Góp ý nội dung cho luận án tiến sĩ

Ý kiến đóng góp vui lòng gởi về địa chỉ: sdh@ueh.edu.vn

Nghiên cứu thống kê mô hình đo lường lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam

Cảm tính nhà đầu tư, chất lượng lợi nhuận và chính sách cổ tức: Bằng chứng ở Việt Nam

Sở thích rủi ro, vốn xã hội và cho vay tín dụng vi mô - Nghiên cứu thí nghiệm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 • Nghiên cứu sinh: Vũ Đức Cần
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Quang Thông, TS. Nguyễn Đức Quang
 • Ngày đăng: 13/11/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Vũ Đức Cần

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Các nhân tố tác động đến tính độc lập của kiểm toán viên - Nghiên cứu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam

FDI và ô nhiễm môi trường: Vai trò của chính sách công ở các quốc gia đang phát triển

Phát triển tài chính và hiệu lực của chính sách tiền tệ

Phân tích chuỗi giá trị và hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long

Chất lượng mối quan hệ nhà sản xuất - nhà phân phối: Nghiên cứu trong ngành nhựa ở Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Văn Khoát
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Thanh Phong, PGS.TS. Võ Thị Quý
 • Ngày đăng: 19/09/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Trần Văn Khoát

Phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế

Đánh giá tác động của cấu trúc kiểm soát nội bộ đến sự hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam

Investment decision under uncertainty: The case of carbon taxation in developing countries
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quốc Thành
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, TS. Phạm Quốc Việt
 • Ngày đăng: 19/8/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Lê Quốc Thành

Xác định các nhân tố bên trong đơn vị ảnh hưởng đến minh bạch thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025

Mạng lưới quan hệ, đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Trần Nha Ghi
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu, TS. Ngô Quang Huân
 • Ngày đăng: 14/8/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Trần Nha Ghi

Tác động của đa dạng hóa và cạnh tranh đến ổn định của ngân hàng thương mại: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Từ Nhu
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương, PGS.TS. Võ Xuân Vinh
 • Ngày đăng: 01/8/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Từ Nhu

Phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của Việt Nam trong hội nhập quốc tế
 • Nghiên cứu sinh: Lê Văn Cành
 • Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thăng, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
 • Ngày đăng: 24/7/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Lê Văn Cành

Bank restructuring and bank efficiency - The case of Vietnam

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam: Trường hợp Campuchia

Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ

Phản ứng của nhà đầu tư với thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người liên quan và cổ đông lớn nước ngoài - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: La Ngọc Giàu
 • Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Xuân Vinh, TS. Thân Thị Thu Thủy
 • Ngày đăng: 10/7/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS La Ngọc Giàu

Quản trị công, nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Quy tắc Taylor mở rộng đối với tỷ giá hối đoái - Nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hà Thạch
 • Chuyên ngành: Tài chính
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
 • Ngày đăng: 18/06/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Hà Thạch

Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

Mối quan hệ giữa các nguồn lực bên ngoài, nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICEZ: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt
 • Nghiên cứu sinh: Lê Thái Sơn
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao, TS. Đinh Công Khải
 • Ngày đăng: 20/5/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Lê Thái Sơn

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng và ý định chuyển đổi thương hiệu trong thị trường hàng tiêu dùng ở Việt Nam

Market orientation, Corporate Social Responsibility and Firm performance: the moderation role of Relationship Marketing Orientation
 • Nghiên cứu sinh: Hoàng Cửu Long
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng, PGS.TS. Trần Hà Minh Quân
 • Ngày đăng: 26/04/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Hoàng Cửu Long

Mediating effect of strategic management accounting practices in the relationship between intellectual capital and corporate performance - Evidence from Vietnam

Mối quan hệ giữa nhận thức, tư duy, gắn kết và ý định hành động khởi nghiệp của sinh viên
 • Nghiên cứu sinh: Hà Kiên Tân
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thu - TS. Trần Thế Hoàng
 • Ngày đăng: 16/4/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Hà Kiên Tân

Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Mối quan hệ giữa tương thích tài trợ, chất lượng mối quan hệ và dự định tài trợ thể thao tại Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

Giá trị khách hàng và chất lượng sống người tiêu dùng: Nghiên cứu trường hợp ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Lê Quang Bình
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 14/3/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Lê Quang Bình

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa: Nghiên cứu tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Hồ Xuân Tiến
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thanh Tráng, PGS.TS. Lê Tấn Bửu
 • Ngày đăng: 25/3/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Hồ Xuân Tiến

Giá trị bản thân trong tiêu dùng dịch vụ – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
 • Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Thủy
 • Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
 • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, TS. Triệu Hồng Cẩm
 • Ngày đăng: 04/3/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Nguyễn Thu Thủy

Nhân tố tổng hợp đại diện quản trị công ty tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty sản xuất niêm yết ở Việt Nam

Đo lường mức độ công bố thông tin phi tài chính và các nhân tố tác động đến công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Thông tin bất cân xứng và nhu cầu rau của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Quản trị công, FDI và đầu tư tư nhân ở các nước đang phát triển
 • Nghiên cứu sinh: Bùi Quang Việt
 • Chuyên ngành: Tài chính công
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Sử Đình Thành, PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài
 • Ngày đăng: 18/02/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Bùi Quang Việt

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán đến hoạt động kế toán, năng lực phản ứng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến năng lực đổi mới của doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao tại một số tỉnh trọng điểm miền Nam Việt Nam

Các yếu tố quyết định chất lượng hoạt động kiểm toán – theo nhận thức của kiểm toán viên

Các nhân tố tác động đến áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam – Nghiên cứu ở phạm vi quốc gia và doanh nghiệp

Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh ở các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, cấu trúc sở hữu lên hiệu quả hoạt động của các công ty phát điện trên thị trường phát điện cạnh tranh
 • Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Bảo
 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, PGS.TS. Bùi Thanh Tráng
 • Ngày đăng: 28/01/2019
 • Luận án tiến sĩ - NCS Phạm Quốc Bảo

Tiếp cận ý định khởi nghiệp bằng mô hình thái độ về khởi nghiệp và xem xét tác động của giáo dục và nguồn vốn: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam