Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc xét kết quả thi môn tiếng Anh đầu ra cho học viên cao học dự thi ngày 13/11/2022 như sau:

Học viên đạt tổng điểm 2 kỹ năng nghe - hiểu, đọc - viết (không có kỹ năng nào bị điểm liệt) từ 50 điểm trở lên thì đạt yêu cầu.

Điểm liệt bao gồm:

  • Kỹ năng nghe - hiểu:           dưới 9 điểm (dưới 30% của 30 điểm)
  • Kỹ năng đọc - viết:              dưới 21 điểm (dưới 30% của 70 điểm)

Trường thông báo đến các học viên cao học được biết. Học viên xem điểm bằng cách truy cập vào portal cá nhân, chọn Kết quả học tập để xem điểm.

Ghi chú: Những học viên có nhu cầu phúc khảo (02 kỹ năng: nghe - hiểu, đọc - viết) đăng ký theo đường link: https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/10071.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng KHĐT-KT: Cô Thu Hà - 028 3853 2247 (ext 21).

Thời gian phúc khảo: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm thi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN