Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 30.2, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã thông báo đến học viên về việc đăng ký và đóng học phí các học phần đợt 2 tại thông báo.

Nay, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh thời gian đóng học phí đối với các học viên đăng ký học phần trong đợt này từ ngày 04/7/2021 sang ngày 20/7/2021. Hình thức đóng học phí: Khuyến khích học viên đóng học phí theo hình thức thanh toán trực tuyến (online) tại cổng UEH PAYMENThttps://payment.ueh.edu.vn

 

Lưu ý: sau khi hết hạn đăng ký và nộp học phí, hệ thống đăng ký học phần sẽ tự động khóa lại và hủy những học phần mà học viên chưa nộp học phí. Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn hoặc nộp học phí trễ hạn. Các lớp học phần có số lượng ít hơn 30 học viên sẽ không tổ chức lớp, Viện Đào tạo Sau đại học sẽ thông báo để học viên chọn lại hoặc sẽ bố trí học chung với lớp học phần khác. Các trường hợp cần trao đổi thêm, vui lòng gửi đến email sdh@ueh.edu.vn

Đề nghị các học viên cao học Khóa 30.2 và học viên cao học các khóa trước còn trong thời gian đào tạo có nhu cầu đăng ký trả nợ học phần với Khóa 30.2 thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN