Khoa Kế toán sẽ tiến hành tổ chức góp ý đề cương  luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 27 chuyên ngành Kế toán hướng nghiên cứu.

Thời gian tiến hành từ ngày 30/10/2019 đến 01/11/2019.

Học viên cao học Khóa 27 chuyên ngành Kế toán hướng nghiên cứu sẽ nộp đề cương cho Văn Phòng Khoa (196 Trần Quang Khải, Q.1) từ ngày 23/10 đến ngày 25/10, cho cô Liễu- thư ký Khoa trong giờ hành chính.

Mỗi học viên sẽ nộp 02 bản đề cương và trên đề cương không ghi tên Giảng viên hướng dẫn.

Sau khi nộp đề cương, Khoa sẽ thông tin cho Học viên ngày - giờ  - Hội đồng và địa điểm qua email của học viên trong ngày 28/10/19.

Mọi thắc mắc học viên liên lạc với giảng viên hướng dẫn hoặc cô Xuân Hưng - Phó Khoa Phụ Trách Khoa Kế toán để được giải đáp thêm.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN