Căn cứ Công văn số 1027/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về khung thời gian đào tạo năm 2024; Viện Đào tạo Sau đại học thông báo lịch nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), Ngày Quốc khánh (02/9) năm 2024 của học viên cao học, nghiên cứu sinh như sau:

1. Dịp lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): Nghỉ 01 ngày, thứ Năm, ngày 18/4/2024.

2. Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5): Nghỉ 03 ngày, từ thứ Hai, ngày 29/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2024;

3Dịp lễ Quốc khánh (02/9): Nghỉ 02 ngày, từ thứ Hai, ngày 02/9/2024 đến hết thứ Ba, ngày 03/9/2024.

Trân trọng./.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN