Theo công văn số 794/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc Giảng dạy, học tập và thi từ ngày 10/5/2021, Trường thông báo đến học viên cao học Khóa 31.1 và các khóa trước về việc giảng dạy và học tập hình thức online từ ngày 24/5/2021 như sau:

- Học viên xem thông báo trong hệ thống LMS (đăng nhập hệ thống LMS tại đây) hoặc nhận thông báo qua email UEH: Giảng viên giảng dạy online theo thời khóa biểu của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí theo học phần học viên đã đăng ký; Giảng viên sẽ thông báo cho người học thông qua hệ thống LMS hoặc theo địa chỉ email UEH mà trường đã cung cấp cho học viên qua tin nhắn;

- Học viên đăng nhập nhập hệ thống LMS xem thêm tài liệu, hướng dẫn của giảng viên (nếu có) - Xem hình hướng dẫn bên dưới thông báo này.

Trường hợp mất mật khẩu email UEH, học viên thực hiện các bước sau đây để reset lại mật khẩu email: Truy cập vào website http://cntt.ueh.edu.vn/Email  - chọn hệ đào tạo là "Sau ĐH", nhập Mã số học viên và mật khẩu đăng nhập (Chú ý: mật khẩu này là mật khẩu của trang http://online.sdh.ueh.edu.vn) và làm theo hướng dẫn để lấy mật khẩu đăng nhập email UEH.

Xem thêm các thông tin khác tại đây: https://sdh.ueh.edu.vn/thong-tin-chung/thong-bao-cap-nhat-thong-tin-nguoi-hoc-va-su-dung-tai-khoan-hoc-tap-su-dung-tai-khoan-email-ueh-tai-khoan-thu-vien-doi-voi-hoc-vien-cao-hoc.html

Các vấn đề cần trao đổi thêm, vui lòng email đến: sdh [AT] ueh.edu.vn.

HÌNH HƯỚNG DẪN 02 CÁCH ĐỂ ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG LMS CỦA HỌC VIÊN - Tại địa chỉ: lms.ueh.edu.vn sau đó chọn nút [ĐĂNG NHẬP]

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN