Đề cương ôn tập cao học, dành cho thí sinh thi tuyển sinh cao học năm 2020


+ Đề cương môn tiếng Anh (dùng chung cho các ngành):  Tải về


+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Công nghệ thiết kết thông tin và truyền thông: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Kinh doanh thương mại: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Kế toán: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Kinh tế chính trị: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Quản lý kinh tế, Quản lý Môi trường: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Luật Kinh tế - Môn Luật dân sự và môn Luật thương mại: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Luật Hiến pháp và luật Hành chính - Môn Hiến pháp và môn Luật Hành chính: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Ngân hàng: Tải Về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Quản trị kinh doanh: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Quản lý công: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Tài chính: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Tài chính công: Tải về

+ Đề cương ôn tập ngành/chuyên ngành: Thống kê kinh tế: Tải về

[Ngày cập nhật: 25/12/2019]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN