Căn cứ kế hoạch đào tạo và tình hình dịch bệnh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo về hình thức học tập và thi kết thúc học phần đối với học viên cao học, áp dụng từ ngày 08/02/2022  như sau:

  1. Hình thức giảng dạy và học tập

Từ ngày 08-14/02/2022 (01 tuần)

Học viên học theo hình thức Hybrid: học viên có thể đến phòng học học tập trung hoặc học onlline. Giảng viên sẽ có mặt tại phòng học giảng dạy, hình ảnh, âm thanh vẫn được truyền trực tuyến, học viên có thể học online

Từ ngày 15/02/2022 trở đi

Học theo hình thức tập trung tại phòng học. Tất cả người học đủ điều kiện y tế phải đến Trường học tập trung trừ trường hợp vắng hợp lệ theo quy chế đào tạo

Riêng đối với các lớp học tại địa phương (ngoài cơ sở UEH và ngoài Phân hiệu Vĩnh Long), hình thức học theo tình hình thực tế tại đia phương.

2. Về chuyển đổi hình thức học trong quá trình học tập trung
Trong quá trình giảng dạy, phát sinh các tình huống và cách thức xử lý như sau:

- Giảng viên bị F0 hoặc bị cách ly theo quy định, tùy theo điều kiện sức khỏe có thể chọn chuyển sang hình thức Online/Nghỉ giảng/Giảng viên khác giảng thay. Giảng viên thông báo với Người học, P.KHĐT-KT (qlgd@ueh.edu.vn) và Khoa/Bộ môn;
- Người học bị F0 hoặc bị cách ly theo quy định thông báo với giảng viên giảng dạy, tùy theo điều kiện sức khỏe có thể chọn học online (khi đó lớp học sẽ chuyển sang hình thức kết hợp) hoặc xin nghỉ học có phép theo quy chế đào tạo. Giảng viên thống nhất với Người học và gửi thông tin về P.KHĐT-KT.

3. Hình thức thi kết thúc học phần HKĐ 2022

Hình thức thi kết thúc học phần trong học kỳ đầu năm 2022 là hình thức thi trực tuyến. Trường hợp thay đổi phải có ý kiến của Ban Giám hiệu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng trong việc xử lý các trường hợp người học bị F0 hay F1 cách ly theo quy định. Trường thông báo đến học viên cao học  các nội dung sau:

1. Người học bị F0 hay F1 cách ly theo quy định sẽ khai báo tại App UEH Student hoặc Web: https://pccovid.ueh.edu.vn/ đầy đủ các thông tin yêu cầu,

2. Người học bị F0 hay F1 cách ly theo quy định sẽ được học tập hình thức online trong thời gian từ ngày phát hiện đến hết 1 tuần sau đó,

3. Hệ thống PC-Covid sẽ tự động gửi thông tin các lớp học phần mà người học đang học cho tất cả giảng viên cùng với hình thức học Hybrid được thực hiện từ ngày phát hiện đến hết 1 tuần sau đó,

4. Người học bị F0 hay F1 cách ly theo quy định chỉ thực hiện các nội dung tại mục số 1; không cần gửi thông tin cho Giảng viên, Phòng KHĐT-KT và các đơn vị khác,

 

Xem thêm văn bản gốc tại đây: xem 

UEH học tập trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN