Ứng viên vui lòng nhập số CMND/CCCD để tra cứu hồ sơ. Các trường hợp cần điều chỉnh vui lòng liên hệ qua điện thoại (028) 38 235 277 ext 24 hoặc email phamthanhdat@ueh.edu.vn trước ngày 25/8/2022.

Trường đã gửi email thông báo thông tin tài khoản dự kiểm tra cho ứng viên có dự thi tiếng Anh hoặc GMAT hoặc cả tiếng Anh và GMAT.

+ Đối với ứng viên chỉ dự kiểm tra môn tiếng Anh, đăng nhập theo thông tin, thời gian thông báo trong email (07g00, ngày 28/8/2022).

+ Đối với ứng viên chỉ dự kiểm tra môn GMAT, đăng nhập theo thông tin, thời gian thông báo trong email (09g30, ngày 28/8/2022). Do ứng viên không dự thi tiếng Anh, nên vẫn đăng nhập theo thông tin tài khoản (đã được gửi qua email) để thi GMAT.

+ Đối với ứng viên dự cả 2 môn tiếng Anh và GMAT sử dụng chung 1 tài khoản, đăng nhập theo thông tin, thời gian thông báo trong email (07g00, ngày 28/8/2022).. Thi xong môn Anh văn sau đó chờ thi môn GMAT.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN