Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại UEH đợt 1/2024 đã hết hạn. Các ứng viên vui lòng chờ thông báo tuyển sinh đợt 2 trong tháng 6/2024. Thông báo sẽ được đăng tải tại website sdh.ueh.edu.vn - để không bỏ lỡ thông tin, vui lòng để lại thông tin, khi có thông báo mới sẽ gửi email/hoặc tin nhắn SMS đến người đăng ký: https://sdh.ueh.edu.vn/tuyen-sinh


Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu, ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo, chỉ tiêu và hình thức đào tạo:

1.1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung là đào tạo các nhà kinh tế, nhà quản trị và các chuyên gia pháp lý đang hoặc sẽ làm quản lý, nghiên cứu, giảng dạy.

Sau khi hoàn tất chương trình, người học đạt được các tiêu chuẩn sau: Có kiến thức và năng lực hoạt động rộng và chuyên sâu cần thiết theo ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

1.2. Ngành đào tạo:

Mã ngành

Ngành/chương trình

Chỉ tiêu

Hướng
đào tạo

Ghi chú

8310105

Kinh tế phát triển (Chương trình Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe)

29

Ứng dụng

 

8340101

Quản trị kinh doanh

160

Nghiên cứu

 

Ứng dụng

 

8340101

Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường)

30

Ứng dụng

 

8340101

Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị bệnh viện)

29

Ứng dụng

 

8340201

Tài chính công

30

Ứng dụng

 

8340201

Tài chính

160

Nghiên cứu

 

Ứng dụng

 

8340201

Ngân hàng

60

Nghiên cứu

 

Ứng dụng

 

8340121

Kinh doanh thương mại

35

Ứng dụng

 

8340121

Kinh doanh quốc tế

35

Nghiên cứu

 

8340405

Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông)

30

Ứng dụng

 

8340121

Marketing

43

Nghiên cứu

 

8310107

Thống kê kinh tế

25

Ứng dụng

 

8310108

Toán kinh tế

25

Ứng dụng

 

8380107

Luật kinh tế

50

Ứng dụng

 

8340301

Kế toán

80

Nghiên cứu

 

Ứng dụng

 

8310102

Kinh tế chính trị

25

Nghiên cứu

 

 

1.3. Hình thức và thời gian đào tạo:

Hình thức đào tạo: Chính quy, học vào các buổi tối trong tuần và các ngày cuối tuần; thời gian đào tạo: 02 năm.

2. Điều kiện dự tuyển và phương pháp tuyển chọn:

2.1. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh dự tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có đủ các điều kiện sau đây:

2.1.1. Điều kiện văn bằng

- Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) khối ngành luật; nếu không thuộc khối ngành luật phải học bổ sung kiến thức các môn: Luật Hiến pháp và Luật hành chính; Luật dân sự; Luật tố tụng dân sự; Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự; Luật kinh tế; Tư pháp quốc tế.

- Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành Toán kinh tế phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Toán kinh tế, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý. Nếu không thuộc các khối ngành trên thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Nguyên lý tài chính - ngân hàng.

- Đối với thí sinh dự tuyển chuyên ngành Kinh tế chính trị phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành lý luận Mác - Lênin, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

- Đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Quản trị bền vững Doanh nghiệp và Môi trường phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường. Nếu không thuộc các khối ngành trên thí sinh phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Nguyên lý tài chính - ngân hàng.

- Đối với thí sinh dự tuyển vào các ngành/chuyên ngành còn lại tại mục 1.2 phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý. Nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Nguyên lý tài chính - ngân hàng.

- Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

2.1.2. Điều kiện sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập.

2.2. Điều kiện Ngoại ngữ:

Thí sinh dự tuyển sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do UEH cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (xem Phụ lục I, Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ) hoặc các chứng chỉ tương đương B1 khác, các chứng chỉ này do các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Điểm thi ngoại ngữ đầu vào bậc cao học của UEH đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100). Dự kiến ngày kiểm tra ngoại ngữ: 10/3/2024. UEH có tổ chức ôn tập Ngoại ngữ tiếng Anh cho thí sinh có nhu cầu, dự kiến thông báo từ ngày 05/01/2024 tại website Viện Đào tạo Sau đại học (https://sdh.ueh.edu.vn).

Lưu ý: Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ: Đối với các trường hợp nộp chứng chỉ miễn ngoại ngữ đầu vào là ngôn ngữ gì thì nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra (hoặc minh chứng đủ điều kiện ngoại ngữ đầu ra) phải đúng là ngôn ngữ đã nộp lúc đầu vào.

Ví dụ: nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung đầu vào là HSK Bậc 3 thì ngoại ngữ đầu ra phải bắt buộc nộp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Trung tối thiểu từ HSK Bậc 4 trở lên (hoặc minh chứng đủ điều kiện ngoại ngữ đầu ra phải là tiếng Trung).

- Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

2.3. Đối tượng và chính sách ưu tiên

- Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang;

d) Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a;

đ) Con liệt sĩ;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

  - Chính sách ưu tiên: Khi xét tuyển, người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên đã kể trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10 điểm vào điểm kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh (thang điểm 100) và được cộng 01 điểm vào điểm kiểm tra năng lực dạng GMAT thang điểm 10.

- Các loại giấy tờ cần nộp để hưởng chính sách ưu tiên

+ Hợp đồng lao động (có công chứng), quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND phường, xã về việc cơ quan đó đóng tại địa bàn được ưu tiên (cho đối tượng a);

+ Bản sao (có công chứng) thẻ thương binh/bệnh binh hoặc các loại giấy tờ có liên quan (cho các đối tượng b, c, đ, e);

+ Bản sao (có công chứng) Căn cước công dân, giấy khai sinh và Giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu CT07 (theo mẫu của Bộ Công an quy định).

2.4. Xét tuyển

Dựa trên hồ sơ ứng viên, điều kiện ngoại ngữ và điểm kiểm tra năng lực dạng GMAT để xét tuyển. Nguyên tắc xét tuyển chính căn cứ vào điểm kiểm tra năng lực dạng GMAT: lấy từ điểm cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh sẽ áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình chung (GPA) bậc đại học.

Các thí sinh có thể sử dụng kết quả Kiểm tra năng lực dạng GMAT thi ngày 17/12/2023 cho đợt xét tuyển này.

Đối với ứng viên đăng ký hướng nghiên cứu (đối với các ngành/chuyên ngành có đào tạo hướng nghiên cứu) yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên, nếu bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình hoặc trung bình khá phải có bài báo (có ISSN), bài hội thảo khoa học có xuất bản (có ISBN) hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. Tất cả những công trình nêu trên được xuất bản không quá 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định điểm trúng tuyển các ngành có hướng nghiên cứu cho học viên.

Đăng ký hướng đào tạo: Đăng ký khi nộp hồ sơ

Dự kiến ngày Kiểm tra năng lực dạng GMAT: 10/3/2024 (ngay sau khi kiểm tra ngoại ngữ).

UEH có tổ chức ôn tập môn Kiểm tra năng lực dạng GMAT và tiếng Anh đầu vào cho thí sinh có nhu cầu. XEM THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

2.5. Thời gian thi tuyển và xét tuyển

Ngày gửi thông tin dự thi: 16:00 ngày 06/3/2024. Thí sinh xem thông tin thi trên website sdh.ueh.edu.vn; Thông tin chi tiết dự thi: thời gian tập trung, thông tin tài khoản đăng nhập thi,... sẽ được gửi trong email cá nhân (email đã được in trên biên nhận hồ sơ).

Ngày thi tuyển ngoại ngữ đầu vào bậc cao học (đối với các trường hợp không được miễn ngoại ngữ) và kiểm tra năng lực dạng GMAT dự kiến: 10/3/2024.

Dự kiến thời gian xét tuyển: Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024.

Dự kiến thời gian công bố kết quả xét tuyển: 20/3/2024.

3. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí hồ sơ: 120.000 đ/thí sinh

- Lệ phí thi môn tiếng Anh: 120.000 đ/môn; Lệ phí thi môn GMAT: 120.000 đ/môn.

4. Kinh phí đào tạo: Học phí dự kiến năm 2024 là 1.400.000 đ/tín chỉ

5. Đăng ký dự thi:

Thí sinh căn cứ vào các điều kiện quy định ở trên để đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu). 

2. Lý lịch (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

3. Bản sao(*) minh chứng miễn điều kiện ngoại ngữ (nếu có)

4. Giấy tờ để hưởng chính sách ưu tiên (nếu có).

5. 02 (hai) bản sao(*) văn bằng tốt nghiệp đại học và 01 (một) bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học.

6. Chứng chỉ bổ sung kiến thức do Viện Đào tạo Sau đại học UEH cấp trong trường hợp thí sinh không có bằng đại học ngành phù hợp.

7. Hai ảnh 3 x 4 chụp kiểu căn cước công dân không quá 01 (một) năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.

8. Bản sao Giấy chứng nhận điểm Kiểm tra năng lực dạng GMAT ngày 17/12/2023 (nếu có). Trường hợp thí sinh có dự thi tuyển sinh và có Kiểm tra năng lực dạng GMAT ngày 17/12/2023 có thể sử dụng giấy chứng nhận này để xét tuyển cho đợt 1/2024. Nếu thí sinh vừa nộp Giấy chứng nhận GMAT và vừa dự thi trong đợt 1/2024 thì điểm công nhận xét tuyển là điểm cao nhất trong hai lần thi.

Đối với thí sinh là sinh viên UEH tốt nghiệp trong tháng 3/2024, chưa có văn bằng hoặc phụ lục văn bằng có thể nộp bản điện tử (thí sinh cần đăng nhập và chọn chức năng in giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm trong tài khoản cá nhân tại cổng https://student.ueh.edu.vn/)

Lưu ý: 

- (*) Bản sao là bản photocopy được sao y ở UBND phường/xã hoặc được chứng thực ở các cơ quan có thẩm quyền.
- Các hồ sơ sẽ không được hoàn trả - kể cả thí sinh không trúng tuyển.

Thí sinh vào website https://sdh.ueh.edu.vn để tải hồ sơ (Tải tại đây - cập nhật ngày 03/01/2024) và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu.

6. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học UEH

Phòng A001 - Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.235.277 nhấn chọn tiếp các số nội bộ  16, 20, 21, 24, 25

Website: https://sdh.ueh.edu.vn.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/02/2024 đến hết ngày 23/02/2024; Có bổ sung thêm 02 ngày" 26/02/2024 (thứ Hai) và ngày 29/02/2024 (thứ Năm);  Sáng từ 08:30 -11:00; chiều từ 13:30 -16:00. 

Sau khi Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của UEH phê chuẩn kết quả tuyển sinh, UEH sẽ gửi giấy báo mời thí sinh về UEH hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu văn bằng và các giấy tờ liên quan để xác nhận trúng tuyển chính thức.


PHỤ LỤC I

VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

 TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Thông báo số 2803/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

TT

Ngôn ngữ

Chứng chỉ

/Văn bằng

Trình độ/Thang điểm

Tương đương Bậc 3

Tương đương Bậc 4

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

30 - 45

46 - 93

TOEFL ITP

450-499

 

IELTS

4.0 - 5.0

5.5 - 6.5

Cambridge

Assessment

English

B1 Preliminary/B1

Business Preliminary/

Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

B2 First/B2 Business

Vantage/

Linguaskill

Thang điểm: 160-179

TOEIC

(4 kỹ năng)

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết:150-179

2

Tiếng Pháp

CIEP/Alliance

francaise

diplomas

TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue

TCF: 400-499

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue

3

Tiếng Đức

Goethe - Institut

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

The German

TestDaF language

certificate

TestDaF Bậc 3

(TDN 3)

TestDaF Bậc 4

(TDN 4)

4

Tiếng Trung Quốc

Hanyu Shuiping

Kaoshi (HSK)

HSK Bậc 3

HSK Bậc 4

5

Tiếng Nhật

Japanese Language

Proficiency Test

(JLPT)

N4

N3

6

Tiếng Nga

ТРКИ - Тест по

русскому языку как иностранному

ТРКИ-1

ТРКИ-2

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN