Ngày bảo vệPhòngGiờMã học viênHọ tên học viênNgànhHướng ngànhKhóa học
29/09/2022A20208:007701290313APhạm Thị Diệu HiềnKinh tế chính trịHướng nghiên cứu28
29/09/2022A20208:457701280559ANguyễn Thị HạnhKinh tế chính trịHướng nghiên cứu28
29/09/2022A20209:307701290312AVõ Nguyễn Duy BìnhKinh tế chính trịHướng nghiên cứu28
29/09/2022A20213:30201120003Nguyễn Võ Trọng DanhLuật kinh tếHướng nghiên cứu30-1
29/09/2022A20214:15201120015Nguyễn Thị Hồng LêLuật kinh tếHướng nghiên cứu30-1
29/09/2022A20215:00201120007Dương Hồng DuyênLuật kinh tếHướng nghiên cứu30-1
30/09/2022A20208:00202120030Nguyễn Thị Xuân ThịnhLuật kinh tếHướng nghiên cứu30-2
30/09/2022A20208:45201120036Cao Thị TrangLuật kinh tếHướng nghiên cứu30-1
30/09/2022A20209:30201120037Đỗ Hoàng TrungLuật kinh tếHướng nghiên cứu30-1
30/09/2022A20210:15201120026Nguyễn Thị Kiều OanhLuật kinh tếHướng nghiên cứu30-1
30/09/2022A20213:307701290247AVõ Hồng ĐàoQuản trị kinh doanhHướng ứng dụng29DC1
30/09/2022A20214:157701290284AChu Huyền TrangQuản trị kinh doanhHướng ứng dụng29DC1
30/09/2022A20215:00192107199Đào Ngọc TrungQuản trị kinh doanhHướng ứng dụng29
01/10/2022A20207:30192206004Hồ Anh DũngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20208:15192206009Nguyễn Khắc HoàngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20209:00192206010Phạm Quốc HùngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20209:45202106010Nguyễn Thị HươngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20210:30192206012Nguyễn Công LuậnThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20211:15192206017Ngô Chí TỉnhThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20213:00202106003Hoàng Thị Thu HiềnThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20213:45202106007Lê Văn HưngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20214:30202106019Trần Thị Kim PhiThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20215:15202106020Trương Thị Mỹ PhướcThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
01/10/2022A20216:00192206014Trần Thị NhuThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20207:30202106002Trần Thị DuyênThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20208:15211106001Đặng Ngọc LiềnThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20209:00192206013Phạm Ngọc NamThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20209:45192206016Nguyễn Thị Bích ThủyThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20210:30202106024Trần Thị Hoài ThanhThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20213:00202106012Lưu Thị Thu HuyềnThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20213:45202106008Trần HưngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20214:30202106011Vũ Hải HườngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20215:15202106014Huỳnh Ngọc Bích LiênThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20216:00202106026Võ Thị Anh ThưThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
02/10/2022A20216:45202106029Giang Thị Thúy VyThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
07/10/2022A20213:30192207001Huỳnh Hoàng AnhQuản trị kinh doanhHướng ứng dụng29DC2
07/10/2022A20214:15192207003Trương Như Quốc BảoQuản trị kinh doanhHướng ứng dụng29DC2
07/10/2022A20215:00192207006Nguyễn Khắc Yên ĐanQuản trị kinh doanhHướng ứng dụng29DC2
07/10/2022A20215:45192207030Nguyễn Thành TrungQuản trị kinh doanhHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20207:30192206006Bùi Mạnh HàThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20208:15202106016Nguyễn Văn MinhThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20209:00202106022Nguyễn Thị PhượngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20209:45202106023Huỳnh Tấn TâmThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20210:30202106028Võ Thành TrọngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20211:157701290350APhan Chí TrungThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC1
08/10/2022A20213:00192206007Nguyễn Hoài HảiThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20213:45202106005Nguyễn Thị HộpThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20214:30202106017Hia Minh NghịThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20215:15202106027Nguyễn Thị Kim TrangThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20216:00192206020Lê Trung ViênThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
08/10/2022A20216:45192206019Đỗ Hoàng VĩThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
09/10/2022A20207:30192206002Trần Văn CaoThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
09/10/2022A20208:15202106009Hoàng Thị Thu HươngThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
09/10/2022A20209:00202106015Tất Khải MinhThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
09/10/2022A20209:45202106025Nguyễn Văn ThànhThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
09/10/2022A20210:30202106030Lê Thanh XuânThống kê kinh tếHướng ứng dụng29DC2
13/10/2022A20208:00201212008Lê Thị Hồng LĩnhTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20208:40201212013Bùi Văn NhệTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20209:20201212017Nguyễn Văn Hoàng ThanhTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20210:00201212019Nguyễn Trương ThiệnTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20210:45201212021Trương Thị Ngọc ThúyTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20213:30201212011Nguyễn Hửu NghịTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20214:10201212015Nguyễn Thị Mỹ NươngTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20214:50201212016Ngô Huỳnh PhươngTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20215:30201212018Nguyễn Văn ThảoTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
13/10/2022A20216:15201212020Nguyễn Thị Anh ThưTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
14/10/2022A20208:00201212006Trương Thị Việt HuỳnhTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
14/10/2022A20208:45201212009Phạm Thị Hương LýTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
14/10/2022A20209:30201212010Nguyễn Thu Huệ NgânTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1
14/10/2022A20210:15201212022Trần Hoàn VũTài chính - Ngân hàngHướng ứng dụng30DC-1