Căn cứ vào Quyết định số 2958/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 06/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận học viên cao học Khóa 27 (2017-2019), thời gian đào tạo của học viên Khóa 27 hướng nghiên cứu từ ngày 06/10/2017 đến 06/10/2019;

Theo kế hoạch đào tạo của khóa học, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo thời thời gian đào tạo của học viên đang theo học chương trình thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của Khóa 27 đến ngày 06/12/2019.

Sau thời gian trên, học viên phải làm thủ tục gia hạn thời gian đào tạo.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN