1) Thực hiện Thông báo số 913/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 21 tháng 5 năm 2021 về việc bổ sung thêm hai hình thức thi đó là:

+ Trắc nghiệm online (Ký hiệu: TNOL) - xem Hướng dẫn cách tại đây: https://cntt.ueh.edu.vn/tin-tuc/thi-4012 

+ Trắc nghiệm online trên hệ thống LMS (Ký hiệu: thi trên LMS) - xem Hướng dẫn cách tại đây: https://cntt.ueh.edu.vn/tin-tuc/thi-4012 

 

2) Do hiện nay hệ thống dữ liệu đang nâng cấp, bảo trì - học viên chỉ được xem trên hệ thống portal cũ chưa được cập nhật thông tin mới, dó đó:

+ Trường sẽ thông báo lịch thi kết thúc học phần tại đường link: https://khdtkt.ueh.edu.vn/#  từ ngày 31/5/2021

+ Trường sẽ cập nhật thông tin lịch thi kết thúc học phần vào portal cá nhân http://online.ueh.edu.vn/ từ ngày 02/6/2021 - Lưu ý: Hệ thống portal mới học viên cao học sẽ đăng nhập vào hệ thống là http://student.ueh.edu.vn/ (thay vì hệ thống cũ là http://online.sdh.ueh.edu.vn). - Áp dụng từ ngày 31/5/2021.

 

3. Hỗ trợ kỹ thuật về tài khoản, cách sử dụng hệ thống, người học có thể Chat trực tiếp tại đường link https://cntt.ueh.edu.vn/tin-tuc/thi-4012 hoặc vui lòng liên hệ ThS. Võ Hà Quang Định, Trưởng phòng Công nghệ thông tin (Email: vhqdinh@ueh.edu.vn; Điện thoại: (028) 382.57263 hoặc 091.371.3238).


4. Giải đáp thắc mắc về kỹ thuật và các sự cố xảy ra trong khi thi. Người học liên hệ các số điện thoại sau: 0777 22 92 77, 0906 93 01 61, 0918 45 81 24.

Thông báo gốc: link

BÀI VIẾT LIÊN QUAN