Kính gửi học viên cao học các khóa tuyển các năm 2021, 2022, 2023 (K31, K32, K33) cập nhật thông tin người học trong tài khoản portal cá nhân tại địa chỉ https://student.ueh.edu.vn - học viên đăng nhập theo thông tin tài khoản đã được cung cấp. Tên đăng nhập là mã học viên, password ban đầu được thiết lập là số căn cước công dân.

Hiện còn một số học viên chưa cập nhật các thông tin, để đảm bảo quyền lợi của của học viên, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả học viên các khóa nêu trên cập nhật thông tin theo quy định.

Thời hạn cập nhật: từ ngày 08/6/2023 đến hết ngày 15/8/2023

 

HƯỚNG DẪN:

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tại menu mục CHỨC NĂNG, học viên chọn mục "Thông tin cá nhân". Mục thể hiện chi tiết có tiêu đề "Thông tin sinh viên", chọn mục nút [Cập nhật thông tin cá nhân].

- Sau đó, cửa sổ cập nhật thông tin hiện lên, học viên nhập các thông tin tương ứng. Sau khi cập nhật các thông tin cá nhân cơ bản, vui lòng chọn nút [Lưu dữ liệu] phía dưới cửa sổ.

 

 

Tham khảo các thông tin khác: Thông báo cập nhật thông tin người học và sử dụng tài khoản học tập,...

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN