Kính gửi đến anh chị học viên

Viện Đào tạo Sau đại học đã cập nhật hình thức học của học viên trong portal học viên, gồm 02 hình thức học

  • Hình thức Hybrid: giảng viên giảng dạy tại lớp, đồng thời hình ảnh bải giảng vẫn được truyền qua mạng, cho phép người học học trực tuyến (online).
  • Hình thức Online: Đây là hình thức học online hoàn toàn.

Dựa vào kết quả khảo sát hình thức học của từng cá nhân theo từng lớp học phần:

+ Những lớp học phần có kết quả khảo sát đồng ý học theo hình thức Hybrid đạt tỷ lệ trên 30% (là tỷ số người khảo sát đồng ý phương án học Hybrid trên số lượt học viên khảo sát theo từng lớp học phần) thì sẽ tổ chức lớp học theo hình thức.

+ Các lớp còn lại học theo hình thức online hoàn toàn.

Học viên có thể xem thông tin lớp học phần của mình học theo hình thức nào tại portal học viên. Hướng dẫn: Đăng nhập hệ thống tại trang student.ueh.edu.vn, chọn mục Lịch học, chọn tiếp thẻ “TKB- Thứ - Tiết” để xem hình thức học như hình bên dưới.

Các vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ thầy:

+ Thầy Trần Văn Kiều, email: kieutranvan@ueh.edu.vn, điện thoại: 0908 432 729

+ Thầy Phạm Thành Đạt, email phamthanhdat@ueh.edu.vn, điện thoại: 0903 100 721

BÀI VIẾT LIÊN QUAN