Kính gửi các ứng viên chuẩn bị tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ tại UEH

Vì lý do thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện Chỉ thị 10, trong đó có hạn chế việc đi lại - Viện Đào tạo Sau đại học đã cập nhật lại thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ trong thông báo tại đường link: https://sdh.ueh.edu.vn/thong-bao-cao-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-dot-2-nam-2021.html

Viện Đào tạo Sau đại học đang chuẩn bị chương trình nhận hồ sơ tuyển sinh, các ứng viên sẽ cập nhật Thông tin hồ sơ  trực tuyến (dự kiến ngày 07/7/2021 sẽ công bố đường dẫn kê khai hồ sơ trực tuyến) - Thời gian ứng viên cập nhật thông tin sẽ được công bố từ ngày 07/7/2021. Ứng viên sẽ khai hồ sơ, upload các bản scan theo quy định, đóng lệ phí trực tuyến,... và sau đó gửi hồ sơ bằng đường bưu điện đến Trường.

Hướng dẫn chi tiết sẽ được công bố từ ngày 07/7/2021.

Các vấn đề cần trao đổi, các ứng viên vui lòng gửi thông tin đến email sdt@ueh.edu.vn

Trân trọng./.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN