Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19; Căn cứ kết luận tại phiên họp ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại UEH;

Trường thông báo đến người học các nội dung sau:

- Người học vẫn theo học theo thời khóa biểu đã đăng ký cho đến khi có thông báo mới;

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng;

- Yêu cầu toàn thể người học, kể cả thí sinh trúng tuyển cao học (K31.1) đang làm thủ tục nhập học thực hiện khai báo y tế theo đường link sau: http://go.ueh.edu.vn/khaibaoytesv

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

1. Hỗ trợ về thời khóa biểu, lịch thi, giảng đường: Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí; Điện thoại: 028.385.32247 hoặc ThS. Võ Thị Tâm - Phó Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí (ĐT: 0908.371.654).

2. Hỗ trợ Y tế : Trạm Y tế; Điện thoại: 028.382.96571, 028.385.31105 hoặc BS.CKI Giang Thị Bích Thảo - Trưởng trạm Y tế  (ĐT: 0917.239.019).

3. Hỗ trợ chung: Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học; Điện thoại: 028.73061976, Ext: 1001 hoặc 1002 hoặc ThS. Nguyễn Văn Đương - Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (ĐT: 0918796828).

4. Viện Đào tạo Sau đại hoc: ông Phạm Thành Đạt -  (028) 38.235.277 ext 24

Viện Đào tạo Sau đại học - UEH