Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thông báo về thời gian thực hiện luận văn của học viên cao học Khóa 27 hướng nghiên cứu như sau:

Hạn cuối nộp luận văn của học viên Khóa 27 hướng nghiên cứu với đủ các điều kiện cần thiết là ngày 01/10/2021. Lưu ý đây là thời gian gia hạn cuối cùng, sau thời hạn trên Viện Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận luận văn của học viên cao học Khóa 27 hướng nghiên cứu với bất kỳ lý do gì.

Đề nghị học viên cao học Khóa 27 hướng nghiên cứu còn chưa nộp luận văn thực hiện theo nội dung thông báo này.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN