế toán trách nhiệm và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành dệt may tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lý Phát Cường
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Dược - PGS.TS. Trần Văn Tùng
 • Ngày đăng: 30/11/2021
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến minh bạch ngân sách trên website của chính quyền cấp tỉnh Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thúy Quỳnh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 15/11/2021
 • Các tệp liên quan

Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - Trường hợp nghiên cứu ngành dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Văn Thời
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 08/11/2021
 • Các tệp liên quan

Diversification strategies, bank risk and performance: Empirical evidence from Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Khánh Duy
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Hồng
 • Ngày đăng: 08/11/2021
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk
 • Nghiên cứu sinh: Lê Đình Thắng
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ - TS. Nguyễn Thanh Vân
 • Ngày đăng: 05/11/2021
 • Các tệp liên quan

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Võ Đức Thọ
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng (Ngân hàng)
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Thân Thị Thu Thủy - TS. Phạm Khánh Nam
 • Ngày đăng: 05/11/2021
 • Các tệp liên quan

Mức độ công bố thông tin phát triển bền vững trong mối quan hệ với chất lượng thông tin kế toán và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Cúc - PGS.TS. Huỳnh Đức Lọng
 • Ngày đăng: 28/10/2021
 • Các tệp liên quan

In the pursuit of social business venture: An empirical study
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thanh Trúc
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Viết Liêm - PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 26/10/2021
 • Các tệp liên quan

Online shopping well-being as a consequence of shopping value, trust and impulse: A duality approach
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Trọng Nghĩa
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang
 • Ngày đăng: 26/10/2021
 • Các tệp liên quan

Đặc điểm nhà quản trị tác động đến lựa chọn chiến lược, sử dụng thông tin hệ thống kế toán quản trị và hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Võ Tấn Liêm
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Ngọc Toàn - TS. Nguyễn Thị Thu
 • Ngày đăng: 13/10/2021
 • Các tệp liên quan

Tác động của nhân tố bất định đến mức độ vận dụng tích hợp thước đo tài chính – phi tài chính và sự ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh dưới cách tiếp cận tổng thể – Bằng chứng tại doanh nghiệp sản xuất Phía Nam Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Hoàng Oanh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Trực - TS. Trần Anh Hoa
 • Ngày đăng: 28/09/2021
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến sự gắn kết nhân viên: Nghiên cứu lĩnh vực ngân hàng tại Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Nhinh
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Đăng Khoa - TS. Nguyễn Văn Tân
 • Ngày đăng: 10/08/2021
 • Các tệp liên quan

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu rau quả của doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Ý
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Tấn Bửu
 • Ngày đăng: 06/08/2021
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các áp lực công việc đối với hành vi bán hàng phi đạo đức trường hợp ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Thanh Thu - TS. Lê Nhật Hạnh
 • Ngày đăng: 28/07/2021
 • Các tệp liên quan

Đặc điểm quá tự tin, thù lao giám đốc điều hành và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Minh Lam
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Quang Thông - TS. Nguyễn Thị Thùy Linh
 • Ngày đăng: 15/07/2021
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của thâm nhập ngân hàng nước ngoài đến cạnh tranh và hiệu quả của các NHTM Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Phong
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Năng
 • Ngày đăng: 15/07/2021
 • Các tệp liên quan

Sự ưa thích rủi ro, nhận thức, hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và sức khỏe của người trồng lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Sử Thị Thu Hằng
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Tiến Khai - TS. Lê Thanh Loan
 • Ngày đăng: 27/04/2021
 • Các tệp liên quan

Tác động của năng lực kế toán và vai trò lãnh đạo đến chất lượng báo cáo tài chính, trách nhiệm giải trình và thành quả hoạt động trong các đơn vị công tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Yến
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên - TS. Hoàng Cẩm Trang
 • Ngày đăng: 20/04/2021
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa hỗ trợ xuất khẩu của Chính phủ, nhận thức động cơ xuất khẩu, nhận thức rào cản xuất khẩu và kết quả hoạt động xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sang thị trường ASEAN+3
 • Nghiên cứu sinh: Mai Xuân Đào
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Tấn Bửu - TS. Ngô Thị Ngọc Huyền
 • Ngày đăng: 20/04/2021
 • Các tệp liên quan

Việc sử dụng thông tin kế toán quản trị, năng lực thuận hai tay và kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Mộng Huyền
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu - TS. Hoàng Cẩm Trang
 • Ngày đăng: 09/04/2021
 • Các tệp liên quan

Mức độ công bố thông tin kế toán và năng lực cạnh tranh – Bằng chứng thực nghiệm tại các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Bảo
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Cúc - PGS.TS. Trần Văn Tùng
 • Ngày đăng: 09/04/2021
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa các tác nhân trong logistics ngược và kết quả kinh tế: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp bán lẻ hàng điện tử tại Thành phố Đà Nẵng
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Tuân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Tấn Bửu - PGS.TS. Từ Văn Bình
 • Ngày đăng: 01/04/2021
 • Các tệp liên quan

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và kết quả chất lượng: Vai trò trung gian của năng lực hấp thụ công nghệ và văn hóa sáng tạo
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tấn Trung
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu
 • Ngày đăng: 01/04/2021
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu ứng dụng thống kê không gian phân tích vai trò của vốn con người đối với quy mô kinh tế các tỉnh, thành Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Trung Kiên
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ - TS. Nguyễn Thanh Vân
 • Ngày đăng: 22/03/2021
 • Các tệp liên quan

Phát triển kinh tế hộ nông dân đồng bào dân tộc Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quang Vinh
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Sáng - TS. Lưu Thị Kim Hoa
 • Ngày đăng: 19/03/2021
 • Các tệp liên quan

The liveliness of sidewalks in Ho Chi Minh City and its impact on property values in mixed-use neighborhoods
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Thu
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Lưu Bảo Đoan - TS. Trương Đăng Thụy
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng mô hình lập dự toán ngân sách dựa trên kết quả hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Cẩm Hồng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh - PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 11/03/2021
 • Các tệp liên quan

Knowledge spillover, sectoral innovation and firm total factor productivity: The case of manufacturing industries in Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Khánh Nam - TS. Phạm Hoàng Văn
 • Ngày đăng: 05/03/2021
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến lợi thế cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các VNPT địa bàn tỉnh, thành phố
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Hùng Đức
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 04/03/2021
 • Các tệp liên quan

Tác động của công bố báo cáo trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Huyền
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Dương - TS. Nguyễn Đình Hùng
 • Ngày đăng: 02/02/2021
 • Các tệp liên quan

Phân tích mối quan hệ giữa chiến lược rao giá, giá bán, thời gian rao bán và khả năng bán. Nghiên cứu thị trường nhà ở riêng lẻ TP.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Bích Hồng
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Khánh Nam - TS. Nguyễn Hoàng Bảo
 • Ngày đăng: 22/01/2021
 • Các tệp liên quan

Tác động của tính cách, giáo dục và kinh nghiệm đến ý định khởi sự kinh doanh xã hội
 • Nghiên cứu sinh: Phan Tấn Lực
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Xuân Lan - PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 20/01/2021
 • Các tệp liên quan

Độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Minh
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
 • Ngày đăng: 14/01/2021
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng thông tin chi phí và những tác động của việc sử dụng thông tin chi phí đến kết quả hoạt động - Nghiên cứu tại các doanh nghiệp miền Nam Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Huy Cường
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Huỳnh Lợi - TS. Phạm Xuân Thành
 • Ngày đăng: 14/01/2021
 • Các tệp liên quan

The roles of student trust, identity and commitment in the relationship between university reputation and behavioral intention
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Huy Khôi
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Lam - TS. Đặng Ngọc Đại
 • Ngày đăng: 14/01/2021
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của thâm nhập ngân hàng nước ngoài đến cạnh tranh và hiệu quả của các NHTM Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Phong
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Năng
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Các tệp liên quan

Năng suất lao động trong doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đào Vũ Phương Linh
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Khánh Nam - TS. Lê Văn Chơn
 • Ngày đăng: 28/12/2020
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị chiến lược và sự tác động đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Mỹ Nương
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Ngọc Toàn - PGS.TS. Nguyễn Anh Hiền
 • Ngày đăng: 21/12/2020
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của niềm tin, cảm nhận rủi ro đến ý định mua thực phẩm của người tiêu dùng tại Thành phồ Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Nam
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Quang Huân - TS. Nguyễn Phong Nguyên
 • Ngày đăng: 21/12/2020
 • Các tệp liên quan

Tác động của marketing xã hội của doanh nghiệp đến các thành phần tài sản thương hiệu: Trường hợp sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tuấn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Thị Quý
 • Ngày đăng: 17/12/2020
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa căng thẳng trong công việc, chất lượng sống trong công việc với kết quả công việc và ý định nghỉ việc: Vai trò trung gian của thái độ trong công việc và nỗ lực làm việc
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trần Sỹ
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Dung - TS. Nguyễn Thị Bích Châm
 • Ngày đăng: 13/11/2020
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô lên truyền dẫn tỷ giá ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Quách Doanh Nghiệp
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
 • Ngày đăng: 23/10/2020
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Việt
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh
 • Ngày đăng: 02/10/2020
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ hoài nghi nghề nghiệp hướng đến chất lượng kiểm toán: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Vĩnh Khương
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh - TS. Nguyễn Đình Hùng
 • Ngày đăng: 01/10/2020
 • Các tệp liên quan

Tác động của phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức đến mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty niêm yết hoạt động tại TP.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Hà Thị Thủy
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng - TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 30/9/2020
 • Các tệp liên quan

Truyền dẫn chính sách tài khóa từ các quốc gia có quan hệ thương mại đến Việt Nam: Ứng dụng mô hình GVAR
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
 • Ngày đăng: 22/09/2020
 • Các tệp liên quan

Nâng cao chất lượng tăng trưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh thực hiện cơ chế đặc thù
 • Nghiên cứu sinh: Lê Trương Hải Hiếu
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Sơn Hùng - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
 • Ngày đăng: 31/08/2020
 • Các tệp liên quan

Phát triển thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế: Vai trò của độ mở thương mại và kiểm soát tham nhũng tại các nước đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Vân
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng
 • Ngày đăng: 28/08/2020
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kế toán trong giai đoạn sau triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đào Nhật Minh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị - PGS.TS. Trần Thị Cẩm Thanh
 • Ngày đăng: 14/08/2020
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược và sự tác động đến thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất – Nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Bộ - Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Trúc Quy
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Dược - TS. Trần Anh Hoa
 • Ngày đăng: 14/08/2020
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của các tín hiệu chất lượng, thuộc tính thân thiện môi trường với chất lượng cảm nhận và nhận thức hy sinh đến ý định mua hàng: Trường hợp thực phẩm tươi sống an toàn ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Đại Đức
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thanh Hà - TS. Trần Đăng Khoa
 • Ngày đăng: 12/08/2020
 • Các tệp liên quan

Firms’ Investment – Cash Flow Relationship In The Context Of State Ownership And Banking System Reform In Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Từ Thị Kim Thoa
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Việt Quảng - TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên
 • Ngày đăng: 11/06/2020
 • Các tệp liên quan

Kiệt quệ tài chính và các chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam theo chu kỳ sống
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Cẩm Hà
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên - PGS.TS. Trần Thị Hải Lý
 • Ngày đăng: 09/06/2020
 • Các tệp liên quan

Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đỗ Lâm Hoàng Trang
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Anh Tuấn - TS. Hoàng An Quốc
 • Ngày đăng: 02/6/2020
 • Các tệp liên quan

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025
 • Nghiên cứu sinh: Phùng Ngọc Bảo
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Văn Hiền - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
 • Ngày đăng: 26/5/2020
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, chiến lược marketing xanh, danh tiếng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh: Nghiên cứu doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thiện Duy
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 25/05/2020
 • Các tệp liên quan

A development of enterprise resource planning success model for accounting profesionals
 • Nghiên cứu sinh: Phan Thị Bảo Quyên
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
 • Ngày đăng: 18/05/2020
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Tăng Thị Thanh Thủy
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Giang Tân
 • Ngày đăng: 27/4/2020
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hà Minh Hiếu
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
 • Ngày đăng: 24/4/2020
 • Các tệp liên quan

Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Đoan Trân
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 22/4/2020
 • Các tệp liên quan

Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chất lượng thể chế và tinh thần lập nghiệp ở các thị trường mới nổi
 • Nghiên cứu sinh: Võ Phan Quang Thế
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang - PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
 • Ngày đăng: 30/3/2020
 • Các tệp liên quan

Time perspective and continuance intention to use mobile commerce: The dual role of perceived risk and security
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Khôi
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong - TS. Lê Nhật Hạnh
 • Ngày đăng: 24/3/2020
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường và tác động của nó đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Tài
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Phước - PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng
 • Ngày đăng: 12/03/2020
 • Các tệp liên quan

Mô hình chẩn đoán tổ chức: Trường hợp tổ chức chính quyền địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Loan
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Dung
 • Ngày đăng: 02/03/2020
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu thống kê mô hình đo lường lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Văn Sơn - TS. Trần Văn Thắng
 • Ngày đăng: 13/02/2020
 • Các tệp liên quan

Cảm tính nhà đầu tư, chất lượng lợi nhuận và chính sách cổ tức: Bằng chứng ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Kim Phương
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
 • Ngày đăng: 25/11/2019
 • Các tệp liên quan

Sở thích rủi ro, vốn xã hội và cho vay tín dụng vi mô - Nghiên cứu thí nghiệm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Vũ Đức Cần
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Quang Thông, TS. Nguyễn Đức Quang
 • Ngày đăng: 13/11/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ánh Linh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt
 • Ngày đăng: 12/11/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến tính độc lập của kiểm toán viên - Nghiên cứu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Đoàn Minh Đức
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Dung, TS. Nguyễn Đình Hùng
 • Ngày đăng: 08/10/2019
 • Các tệp liên quan

FDI và ô nhiễm môi trường: Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Văn Mười Một
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài, PGS.TS. Trần Tiến Khai
 • Ngày đăng: 04/10/2019
 • Các tệp liên quan

Phát triển tài chính và hiệu lực của chính sách tiền tệ
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Lam
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
 • Ngày đăng: 01/10/2019
 • Các tệp liên quan

Phân tích chuỗi giá trị và hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Hiếu
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Tiến Khai, PGS.TS. Võ Thành Danh
 • Ngày đăng: 30/9/2019
 • Các tệp liên quan

Chất lượng mối quan hệ nhà sản xuất - nhà phân phối: Nghiên cứu trong ngành nhựa ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Văn Khoát
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Thanh Phong, PGS.TS. Võ Thị Quý
 • Ngày đăng: 19/09/2019
 • Các tệp liên quan

Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Dương Phương Thảo
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt
 • Ngày đăng: 17/09/2019
 • Các tệp liên quan

Đánh giá tác động của cấu trúc kiểm soát nội bộ đến sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Lan
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh, TS. Phạm Ngọc Toàn
 • Ngày đăng: 22/8/2019
 • Các tệp liên quan

Xác định các nhân tố bên trong đơn vị ảnh hưởng đến minh bạch thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đậu Thị Kim Thoa
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 19/8/2019
 • Các tệp liên quan

Investment decision under uncertainty: The case of carbon taxation in developing countries
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quốc Thành
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, TS. Phạm Quốc Việt
 • Ngày đăng: 19/8/2019
 • Các tệp liên quan

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Trọn
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng An Quốc, TS. Lưu Thị Kim Hoa
 • Ngày đăng: 15/8/2019
 • Các tệp liên quan

Mạng lưới quan hệ, đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Nha Ghi
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu, TS. Ngô Quang Huân
 • Ngày đăng: 14/8/2019
 • Các tệp liên quan

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Từ Nhu
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương, PGS.TS. Võ Xuân Vinh
 • Ngày đăng: 01/8/2019
 • Các tệp liên quan

Phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Lê Văn Cành
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thăng, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 24/7/2019
 • Các tệp liên quan

Bank restructuring and bank efficiency - The case of Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Huân
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Huy Hoàng, PGS.TS. Võ Xuân Vinh
 • Ngày đăng: 18/7/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam: Trường hợp Campuchia
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quang Huy
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Thanh Thu
 • Ngày đăng: 17/7/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Đức Loan
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Ngọc Anh, TS. Trần Anh Hoa
 • Ngày đăng: 16/7/2019
 • Các tệp liên quan

Phản ứng của nhà đầu tư với thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người liên quan và cổ đông lớn nước ngoài - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: La Ngọc Giàu
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Xuân Vinh, TS. Thân Thị Thu Thủy
 • Ngày đăng: 10/7/2019
 • Các tệp liên quan

Quản trị công, nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Võ Thị Thùy Vân
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng
 • Ngày đăng: 19/6/2019
 • Các tệp liên quan

Quy tắc Taylor mở rộng đối với tỷ giá hối đoái - Nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hà Thạch
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
 • Ngày đăng: 18/06/2019
 • Các tệp liên quan

Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lại Cao Phương Mai
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
 • Ngày đăng: 22/5/2019
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICEZ: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thái Sơn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao, TS. Đinh Công Khải
 • Ngày đăng: 20/5/2019
 • Các tệp liên quan

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Nguyễn Khánh Hải
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu
 • Ngày đăng: 04/05/2019
 • Các tệp liên quan

Market orientation, Corporate Social Responsibility and Firm performance: the moderation role of Relationship Marketing Orientation
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Cửu Long
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng, PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 26/04/2019
 • Các tệp liên quan

Mediating effect of strategic management accounting practices in the relationship between intellectual capital and corporate performance - Evidence from Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Trịnh Hiệp Thiện
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Ngọc Quế, TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 23/4/2019
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa nhận thức, tư duy, gắn kết và ý định hành động khởi nghiệp của sinh viên
 • Nghiên cứu sinh: Hà Kiên Tân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu - TS. Trần Thế Hoàng
 • Ngày đăng: 16/4/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Trúc Linh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng, PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng
 • Ngày đăng: 12/04/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Xuân Tiến
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng, PGS.TS. Lê Tấn Bửu
 • Ngày đăng: 25/3/2019
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Thân Văn Hải
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 19/3/2019
 • Các tệp liên quan

Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng: Nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quang Bình
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 14/3/2019
 • Các tệp liên quan

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lương Đức Thuận
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng
 • Ngày đăng: 14/3/2019
 • Các tệp liên quan

Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Ngô Nhật Phương Diễm
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Trực, TS. Trần Văn Thảo
 • Ngày đăng: 06/3/2019
 • Các tệp liên quan

Thông tin bất cân xứng và nhu cầu rau của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tuyết Thanh
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Đăng Thụy, TS. Lê Thanh Loan
 • Ngày đăng: 05/3/2019
 • Các tệp liên quan

Giá trị bản thân trong tiêu dùng dịch vụ – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Thủy
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 04/3/2019
 • Các tệp liên quan

Quản trị công, FDI và đầu tư tư nhân ở các nước đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Việt
 • Chuyên ngành: Tài chính công
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành, PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài
 • Ngày đăng: 18/02/2019
 • Các tệp liên quan

Đo lường mức độ công bố thông tin phi tài chính và các nhân tố tác động đến công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Dương Hoàng Ngọc Khuê
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 18/02/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán đến hoạt động kế toán, năng lực phản ứng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Hùng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 12/02/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Bảo
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch, TS. Phạm Châu Thành
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam – Nghiên cứu ở phạm vi quốc gia và doanh nghiệp
 • Nghiên cứu sinh: Lê Trần Hạnh Phương
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Các yếu tố quyết định chất lượng hoạt động kiểm toán – theo nhận thức của kiểm toán viên
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Xuân
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hữu Đức, TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Nhật Lê Uyên
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Tiếp cận ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ về khởi nghiệp và xem xét tác động của giáo dục và nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Quang Long
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 15/01/2019
 • Các tệp liên quan