Sau khi nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi tiếng Anh đầu ra bậc cao học năm 2023 đợt 1 của học viên các khóa (thi ngày 19/3/2023), Trường đã tổ chức chấm lại tập trung theo đúng quy chế về chấm phúc khảo.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tiếng Anh đầu ra cho học viên như sau: tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN