Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 27 (2017-2019) hướng ứng dụng như sau:

  • Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ được nhà trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 16/12/2019 đến ngày 05/6/2020.
  • Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: tính theo mức đơn giá hiện hành x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: từ ngày 17/12/2019 đến hết ngày 27/12/2019, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận văn hướng ứng dụng tại website của Viện Đào tạo Sau đại học (tại đây), mục Đăng ký học phần;

Bước 2: Nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo (chọn 1 trong 3 cách thức sau):

  • Nộp học phí trực tuyến bằng các loại thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau thông qua cổng thanh toán UEH Payment
  • Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ các ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) qua máy POS tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Phòng giao dịch Phạm Ngọc Thạch (tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch)
  • Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản: 0036100000119009

Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Phạm Ngọc Thạch

Nội dung: Ghi rõ “MSHV, Họ tên, Khóa 27 hướng ứng dụng, Học phí gia hạn đợt 2”

Bước 3: Nộp Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của người hướng dẫn khoa học, minh chứng của việc gia hạn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Tên biểu mẫu Diễn giải
Giấy đề nghị gia hạn thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩDành cho các trường hợp học viên không hoàn thành luận văn đúng thời hạn

Đề nghị học viên cao học Khóa 27 (2017 - 2019) hướng ứng dụng chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.