Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các khóa K32.2, K32.1, K31.2, K31.1, K30.2,.. (trừ lớp EMBA khóa 11) đã thực hiện đăng ký học phần trực tuyến được gia hạn thời gian đóng học phí đến ngày 15/11/2022.

Sau thời gian này, hệ thống sẽ tự động xóa các học phần không hoàn tất nghĩa vụ học phí.

Khuyến khích học viên thanh toán học phí tại cổng thu phí điện tử UEH Payment tại đây.  Học viên có thể kiểm tra việc ghi nhận học phí trong tài khoản Portal cá nhân của mình. Hướng dẫn: đăng nhập portal cá nhân, chọn mục Tài chính sinh viên.

Các thắc mắc liên quan đến:

+ Vấn đề học phí, trục trặc trong quá trình đóng học phí: Vui lòng liên hệ phòng Tài chính – Kế toán, email tckt-contact@ueh.edu.vn

+ Vấn đề đăng ký học phần: Vui lòng liên hệ chuyên viên quản lý khóa của mình.

Riêng đối với khóa K32.2, các trường hợp không thực hiện đăng ký học phần hoặc đăng ký học phần không hoàn tất nghĩa vụ học phí sau ngày 15/11/2022, Trường sẽ thực hiện xóa tên các học viên trong danh sách nhập học.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN