Góp ý nội dung cho luận án tiến sĩ

Ý kiến đóng góp vui lòng gởi về địa chỉ: sdh@ueh.edu.vn

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025
 • Nghiên cứu sinh: Phùng Ngọc Bảo
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Văn Hiền - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
 • Ngày đăng: 26/5/2020
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, chiến lược marketing xanh, danh tiếng doanh nghiệp và kết quả kinh doanh: Nghiên cứu doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP.HCM
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thiện Duy
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 25/05/2020
 • Các tệp liên quan

A development of enterprise resource planning success model for accounting profesionals
 • Nghiên cứu sinh: Phan Thị Bảo Quyên
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc
 • Ngày đăng: 18/05/2020
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Tăng Thị Thanh Thủy
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Giang Tân
 • Ngày đăng: 27/4/2020
 • Các tệp liên quan

Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chất lượng thể chế và tinh thần lập nghiệp ở các thị trường mới nổi
 • Nghiên cứu sinh: Võ Phan Quang Thế
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang - PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
 • Ngày đăng: 30/3/2020
 • Các tệp liên quan

Ảnh hưởng của đặc tính cảng đến hiệu quả khai thác cảng container tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hà Minh Hiếu
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
 • Ngày đăng: 24/4/2020
 • Các tệp liên quan

Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Đoan Trân
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân - PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 22/4/2020
 • Các tệp liên quan

Time perspective and continuance intention to use mobile commerce: The dual role of perceived risk and security
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Khôi
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong - TS. Lê Nhật Hạnh
 • Ngày đăng: 24/3/2020
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường và tác động của nó đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Tài
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Phước - PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng
 • Ngày đăng: 12/03/2020
 • Các tệp liên quan

Mô hình chẩn đoán tổ chức: Trường hợp tổ chức chính quyền địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Loan
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Dung
 • Ngày đăng: 02/03/2020
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu thống kê mô hình đo lường lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Chu Nguyễn Mộng Ngọc
 • Chuyên ngành: Thống kê
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Văn Sơn - TS. Trần Văn Thắng
 • Ngày đăng: 13/02/2020
 • Các tệp liên quan

Cảm tính nhà đầu tư, chất lượng lợi nhuận và chính sách cổ tức: Bằng chứng ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Kim Phương
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
 • Ngày đăng: 25/11/2019
 • Các tệp liên quan

Sở thích rủi ro, vốn xã hội và cho vay tín dụng vi mô - Nghiên cứu thí nghiệm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Vũ Đức Cần
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Quang Thông, TS. Nguyễn Đức Quang
 • Ngày đăng: 13/11/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ánh Linh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt
 • Ngày đăng: 12/11/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến tính độc lập của kiểm toán viên - Nghiên cứu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Đoàn Minh Đức
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Dung, TS. Nguyễn Đình Hùng
 • Ngày đăng: 08/10/2019
 • Các tệp liên quan

FDI và ô nhiễm môi trường: Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Huỳnh Văn Mười Một
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài, PGS.TS. Trần Tiến Khai
 • Ngày đăng: 04/10/2019
 • Các tệp liên quan

Phát triển tài chính và hiệu lực của chính sách tiền tệ
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Lam
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
 • Ngày đăng: 01/10/2019
 • Các tệp liên quan

Phân tích chuỗi giá trị và hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Hiếu
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Tiến Khai, PGS.TS. Võ Thành Danh
 • Ngày đăng: 30/9/2019
 • Các tệp liên quan

Chất lượng mối quan hệ nhà sản xuất - nhà phân phối: Nghiên cứu trong ngành nhựa ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Văn Khoát
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Thanh Phong, PGS.TS. Võ Thị Quý
 • Ngày đăng: 19/09/2019
 • Các tệp liên quan

Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Dương Phương Thảo
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt
 • Ngày đăng: 17/09/2019
 • Các tệp liên quan

Đánh giá tác động của cấu trúc kiểm soát nội bộ đến sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoàng Lan
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh, TS. Phạm Ngọc Toàn
 • Ngày đăng: 22/8/2019
 • Các tệp liên quan

Investment decision under uncertainty: The case of carbon taxation in developing countries
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quốc Thành
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, TS. Phạm Quốc Việt
 • Ngày đăng: 19/8/2019
 • Các tệp liên quan

Xác định các nhân tố bên trong đơn vị ảnh hưởng đến minh bạch thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Đậu Thị Kim Thoa
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 19/8/2019
 • Các tệp liên quan

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Trọn
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng An Quốc, TS. Lưu Thị Kim Hoa
 • Ngày đăng: 15/8/2019
 • Các tệp liên quan

Mạng lưới quan hệ, đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Nha Ghi
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu, TS. Ngô Quang Huân
 • Ngày đăng: 14/8/2019
 • Các tệp liên quan

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Từ Nhu
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương, PGS.TS. Võ Xuân Vinh
 • Ngày đăng: 01/8/2019
 • Các tệp liên quan

Phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Lê Văn Cành
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thăng, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 24/7/2019
 • Các tệp liên quan

Bank restructuring and bank efficiency - The case of Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Huân
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Huy Hoàng, PGS.TS. Võ Xuân Vinh
 • Ngày đăng: 18/7/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam: Trường hợp Campuchia
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quang Huy
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Thanh Thu
 • Ngày đăng: 17/7/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Đức Loan
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Ngọc Anh, TS. Trần Anh Hoa
 • Ngày đăng: 16/7/2019
 • Các tệp liên quan

Phản ứng của nhà đầu tư với thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người liên quan và cổ đông lớn nước ngoài - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: La Ngọc Giàu
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Xuân Vinh, TS. Thân Thị Thu Thủy
 • Ngày đăng: 10/7/2019
 • Các tệp liên quan

Quản trị công, nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Võ Thị Thùy Vân
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng
 • Ngày đăng: 19/6/2019
 • Các tệp liên quan

Quy tắc Taylor mở rộng đối với tỷ giá hối đoái - Nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hà Thạch
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
 • Ngày đăng: 18/06/2019
 • Các tệp liên quan

Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lại Cao Phương Mai
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
 • Ngày đăng: 22/5/2019
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICEZ: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thái Sơn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao, TS. Đinh Công Khải
 • Ngày đăng: 20/5/2019
 • Các tệp liên quan

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Nguyễn Khánh Hải
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu
 • Ngày đăng: 04/05/2019
 • Các tệp liên quan

Market orientation, Corporate Social Responsibility and Firm performance: the moderation role of Relationship Marketing Orientation
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Cửu Long
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng, PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 26/04/2019
 • Các tệp liên quan

Mediating effect of strategic management accounting practices in the relationship between intellectual capital and corporate performance - Evidence from Vietnam
 • Nghiên cứu sinh: Trịnh Hiệp Thiện
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Ngọc Quế, TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 23/4/2019
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa nhận thức, tư duy, gắn kết và ý định hành động khởi nghiệp của sinh viên
 • Nghiên cứu sinh: Hà Kiên Tân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu - TS. Trần Thế Hoàng
 • Ngày đăng: 16/4/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Trúc Linh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng, PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng
 • Ngày đăng: 12/04/2019
 • Các tệp liên quan

Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Thân Văn Hải
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 19/3/2019
 • Các tệp liên quan

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lương Đức Thuận
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng
 • Ngày đăng: 14/3/2019
 • Các tệp liên quan

Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng: Nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quang Bình
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 14/3/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Xuân Tiến
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng, PGS.TS. Lê Tấn Bửu
 • Ngày đăng: 25/3/2019
 • Các tệp liên quan

Giá trị bản thân trong tiêu dùng dịch vụ – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Thủy
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 04/3/2019
 • Các tệp liên quan

Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Ngô Nhật Phương Diễm
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đình Trực, TS. Trần Văn Thảo
 • Ngày đăng: 06/3/2019
 • Các tệp liên quan

Đo lường mức độ công bố thông tin phi tài chính và các nhân tố tác động đến công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Dương Hoàng Ngọc Khuê
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 18/02/2019
 • Các tệp liên quan

Thông tin bất cân xứng và nhu cầu rau của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tuyết Thanh
 • Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trương Đăng Thụy, TS. Lê Thanh Loan
 • Ngày đăng: 05/3/2019
 • Các tệp liên quan

Quản trị công, FDI và đầu tư tư nhân ở các nước đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Việt
 • Chuyên ngành: Tài chính công
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành, PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài
 • Ngày đăng: 18/02/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán đến hoạt động kế toán, năng lực phản ứng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Hùng
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Văn Nhị
 • Ngày đăng: 12/02/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Nhật Lê Uyên
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Các yếu tố quyết định chất lượng hoạt động kiểm toán – theo nhận thức của kiểm toán viên
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Xuân
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Hữu Đức, TS. Lê Đình Trực
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam – Nghiên cứu ở phạm vi quốc gia và doanh nghiệp
 • Nghiên cứu sinh: Lê Trần Hạnh Phương
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Chuyên ngành: Kế toán
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Xuân Thạch, TS. Phạm Châu Thành
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Bảo
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Các tệp liên quan

Tiếp cận ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ về khởi nghiệp và xem xét tác động của giáo dục và nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Quang Long
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 15/01/2019
 • Các tệp liên quan