Kính gửi Anh, Chị học viên Khóa 31.1.

Lúc 14:00, ngày 04/12/2021 (Thứ Bảy), Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức Buổi phổ biến quy chế đào tạo chương trình thạc sĩ và tư vấn chọn hướng đào tạo (gồm Hướng nghiên cứu và Hướng ứng dụng).

Các trường hợp anh chị học viên K31.2 nếu chưa tham gia đợt phổ biến về quy chế ngày 07/11/2021, có thể tham gia đợt phổ biến này

Trình bày: PGS.TS Hồ Viết Tiến, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học.

- 14:00 - Phổ biến quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

- 14:30 - Điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ 

- 15:00 -Giải đáp thắc mắc 

Hình thức tham gia và thông tin hỗ trợ kỹ thuật

- Trực tuyến (online) theo hệ thống Cisco Webex, xem thêm hướng dẫn tại đây: link

- Trường sẽ gửi thông tin đến email học viên trước ngày 04/12/2021.

- Vui lòng quay lại trang này, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các thông tin, hỗ trợ kỹ thuật trước thời gian sự kiện diễn ra.