Căn cứ Công văn số 946/TB-ĐHKT-VP về việc Thông báo về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học như sau:

1) Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ bảo vệ luận văn cao học mới từ 28/5/2021 đến ngày 13/6/2021. Các trường hợp học viên cần trao đổi thêm vui lòng liên hệ chuyên viên quản lý khóa học.

2) Đối với học viên cao học đã bảo vệ luận văn, cần thực hiện bổ sung, hoàn thiện thủ tục bổ sung các hồ sơ còn thiếu theo biên bản của Chủ tịch hội đồng Bảo vệ luận văn thạc sĩ và liên hệ chuyên viên quản lý khóa thực hiện trực tuyến/online, không trực tiếp đến trường.

3) Đối với trường hợp khách liên hệ công tác, học viên cần liên hệ, vui lòng liên hệ  (028) 38.235.277 nhấn tiếp số nội bộ cần gặp hoặc số "0" - hoặc có thể gửi thông tin đến email sdh@ueh.edu.vn

Viện Đào tạo trân trọng thông báo đến học viên, khách liên hệ công tác thông tin trên.

Trân trọng

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN