Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 30.2, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên về việc đăng ký các học phần đợt 2 như sau:

1. Đăng ký học phần:

- Đối tượng: học viên cao học Khóa 30.2 và học viên cao học các khóa trước còn trong thời gian đào tạo có nhu cầu đăng ký trả nợ học phần với Khóa 30.2.

- Thời gian đăng ký học phần: từ 09g00 ngày 28/6/2021 đến hết ngày 04/7/2021.

- Hình thức đăng ký học phần: đăng ký trực tuyến

  • Học viên xem thời khóa biểu dự kiến các học phần đợt 2 (tại đây, cập nhật ngày 28/6/2021);
  • Đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (www.student.ueh.edu.vn) và chọn Đăng ký học phần.

2. Nộp học phí:

Thời gian nộp học phí: từ 09g00 ngày 28/6/2021 đến hết ngày 04/7/2021. Theo thông báo điều chỉnh thời gian đóng học phí, điều chỉnh từ ngày 04/7/2021 thành ngày 20/7/2021.

- Mức học phí = Số tín chỉ các học phần đăng ký x 1.090.000đ/tín chỉ

- Hình thức nộp học phí:

a) Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn (xem hướng dẫn trên web)

b) Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Phạm Ngọc Thạch

Nội dung: Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa 30.2, Học phí đợt 2”

c) Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)

Lưu ý: sau khi hết hạn đăng ký và nộp học phí, hệ thống đăng ký học phần sẽ tự động khóa lại và hủy những học phần mà học viên chưa nộp học phí. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn hoặc nộp học phí trễ hạn. Các lớp học phần có số lượng ít hơn 30 học viên sẽ không tổ chức lớp, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo để học viên chọn lại hoặc sẽ bố trí học chung với lớp học phần khác.

Đề nghị các học viên cao học Khóa 30.2 và học viên cao học các khóa trước còn trong thời gian đào tạo có nhu cầu đăng ký trả nợ học phần với Khóa 30.2 thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN