Theo như Thông báo ngày 30/6/2021 về việc kéo dài thời gian gia hạn của học viên cao học Khóa 28 (2018-2020) hướng Nghiên cứu, học viên được kéo dài thời gian gia hạn đợt 1 đến hết ngày 23/7/2021. Tuy nhiên hiện tại do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo quyền lợi học viên, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 28 (2018-2020) hướng Nghiên cứu được kéo dài thời gian gia hạn đợt 1 đến hết ngày 06/8/2021.

Sau thời gian trên, nếu không có thông báo mới thì học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo phải làm thủ tục gia hạn đợt 2 và đóng học phí gia hạn theo quy định (sẽ có thông báo sau).

Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên Khóa 28 (2018-2020) hướng Nghiên cứu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN