Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học khóa 28 (2018 - 2020) hướng ứng dụng (đợt 1) theo Quyết định công nhận học viên khóa 28 ngày 18/9/2018, như sau:

Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ được Trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 15/8/2020 - 15/02/2021. Việc gia hạn thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Thời gian gia hạn tính đến ngày luận văn được nộp tại Viện Đào tạo Sau đại học với đủ các điều kiện cần thiết.

Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: Tính theo mức đơn giá hiện hành x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: Từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 17/9/2020, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận văn tại website của Viện Đào tạo Sau đại học (www.sdh.ueh.edu.vn), mục Đăng ký học phần;

- Bước 2: Nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo;

- Bước 3: Sau khi hết thời gian giãn cách tại đia phương, học viên nộp Giấy đề nghị gia hạn (tải về) có xác nhận của người hướng dẫn khoa học, minh chứng của việc gia hạn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Đề nghị học viên cao học khóa 28 (2018 - 2020) chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN