Các ứng viên nộp hồ sơ lưu ý: hiện nay nhiều địa phương áp dụng quy định giãn cách, nên ứng viên không thể thực hiện sao y; không thể đến bưu cục để gửi hồ sơ. Do đó, các trường hợp đăng ký hồ sơ online và hoàn tất thủ tục đóng lệ phí sẽ được tham gia dự thi.  Trong thời gian này, vui lòng KHÔNG nộp hồ sơ bản giấy. Sau khi trúng tuyển, Trường sẽ đề nghị các ứng viên trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ theo thông báo cụ thể. Các ứng viên nộp hồ sơ cần chủ động tìm hiểu kỹ về điều kiện dự thi, nếu không đủ điều kiện sẽ không được công nhận kết quả tuyển sinh. Dự kiến sẽ kết thúc việc nộp hồ sơ online  đến 10:00 ngày  11/9/2021 để trường thực hiện chuẩn bị công tác thi

 

Theo thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng Chỉ thị 16  từ ngày 09/7/2021 - Do đó, Trường điều chỉnh thời gian và hình thức nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến (online). Ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ đợt 2 - năm 2021 truy cập vào địa chỉ sau để tạo/cập nhật hồ sơ:

Các ứng viên nộp hồ sơ lưu ý: hiện nay nhiều địa phương áp dụng quy định giãn cách, nên ứng viên không thể thực hiện sao y; không thể đến bưu cục để gửi hồ sơ. Do đó, các trường hợp đăng ký hồ sơ online và hoàn tất thủ tục đóng lệ phí sẽ được tham gia dự thi. Sau khi trúng tuyển, Trường sẽ đề nghị các ứng viên trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ theo thông báo cụ thể. Các ứng viên nộp hồ sơ cần chủ động tìm hiểu kỹ về điều kiện dự thi, nếu không đủ điều kiện sẽ không được công nhận kết quả tuyển sinh

-  Địa chỉ đăng nhập: hosothacsi.ueh.edu.vn Vui lòng hoàn tất hồ sơ và gửi hồ sơ đến Viện Đào tạo Sau đại học đến hết ngày 10:00 ngày 11/9/2021.

Các ứng viên vui lòng thực hiện và theo dõi Quy trình 04 bước sau:

ỨNG VIÊN VUI LÒNG XEM VÀ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

Lý do các địa phương đang thực hiện giãn các, các ứng viên KHÔNG nộp hồ sơ bản giấy. Trường sẽ đề nghị bổ sung sau khi trúng tuyển.

CẬP NHẬT HỒ SƠ

ĐÓNG TIỀN

IN HỒ SƠ BẢN GIẤY

CẬP NHẬT TRẠNG THÁI HỒ SƠ

Thực hiện:

Ứng viên nộp hồ sơ: tự thực hiện

Thực hiện:

Ứng viên nộp hồ sơ: tự thực hiện

Thực hiện:

Ứng viên chuẩn bị bản giấy và gửi hồ sơ

 

Thực hiện:

Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại hoc thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ


Các ứng viên cập nhật hồ sơ online: hosothacsi.ueh.edu.vn

hosothacsi.ueh.edu.vn

Sau khi cập nhật, các ứng viên có thể xem lại và điều chỉnh thông tin cho chính xác

 

Tại mục  “VI. THÔNG TIN THANH TOÁN - và chọn link “Thanh toán tại đây”

 

 

- Phiếu đăng ký (1)
- Lý lịch (2)
- Bản sao văn bằng
- bản sao bảng điểm
- Các loại giấy tờ khác (chứng chỉ ngoại ngữ, giấy chứng nhận bổ túc kiến thức,…),

- Ảnh 3x4,…
 

Gửi đến:
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - UEH
59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM

(Hồ sơ Tuyển sinh cao học)

Lý do các địa phương đang thực hiện giãn các, các ứng viên KHÔNG nộp hồ sơ bản giấy. Trường sẽ đề nghị bổ sung sau khi trúng tuyển.

Đăng nhập và xem tại

hosothacsi.ueh.edu.vn

Lưu ý:

(1) :Ứng viên chọn nút  “Lưu tạm” trong thời gian cập nhật hồ sơ

(2): Ứng viên chọ nút “Hoàn thành” để lưu hồ sơ để chuyển sang BƯỚC 2, BƯỚC 3 – Khi chọn mục “Hoàn thành” hồ sơ không thể sửa đổi được

Đăng nhập và xem tại

hosothacsi.ueh.edu.vn – chọn đường link tại mục “VI. THÔNG TIN THANH TOÁN” để thanh toán trực tuyến

 

Đăng nhập và in

hosothacsi.ueh.edu.vn

Chọn nút (1), (2) sau khi nhấn nút [Hoàn thành]

 

 

 

Lý do các địa phương đang thực hiện giãn các, các ứng viên KHÔNG nộp hồ sơ bản giấy. Trường sẽ đề nghị bổ sung sau khi trúng tuyển.

 

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Đang thực hiện/Đã hoàn tất

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Chưa ghi nhận đóng phí/Đã đóng phí

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Đang thực hiện/Đã hoàn tất

Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Chưa hoàn tất/Viện Đào tạo đã nhận hồ sơ

Ghi chú:

Ứng viên cân nhắc khi chon mục  

- Chỉ chọn khi cập nhật hồ sơ đầy đủ

Ghi chú:

Tại mục này, ứng viên thanh toán tiền hồ sơ

Ghi chú:

Tại bước này, Hệ thống sẽ gửi email thông báo xác nhận người học tạo hồ sơ thành công

 

Ghi chú:

Tại bước này, Hệ thống sẽ gửi email xác nhận Viện Đào tạo Sau đại học đã nhận hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện

Vui lòng gửi bản giấy qua đường bưu điện chậm nhất ngày 15/9/2021. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

(Ghi chú: Hồ sơ tuyển sinh cao học)

Các ứng viên nộp hồ sơ lưu ý: hiện nay nhiều địa phương áp dụng quy định giãn cách, nên ứng viên không thể thực hiện sao y; không thể đến bưu cục để gửi hồ sơ. Do đó, các trường hợp đăng ký hồ sơ online và hoàn tất thủ tục đóng lệ phí sẽ được tham gia dự thi.  Trường thời gian này, vui lòng KHÔNG NỘP hồ sơ bản giấy. Sau khi trúng tuyển, Trường sẽ đề nghị các ứng viên trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ theo thông báo cụ thể. Các ứng viên nộp hồ sơ cần chủ động tìm hiểu kỹ về điều kiện dự thi, nếu không đủ điều kiện sẽ không được công nhận kết quả tuyển sinh. Dự kiến sẽ kết thúc việc nộp hồ sơ online đến 10:00 ngày  11/9/2021 để trường thực hiện chuẩn bị công tác thi.

Các vấn đề cần trao đổi, vui lòng gửi email đến Viện Đào tạo Sau đại học: sdh@ueh.edu.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN