DANH SÁCH TIỂU BAN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 27 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời gian bảo vệ đề cương: từ ngày 29/7/2019 đến 09/8/2019

STT

Tiểu ban góp ý đề cương

Học viên của

các giảng viên hướng dẫn sau đây

Thời gian

Địa điểm

1

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS. Phạm Xuân Lan

TS. Trần Thị Thanh Phương

PGS.TS. Võ Xuân Vinh

TS. Đặng Ngọc Đại

8g30

Thứ bảy

03/8/2019

Phòng học A.313

2

TS. Trần Đăng Khoa

TS. Lê Nhật Hạnh

TS. Trần Đăng Khoa

TS. Lê Nhật Hạnh

PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Trang

TS. Đoàn Thanh Hải

13g30

Thứ ba

30/7/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

3

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

TS. Phan Quốc Tấn

PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

TS. Phan Quốc Tấn

TS. Đinh Thái Hoàng

8g30

Thứ sáu

09/8/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

4

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Ngô Thị Ánh

PGS.TS. Bùi Thị Thanh

TS. Ngô Thị Ánh

PGS.TS. Hồ Đức Hùng

8g00

Thứ năm

08/8/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

5

PGS.TS. Trần Kim Dung

TS. Nguyễn Viết Bằng

PGS.TS. Trần Kim Dung

TS. Nguyễn Viết Bằng

TS. Nguyễn Thị Bích Châm

8g00

Thứ ba

06/8/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

6

TS. Ngô Quang Huân

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

TS. Ngô Quang Huân

PGS.TS. Hồ Tiến Dũng

PGS.TS. Lê Thanh Hà

PGS.TS. Từ Văn Bình

Và một số học viên khác không có tên trong danh sách này.

8g00

Thứ ba

06/8/2019

Văn phòng khoa Quản trị A.114

Ghi chú:

  • Học viên sắp xếp đến bảo vệ đề cương theo thời gian đã thông báo. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
  • Nếu cần trao đổi thêm thông tin vui lòng liên hệ Thư ký khoa – Cô Tình: 38.237.735

BÀI VIẾT LIÊN QUAN