Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh, Chị học viên cao học các khóa đào tạo thạc sĩ thông tin về hoàn tất nghĩa vụ học phí:

 1. Về nguyên tắc, nếu học viên không hoàn tất học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần; không công nhận kết quả thi kết thúc học phần và vẫn phải có nghĩa vụ đóng học phí học phần đó.
   
 2. Các học viên cần hoàn tất nghĩa vụ học phí theo quy định thông thường là sau khi đăng ký học phần 03 tuần (theo dõi thêm thông báo từ Viện Đào tạo Sau đại học tại website sdh.ueh.edu.vn ). Các học viên không hoàn tất nghĩa vụ học phí sẽ có tên trong danh sách thi kết thúc học phần. Các khiếu nại về quyền lợi ghi nhận kết quả học tập không được chấp nhận.
   
 3. Lịch thi kết thúc học phần đươc công bố tại website Viện Đào tạo Sau đại học: https://sdh.ueh.edu.vn/ và tại website phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí: https://khdtkt.ueh.edu.vn/tra-cuu-lich-thi  (trước 01 tháng) - Danh sách học viên theo từng phòng thi kết thúc học phần xem tại đây: https://sdh.ueh.edu.vn/thoi-khoa-bieu-cao-hoc
   
 4. Khuyến khích học viên đóng học phí trực tuyến tại địa chỉ: https://payment.ueh.edu.vn/  - chọn mục “Thu học phí tín chỉ cao học”, nhập vào ô mã sinh viên và nhấn nút ENTER để xem thông tin các mức phí các mục cần đóng. Hoặc đăng nhập vào Portal học viên tại địa chỉ https://student.ueh.edu.vn – Chọn mục Tài chính sinh viên, chọn nút [Thanh toán trực tiếp] và thực hiện các bước theo hướng dẫn.
   
 5. Trong đợt vừa qua, do có ảnh hưởng dịch COVID – một số học phần Viện Đào tạo Sau đại học vẫn cho học viên dự thi kết thúc học phần và công nhận điểm. Học viên nếu chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí các học phần này cần nhanh chóng hoàn tất nghĩa vụ học phí.
   
 6. Các học viên có thể kiểm tra số tiền cần đóng (hoặc đang còn nợ) tại địa chỉ https://payment.ueh.edu.vn/

 

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả học viên cao học thông tin trên

Các vấn đề cần trao thêm, vui lòng liên hệ cán bộ quản lý khóa học của mình.

Trân trọng./.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN