Thông báo buổi tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học Khóa 30.2

Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học khóa 30.2, cụ thể như sau:

- Thời gian: 14g00 ngày 11/12/2021 - học viên có thể đăng nhập trước 30 phút.

- Link tham gia chương trình: được gửi qua email

- Hình thức tham gia: Trực tuyến (online) theo hệ thống Cisco Webex: Đường link tham gia: https://uehvn.webex.com/uehvn/j.php?MTID=m521fdd4d8003f546b83781d208773939  - Xem thêm hướng dẫn tại đây

- Anh chị học viên vui lòng đặt tên theo định dạng: K30.2 - Họ tên - Ngành. Ví dụ: K30.2 - Nguyễn Văn A - Ngành Quản trị

 


Thời gian đăng ký chọn Hướng ứng dụng/Hướng nghiên cứu từ lúc 09:00 ngày 13/12/2021 đến 19/12/2021 tại Cổng đăng nhập tài khoản học viên http://student.ueh.edu.vn

Học viên không đăng ký xem như mặc định chọn hướng ứng dụng, Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết những trường hợp thay đổi hướng đào tạo sau khi kết thúc thời hạn đăng ký. 

-------------------

CÁC BƯỚC THAM GIA BUỔI TƯ VẤN CHỌN HƯỚNG ĐÀO TẠO (HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG) DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.2

Bước 1. Học viên nhận đường link buổi tư vấn qua email UEH đã cấp (Viện đào tạo Sau đại học sẽ gửi đến học viên khóa 30.2)

Bước 2. Nhấp chọn vào đường link (được gửi bởi Viện đào tạo Sau đại học), nếu máy tính hoặc điện thoại đã cài đặt webex thì click chọn Open Webex để mở chương trình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN