Kính gửi Anh, Chị học viên Khóa 31.2.

Lúc 08:30, ngày 07/11/2021 (Chủ Nhật - Hệ thống sẽ mở từ lúc 08:00), Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức Buổi phổ biến quy chế đào tạo chương trình thạc sĩ và tư vấn chọn hướng đào tạo (gồm Hướng nghiên cứu và Hướng ứng dụng). Nội dung chương trình gồm:

 

Trình bày: Cô Nguyễn Trần Minh Châu, Thư viện viên dịch vụ học thuật 

- 08:45 - Hướng dẫn sử dụng, khai thác dữ liệu thư viện -

 

Trình bày: PGS.TS Hồ Viết Tiến, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học

- 09:00 - Phổ biến quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

- 09:25 - Điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ 

- 09:45 - Hướng dẫn đăng ký học phần 

- 10:00 -Giải đáp thắc mắc 

 

Lý do Khóa tuyển K31.2 là khóa tuyển cuối cùng áp dụng Quy chế đào tạo thạc sĩ theo Thông tư 15 - do đó đề nghị Anh, Chị tham gia đầy đủ.

Hình thức tham gia và thông tin hỗ trợ kỹ thuật

- Trực tuyến (online) theo hệ thống Cisco Webex

- Trường đã gửi thông tin đến email học viên lúc 08:45 ngày 05/11/2021

- Vui lòng quay lại trang này, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các thông tin, hỗ trợ kỹ thuật trước/và trong thời gian sự kiện diễn ra.

- Trường hợp không nhận được email, vui lòng click vào biểu tượng này   

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN