Là cơ sở đào tạo Sau đại học sớm nhất ở khu vực phía Nam, trải qua hơn 34 năm, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã đào tạo hơn 15.000 Thạc sĩ làm việc tại cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương và doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Phát huy vai trò là nơi đào tạo nhà quản lý và doanh nhân thành đạt thuộc Top 100 Trường đào tạo Thạc sĩ tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Eduniversal, UEH chính thức tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2024 với 16 chương trình đào tạo (hướng ứng dụng, nghiên cứu) và 03 chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp.

Đa dạng chương trình đào tạo Thạc sĩ xu hướng năm 2024

Với định hướng chiến lược Đại học đa ngành, năm 2024, UEH chính thức tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 với 16 chương trình đào tạo (theo hướng nghiên cứu và ứng dụng) từ lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, đến công nghệ…Các chương trình đào tạo bao gồm: Kinh tế phát triển (Chương trình Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Hướng Ứng dụng); Quản trị kinh doanh (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng); Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường, Hướng Ứng dụng); Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị bệnh viện, Hướng Ứng dụng); Tài chính công (Hướng Ứng dụng); Tài chính (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng); Ngân hàng (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng); Kinh doanh thương mại (Hướng Ứng dụng); Kinh doanh quốc tế (Hướng Nghiên cứu); Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Hướng Ứng dụng): Marketing (Hướng Nghiên cứu); Thống kê kinh tế (Hướng Ứng dụng); Toán kinh tế (Hướng Ứng dụng); Luật kinh tế (Hướng Ứng dụng); Kế toán (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng); Kinh tế chính trị (Hướng Nghiên cứu). 

Thông tin chi tiết tuyển sinh TẠI ĐÂY

 

 

Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản trị kinh doanh (EMBA)

Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản trị kinh doanh (EMBA) dành cho những người đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao hoặc có triển vọng trở thành nhà quản lý cấp cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương… Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực và khả năng giải quyết các vấn đề quản lý, điều hành ở vị trí lãnh đạo cấp cao. 

 

 
Xem thông tin chi tiết

Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM)

Trang bị cho học viên khả năng nhận dạng những thách thức chính sách trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam, các tỉnh thành nói riêng, đồng thời tăng cường năng lực phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách, hoạch định và quản lý thực thi quản lý công. Chương trình sẽ đào tạo đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực nắm bắt những thời cơ mới nhằm đổi mới mô hình và chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện liên kết vùng, số hóa nền kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị thông minh…

 

 
Xem thông tin chi tiết

Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo

Chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam dành cho người học trong nước và quốc tế. Chương trình nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề của đô thị thông qua quản lý, khoa học công nghệ, quy hoạch, thiết kế, đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển và quản lý Đô thị thông minh. Học viên tham gia chương trình còn có khả năng trao đổi song bằng tại các nước Châu Âu, Châu Á.

 

 
Xem thông tin chi tiết

Thông tin liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A001. Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại : (028) 38.235.277 nhấn chọn tiếp số nội bộ 16, 20, 21, 24, 25

Website: http://sdh.ueh.edu.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN