Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 27 thời hạn và hình thức đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ như sau:

 1. Đối tượng: học viên cao học Khóa 27 theo chương trình đào tạo hướng nghiên cứu.
 2. Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2019.
 3. Hình thức: học viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (Tại đây), chọn “Đăng ký đề tài luận văn”, nhập đầy đủ thông tin về tên đề tài, chọn Giảng viên hướng dẫn đề nghị và lưu dữ liệu.
 4. Học phí: Số tiền học phí = 1.028.000đ x 14 (số tín chỉ luận văn hướng nghiên cứu)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sẽ được cập nhật trong portal cá nhân của học viên theo trình tự sau:

 1. Viện Đào tạo Sau đại học tập hợp danh sách học viên đã đăng ký đề tài và
  hoàn tất học phí chuyển về khoa chuyên ngành;
 2. Khoa chuyên ngành tiến hành phân công giảng viên hướng dẫn, chuyển
  danh sách về cho Viện Đào tạo Sau đại học;
 3. Viện Đào tạo Sau đại học cập nhật vào portal cá nhân và ra quyết định
  phân công giảng viên hướng dẫn cho học viên. Dự kiến hoàn thành vào ngày 31/5/2019.

Sau thời hạn thông báo, học viên chưa đăng ký đề tài và chưa nộp học phí sẽ không được phân công giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài luận văn.

Đề nghị học viên cao học Khóa 27 theo chương trình đào tạo hướng nghiên cứu thực hiện đúng nội dung thông báo này.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN