Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của khóa 31.2 (2021 - 2023), Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên khóa 31.2 (2021 - 2023) thời gian nộp luận văn như sau:

- Thời hạn cuối nộp luận văn lên Viện Đào tạo Sau đại học là ngày 01/12/2023.

Lưu ý học viên các thông tin sau:

- Ngày 01/12/2023 là thời hạn chót, Trường khuyến khích học viên đã đủ điều kiện nộp luận văn (bao gồm: hoàn thành chương trình học, hoàn thành luận văn, đủ điều ngoại ngữ) nộp trước thời gian trên để được thuận lợi trong việc nộp bài và được ưu tiên bố trí lịch bảo vệ luận văn sớm.

- Sau ngày 01/12/2023 nếu học viên nộp luận văn thạc sĩ sẽ phải làm Giấy đề nghị gia hạn thời gian đào tạo và đóng học phí gia hạn (sẽ có thông báo gia hạn sau ngày hết hạn nộp luận văn).

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học khóa 31.2 (2021 – 2023) thông tin trên.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN