Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học Khóa 28 (2018 - 2020) hướng nghiên cứu (đợt 2) và hướng ứng dụng (đợt 3), như sau:

Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ được Trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo, cụ thể:

  • Hướng nghiên cứu: 07/8/2021 đến 18/02/2022.
  • Hướng ứng dụng  :   17/8/2021 đến 17/3/2022.

Lưu ý: hướng ứng dụng đến ngày 17/3/2022 là đợt cuối cùng.

Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: 1.090.000 đ/tín chỉ x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: Từ ngày 16/8/2021 (hướng nghiên cứu) và từ 23/8/2021 (hướng ứng dụng) đến hết ngày 31/10/2021, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận văn, đăng nhập tại đây , chọn mục Đăng ký học phần;

- Bước 2: Nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo;

- Bước 3: Sau thời gian kết thúc giãn cách tại địa phương, học viên nộp Giấy đề nghị gia hạn theo mẫu (tải về) có xác nhận của người hướng dẫn khoa học, minh chứng của việc gia hạn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Đề nghị học viên cao học khóa 28 (2018 - 2020) chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN